Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Ιδιωτικοποίηση ΑΤΗΚ - οι προτάσεις της κυβέρνησης

Οι συντεχνίες λαμβάνουν τις τοποθετήσεις Γεωργιάδη

Τις τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη αναμένουν σήμερα οι συντεχνίες της CYTA, αναφορικά με τα αιτήματα των συντεχνιών σε σχέση με το νομοσχέδιο για την αποκρατικοποίηση της CYTA το οποίο πήρε σειρά για να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου στις 19 Αυγούστου. Υπενθυμίζουμε ότι η ενέργεια του Υπουργού όπως θέσει στο Υπουργικό μόνο το νομοσχέδιο για την αποκρατικοποίηση του Οργανισμού χωρίς το νομοσχέδιο για τις εξασφαλίσεις των εργαζομένων, προκάλεσε την οργή των συντεχνιών με τον Γ.Γ της ΠΑΣΕ ΑΤΗΚ Αλέκο Τρυφωνίδη να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δίνουμε δώρο τον εθνικό μας πλούτο». Οι συντεχνίες επέδωσαν σχετικό υπόμνημα με περίπου 40 τοποθετήσεις τους σχετικά με το νομοσχέδιο για την αποκρατικοποίηση της CYTA, και πάνω σε αυτές τις τοποθετήσεις τους αναμένουν σήμερα την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, και στη συνέχεια να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της CYTA, θα δημιουργηθούν δύο εταιρείες, η CYTA private και η CYTA public, όπου στην πρώτη η οποία θα ιδιωτικοποιηθεί, θα μεταφερθούν η περιουσία καθώς και ο εξοπλισμός και υποδομές της εταιρίας, ενώ στη δεύτερη που θα είναι κρατική εταιρεία, θα μεταφερθούν ότι δεν θα θέλει η εταιρεία που θα αναλάβει την ιδιωτικοποίηση. Σχολιάζοντας σχετικά, ο κ. Τρυφωνίδης ανέφερε ότι «θα μεταφερθούν κερδοφόρες υπηρεσίες στην CYTA private η οποία δεν θα έχει άλλες υποχρεώσεις, ενώ εργαζομένους και συνταξιοδοτικά θα τα αναλάβει το κράτος. Όπως είχε αναφέρει ο κ. Τρυφωνίδης, για τις συντεχνίες ήταν βασικό προαπαιτούμενο όπως το νομοσχέδιο με τις εξασφαλίσεις πάει στο Υπουργικό μαζί με το πρώτο νομοσχέδιο της αποκρατικοποίησης. «Έπρεπε μάλιστα όλα αυτά να ήταν στο ίδιο νομοσχέδιο και όχι σε δύο ξεχωριστά», πρόσθεσε.
ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι πρώτιστο για τους ίδιους είναι η αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων, τόνισε όμως ότι παρόλη τη διαφωνία τους στις ιδιωτικοποιήσεις, «απαίτηση μας είναι όπως οι υπάλληλοι της Cyta πρέπει να εργαστούν στη νέα εταιρεία με το καθεστώς που έχουν σήμερα». Σύμφωνα με τον κ. Τρυφωνίδη, η νομική κατοχύρωση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα δεν διασφαλίζεται μέσω των νομοσχεδίων. «Αυτή η υπόσχεση, δηλαδή οι υπάλληλοι της CYTA θα μεταφερθούν σε όλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας, για να εφαρμοστεί θα βρει αμέτρητα προβλήματα. Πού θα εργαστούν στο δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι; Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση και ειδικότητα, τεχνολογική. Απλά θα είναι σε μία γωνιά παραγκωνισμένοι και σε κάποιους μήνες θα εξαναγκαστούν σε παραίτηση», τόνισε χαρακτηριστικά.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ.
Σήμερα Δευτέρα οι συντεχνίες θα λάβουν τις τοποθετήσεις του Υπουργού επί σχετικού εγγράφου που τους έχει δώσει τον Ιούλιο, θα κάνουν τις παρατηρήσεις τους και θα σημειώσουν ποια σημεία ικανοποιούνται οι συντεχνίες. «Αν το νομοσχέδιο που θα πάει στο Υπουργικό υιοθετήσει κάποια από τα όσα προτείνουν οι συντεχνίες, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε συμβιβασμούς και να βοηθήσουμε το κράτος, αλλά να μην θυματοποιηθεί ούτε η CYTA ούτε οι εργαζόμενοι», είχε αναφέρει ο κ. Τρυφωνίδης.

CYTA: Τι προνοεί η κυβερνητική πρόταση

Η κυβέρνηση απέστειλε στις συντεχνίες το προσχέδιο της πρότασής της για την αποκρατικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών-CYTA και τις ρυθμίσεις για τους εργαζομένους.
Προβλέπεται σε πρώτη φάση η ίδρυση "Νέας Εταιρείας", η οποία θα ανήκει αρχικά 100% στη Δημοκρατία στη βάση νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Αυγούστου. Σε δεύτερη φάση και μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 μηνών, ένας ή περισσότεροι επενδυτές θα αποκτήσουν μετοχές της νέας εταιρείας.
Η ΑΤΗΚ θα συνεχίσει να υφίσταται ως δημόσιος οργανισμός. Κατά την αρχική περίοδο ,οι εργοδοτούμενοι τους οποίους η ΑΤΗΚ θα κρίνει ως απαραίτητους, θα συνεχίσουν να εργάζονται με τους ίδιους όρους όπως σήμερα.
Οι υπηρεσίες των άλλων εργοδοτουμένων θα παραχωρηθούν στη "Νέα Εταιρεία", ωστόσο θα συνεχίσουν να θεωρούνται εργοδοτούμενοι στην ΑΤΗΚ με το ίδιο εργασιακό καθεστώς, το κόστος του οποίου, θα καταβάλλει στην Αρχή η "Νέα Εταιρεία".
Κατά τη μεταβατική περίοδο 12 μηνών που θα ακολουθήσει, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει σχέδιο παροχής δωρεάν μετοχών στη "Νέα Εταιρεία" που θα προσφερθούν στους εργοδοτουμένους για να αφυπηρετήσουν πρόωρα από την ΑΤΗΚ και να καταστούν εργοδοτούμενοι με το καθεστώς ιδιωτικού υπαλλήλου στη "Νέα Εταιρεία".
Πριν από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου, κυβέρνηση και ΑΤΗΚ θα ανακοινώσουν επίσης σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης.
Κατά τη μεταβατική περίοδο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν:
- Να αποχωρήσουν από την ΑΤΗΚ και να εργοδοτηθούν από τη νέα εταιρεία ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, επωφελούμενοι του σχεδίου δωρεάν μετοχών.
- Να εργοδοτηθούν στη "Νέα Εταιρεία", διατηρώντας την ιδιότητα του υπαλλήλου της ΑΤΗΚ με τη λήψη άδειας άνευ απολαβών, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα δωρεάν μετοχών.
- Να αποδεχθούν τους όρους του σχεδίου εθελούσιας αφυπηρέτησης και να αποχωρήσουν.
- Να αποσπαστούν σε άλλα τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας.
Στην πρόταση περιλαμβάνονται πρόνοιες για τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ΑΤΗΚ, στη "Νέα Εταιρεία" και στο δημόσιο, καθώς και για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία παραμένουν στην ουσία αναλλοίωτα.
Ανάλογες ρυθμίσεις αναφέρονται και για το ωρομίσθιο προσωπικό.
Στην πρόταση αναφέρεται ότι η διαβούλευση στη Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή συνεχίζεται επί όλων των θεμάτων.
Οι συντεχνίες της CYTA θα συναντηθούν αύριο με τους νομικούς τους συμβούλους για να μελετήσουν την κυβερνητική πρόταση.
Ωστόσο, ανώτερη συντεχνιακή πηγή ανέφερε στο ΡΙΚ ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μην ικανοποιείται το βασικό τους αίτημα που είναι η εργοδότησή τους στη "Νέα Εταιρεία" υπό το υφιστάμενο καθεστώς. Οι συντεχνίες εκτιμούν επίσης ότι τίθεται και ένα ευρύτερο θέμα που είναι η παραχώρηση κερδοφόρων εργασιών σε ιδιώτες χωρίς οποιοδήποτε κόστος.
Σύνταξη: Νίκος Σχίζας
Πηγή: Τηλεόραση ΡΙΚ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου