Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Eurostat: Ελαφρά αύξηση της ανεργίας στην Κύπρο τον Ιούνιο

Ελαφρά αύξηση σημείωσε ο δείκτης της ανεργίας στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2015, κινούμενος στο 16,2% έναντι 16,0% το Μάιο του 2015, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.
Τον Ιούνιο του 2014 η ανεργία στην Κύπρο ήταν επίσης 16,2%.
Στην ευρωζώνη, η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 11,1% τον Ιούνιο του 2015 συγκριτικά με το Μάιο του 2015, σημειώνοντας όμως πτώση έναντι του 11,6% που ήταν τον Ιούνιο του 2014.
Αντιστοίχως, στην ΕΕ συνολικά ο δείκτης της ανεργίας έμεινε σταθερός τον Ιούνιο του 2015 στο 9,6% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, αλλά σημείωσε πτώση συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2014, που ήταν 10,2%.
Μεταξύ των χωρών μελών, οι χαμηλότεροι δείκτες ανεργίας καταγράφηκαν τον Ιούνιο του 2015 στη Γερμανία (4,7%) και στη Δημοκρατία της Τσεχίας (4,9%), ενώ οι υψηλότεροι καταγράφηκαν στην Ελλάδα (25,6% τον Απρίλιο του 2015) και την Ισπανία (22,5%).
Συγκριτικά με πριν από ένα έτος, ο δείκτης της ανεργίας τον Ιούνιο έπεσε σε 22 χώρες μέλη, αυξήθηκε σε πέντε και παρέμεινε σταθερός στη Γαλλία και την Κύπρο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Λιθουανία (από 10,9% σε 8,5%), στην Ισπανία (από 24,5% σε 22,5%) και στην Πορτογαλία (από 14,3% σε 12,4%). Οι αυξήσεις καταγράφηκαν στο Βέλγιο (από 8,4% σε 8,6%), στη Ρουμανία (από 6,8% σε 7,0%), στην Ιταλία (από 12,4% σε 12,7%), στην Αυστρία (από 5,7% σε 6,0%) και στη Φιλανδία (από 8,6% σε 9,5%).
- See more at: http://alfanews.com.cy/oikonomia/item/17823-eurostat-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC-%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF.html#sthash.0rFUToZo.dpuf
..............................
Λευκωσία: Ανοδικά κινήθηκε η ανεργία στον τόπο μας το πρώτο τρίμηνο του 2015, με τον αριθμό των ανέργων να εκτινάσσεται στις 77.142 άτομα και τον δείκτη να σκαρφαλώνει στο 17,7% του εργατικού δυναμικού. Η ανεργία ανάμεσα στους άνδρες ήταν στο 18,1% και στις γυναίκες οριακά χαμηλότερη, στο 17,3%, σημειώνοντας όμως, αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο που ήταν 16,0% και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 που ήταν 16,9%. Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, το πρώτο τρίμηνο του χρόνου ανήλθε στο 37,1% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών, σημειώνοντας επίσης αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, που ήταν 33,7%. Ωστόσο το ποσοστό 37,1% παρουσιάζεται μειωμένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, όταν ήταν 39,6%. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2015. Η Έρευνα αποτυπώνει την εικόνα της κυπριακής αγοράς εργασίας σε μια περίοδο που παραδοσιακά η ανεργία βρίσκεται σε υψηλότερα ύψη, εξαιτίας της κλειστής τουριστικής βιομηχανίας. Ειδικότερα, τα βασικότερα ευρήματα που συνθέτουν τον χάρτη της απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του χρόνου καταγράφονται ως εξής: >> ο αριθμός των εργαζομένων ανήλθε στις 358.401 άτομα, με 181,773 άνδρες και 176,629 γυναίκες και των ανέργων στις 77.142 άτομα. >> οι άνεργοι άνδρες κατείχαν την πρωτιά, με 40,237 άτομα και με μικρή διαφορά ακολουθούσαν οι γυναίκες με 36,906 άτομα >> το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ανήλθε στο 67,2%, με τους άνδρες να αγγίζουν το 70,9% και τις γυναίκες να βρίσκονται αρκετά πιο πίσω, στο 63,8%, σημειώνοντας ελαφριά μείωση >> από το τέταρτο τρίμηνο του 2014, που ήταν στο 68,4%, αλλά και αύξηση από το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2014, που ήταν στο 66,3% >> το εργατικό δυναμικό, δηλαδή οι απασχολούμενοι και οι άνεργοι, το πρώτο τρίμηνο του 2015, ανερχόταν σε 435,544 πρόσωπα. Οι άνδρες αριθμούσαν 222.009 και οι γυναίκες 213.534 άτομα >> όσον αφορά το καθεστώς απασχόλησης των εργοδοτουμένων, η πλειονότητα ήταν με πλήρη απασχόληση, 305.968 άτομα ή 85,4%. Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση αριθμούσαν 52.433 άτομα ή 14,6%. >> το σύνολο των υπαλλήλων ήταν 298.797 άτομα, ποσοστό 83,4%. Εξ αυτών σε μόνιμη εργασία ήταν 247.606 άτομα ή 82% και με προσωρινή 51.191 άτομα και αποτελούσαν το 17,1% >> οι κανονικές ώρες εργασίας την εβδομάδα ανέρχονταν στις 41,4. >> το αδρανές δυναμικό από 15 ετών και άνω αριθμούσε 239.370 άτομα. Ο όρος δηλώνει τα άτομα που δεν είναι απασχολούμενοι ούτε και άνεργοι >> η μακροπρόθεσμη ανεργία, που παραμένει μια από τις δυσκολότερες πτυχές του προβλήματος, ανήλθε στο 7,6% επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού >> όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας ανάμεσα στους νέους, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 12.566 νέοι ήταν εκτός εργασίας για περίοδο από 6-11 μήνες με τον αριθμό να εκτοξεύεται στις 33.249 άτομα για περίοδο πέραν του ενός χρόνου. >> οι άνεργοι οι οποίοι έψαχναν για πρώτη φορά εργασία αριθμούσαν 10.432 άτομα ή 13,5% και τα άτομα που έψαχναν μερική απασχόληση αριθμούσαν 7.196 άτομα ή 9,3% >> όσον αφορά την επαγγελματική υπόσταση των 77.142 ανέργων, η πλειονότητα, 57.795 ήταν υπάλληλοι και η δεύτερη μεγάλη ομάδα ήταν οι νεοεισερχόμενοι με 13.713 άτομα. Οι αυτοεργοδοτούμενοι αριθμούσαν 4.863 άτομα, οι εργοδότες 505 και οι προερχόμενοι από οικογενειακή επιχείρηση ήταν μόλις 267 άτομα. Ριζώνει η μακροχρόνια ανεργία Η μακροχρόνια ανεργία μαζί και η νεανική αποτελούν τις δυσκολότερες πτυχές της ανεργίας. Τα στατιστικά καταδεικνύουν ότι η μακροχρόνια ανεργία, πέραν του εξαμήνου, προσλαμβάνει ολοένα πιο ανησυχητικές διαστάσεις. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων με διάρκεια εγγραφής πέραν των έξι μηνών, τον Απρίλιο του 2015, ανερχόταν στα 20,377 άτομα και αποτελούσε το 48% του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο καταγράφεται αμελητέα μείωση στον αριθμό των μακροχρόνια ανέργων κατά 233 άτομα ή 1,1%. Η πλειοψηφία των μακροχρόνια ανέργων ήταν Ε/κ, 16,882 άτομα ή 83% και ακολουθούσαν, με πολύ μικρότερους αριθμούς οι άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, 1,818 ή 9%, οι αλλοδαποί, 660 άτομα ή 3% και οι Πόντιοι με ελληνικό διαβατήριο, 666 άτομα ή 3%. Όσον αφορά την εθνοτική καταγωγή των Ευρωπαίων μακροχρόνια άνεργων, δηλαδή των 1,818 ατόμων, η πλειονότητα ήταν Ελλαδίτες, 476 άτομα και ακολουθούσαν οι Βούλγαροι, 448, οι Ρουμάνοι, 398 και οι Βρετανοί, 193 πρόσωπα. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, που ετοιμάζει το Τμήμα Εργασίας, και ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Ο τομέας των υπηρεσιών ήταν η μεγαλύτερη δεξαμενή εκροής μακροχρόνια ανέργων, με 5,413 άτομα ή 27%. Ακολουθούσε το εμπόριο με 3,758 άτομα ή 18%, οι κατασκευές, με 3,118 άτομα ή 15% και η μεταποίηση με 2,206 άτομα ή 11%. Επίσης, οι νεοεισερχόμενοι στην εργασία αποτελούσαν μια μεγάλη κατηγορία της γενικής ανεργίας. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων νεοεισερχόμενων τον Απρίλιο του 2015, ανερχόταν στις 3,995 άτομα και αποτελούσε το 9% του συνόλου των ανέργων. Η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων νεοεισερχομένων, 27%, ήταν ηλικίας 20-24 ετών, αλλά εξίσου υψηλά μερίδια συγκεντρώνονται στις ηλικιακές ομάδες των 25-29 ετών (18%), των 50-59 ετών (16%) και των 30-39 ετών (16%).  Από το σύνολο των νεοεισερχομένων, η πλειοψηφία, 78% ήταν Ε/κ, οι άλλοι Ευρωπαίοι αποτελούσαν το 7% του συνόλου των νεοεισερχομένων και οι αλλοδαποί το 4%. Αντιμέτωποι με φτώχεια χιλιάδες παιδιά - νέοι Δραματική είναι η διόγκωση του αριθμού ανηλίκων που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας. Συγκεκριμένα, 6.000 παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών (3,4% του πληθυσμού), διαβιούσαν το 2008 σε τέτοιες οικογένειες. Αριθμός που σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τις 11.000 παιδιά ή 6,4% το 2013, συνέπεια της ανεργίας (Στατιστική Υπηρεσία). Εξίσου δραστική αύξηση σημείωσε ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 18-59 ετών, που διαβιούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας. Από 23.000 πρόσωπα ή 5% του πληθυσμού το 2008, εκτοξεύθηκε στις 44.000 ή 8,4% το 2013. Η δραματική αυτή εικόνα αποτυπώνεται στους δείκτες κινδύνου φτώχειας, της Στατιστικής και θεωρείται βέβαιο ότι ακόμη μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας διαβιεί σε συνθήκες φτώχειας, καθώς οι οικονομικές συνθήκες οξύνονται.    -Ο αριθμός των Κυπρίων νεοεισερχομένων τον Απρίλιο του 2015 ήταν 3.112 άτομα και αποτελούσε το 78% του συνόλου των νεοεισερχομένων και ποσοστό 39% ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 45% απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. -Ο αριθμός των Ευρωπαίων νεοεισερχομένων στην αγορά ήταν 270 άτομα και αποτελούσε το 7% του συνόλου των νεοεισερχομένων. Το 33% προέρχονταν από την Ελλάδα, το 19% από τη Ρουμανία, το 15% από τη Βουλγαρία και το 10% από την Αγγλία. -Όσον αφορά την επαγγελματική υπόσταση του συνόλου της απασχόλησης, των 358.401 ατόμων είχε ως εξής: η πλειονότητα ήταν οι υπάλληλοι με 298.797 άτομα, ακολουθούσαν οι αυτοεργοδοτούμενοι με 44.075 άτομα και οι εργοδότες με 9.882 άτομα και απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση αριθμούσαν 5.647 άτομα. Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/269973/varycheimonia-stin-oikonomia-me-77-chiliades-anergous#sthash.JRnV0VPC.dpuf
..............................
Νίκος Μωυσέως: Το πρόβλημα είναι οι 100 χιλιάδες ξένοι εργαζόμενοι και όχι οι μισθοί των κυπρίων 

Την ώρα που η Ομοσπονδία δηλώνει ότι ο κατώτατος μισθός πέραν των €900 δεν μπορεί να ισχύσει ιδιαίτερα τώρα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, ο κ. Μωυσέως υπέδειξε ότι μειώσεις σε μισθούς και ωφελήματα δεν θα προσδώσουν τίποτα αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια επιστροφής στην ανάπτυξη.
Το υπόμνημα που καταθέσει η ΟΕΒ στον Πρόεδρο Αναστασιάδη δεν είναι μέσα στη σημερινή κυπριακή πραγματικότητα. Δεν μπορείς να μιλάς για εισαγωγή ξένων εργατών την ώρα που έχουμε ανεργία 15%», υπέδειξε ο γ.γ της ΣΕΚ, τονίζοντας ότι αυτό που χρειάζεται τώρα είναι μέτρα για μείωση της ανεργίας και όχι μειώσεις μισθών και ωφελημάτων των αυτών που εργάζονται.
- See more at: http://alfanews.com.cy/oikonomia/item/17794-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%89%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-100-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html#sthash.P89dBAVG.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου