Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Επτά μνηνονιακά νομοσχέδια ενέκρινε η βουλή


Τα μνημονιακά νομοσχέδια στο σύνολό τους ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα χθες η Ολομέλεια της βουλής.

Πρόκειται για επτά μνημονιακά νομοσχέδια τα οποία αφορούν στα δημόσια οικονομικά και στο τραπεζικό τομέα και τα οποία κατατέθηκαν υπό τη μορφή του κατεπείγοντος. 
Υπέρ των νομοσχεδίων τάχθηκαν όλοι βουλευτές ενώ ο βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης, καταψήφισε το νομοσχέδιο για το Συνεργατισμό.

Η Ολομέλεια ενέκρινε  νομοσχέδιο για το Συνεργατισμό το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην Κεντρική Τράπεζα να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες προς την υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρείων για σκοπούς παρέμβασης και της λήψης εποπτικών μέτρων στα Συνεργατικά. 

Επιπρόσθετα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας σε ένα πιστωτικό ίδρυμα η ΚΤ θα εκδίδει δεσμευτικά μέτρα από τον Έφορο Εποπτείας Συνεργατικών. 
Σε μεταγενέστερο στάδιο αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο με το οποίο μεταφέρονται πλήρως οι αρμοδιότητες των ΣΠΙ στην ΚΤ.

Παράλληλα ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με το οποίο επιμηκύνεται η περίοδος της καταβολής του φόρου ακίνητης περιουσίας από την 30η Σεπτεμβρίου στην 15η Νοεμβρίου του 2013 εξαιτίας της επανεκτίμησης των αξιών της γης. 
Η Ολομέλεια της βουλής ενέκρινε επίσης τα νομοσχέδια που βελτιώνουν τη δυνατότητα της Κύπρου για ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος.

Με το νομοσχέδιο περί βεβαιώσεων και εισπράξεων φόρων, διευκρινίζονται τα έγγραφα που πρέπει να φυλάσσονται από κάθε πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την υποβολή δήλωσης ή από κατάλληλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με στόχο να βελτιωθεί έμμεσα η δυνατότητα της Δημοκρατίας να ανταλλάσει πληροφορίες σύμφωνα με τις συστάσεις ΟΟΣΑ καθώς και για υλοποίηση του μνημονίου.

Το νομοσχέδιο για τροποποίηση του νόμου περί Εταιρειών , έχει ως στόχο να διευκρινίσει το περιεχόμενο των λογιστικών βιβλίων και αρχείων που πρέπει να τηρούνται για κάθε τρόπο που έμμεσα θα βελτιώσει τη δυνατότητα της Δημοκρατίας για ανταλλαγή πληροφοριών. 
Επίσης ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει μείωση ή κατάργηση του πρόσθετου φόρου και τόκου για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Μετά από αίτημα της κυβέρνησης δεν οδηγήθηκε στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο με το οποίο ενισχύεται η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης με την υιοθέτηση του τραπεζικού διαμεσολαβητή με στόχο την αναδιάρθρωση των δανείων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου