Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

ΠΕΟ-ΣΕΚ και απεργία στο ημι-δημόσιο τομέα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΟΑΣ και ΔΕΟΚ
Προειδοποιητική στάση εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Σε σύσκεψη όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τον διάλογο για υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαισίου 2015-2018 που συνομολογήθηκε ως καταρχήν συμφωνία τον Αύγουστο του 2015 και η οποία τελικά υπογράφηκε στις 4/1/2017 μετά και την αποτυχία του κράτους να νομοθετήσει για τα θέματα μισθολογίου.
Η Συμφωνία αυτή προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για τα έτη 2015 και 2016. Για τα έτη 2017-2018 προβλέπεται η εισαγωγή μηχανισμού διασύνδεσης της μεταβολής του μισθολογίου με τη μεταβολή του Ονομαστικού ΑΕΠ. Ακόμη προβλέπει τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας για Νεοεισερχόμενους (μετά τον Οκτώβριο του 2011) και Αορίστου Χρόνου Εργαζόμενους.
Ο μηχανισμός διασύνδεσης της μεταβολής του μισθολογίου με τη μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ που ισχύει για τα έτη 2017- 2018, αναφέρει ρητά ότι συζητείται παραχώρηση αυξήσεων για το όποιο περιθώριο προκύπτει, μετά την καταβολή των προσαυξήσεων και της ΑΤΑ.
Με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή, συναποτελούμενη από τις συμβαλλόμενες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και το Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία κατατέθηκαν τα οικονομικά δεδομένα και η οποία διαπίστωσε ότι για τα έτη 2017-2018 προκύπτει περιθώριο 2% για ικανοποίηση πρόσθετων ωφελημάτων, αυξήσεων ή και επιστροφής αποκοπών.
Παράλληλα τονίζεται ότι από το 2012 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα τρέχει μια αποκοπή μισθών από το 3,8% μέχρι και 17,5% που επιστρέφει στο κράτος πάνω από €250εκ. ετησίως.
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα ζήτησε όπως το περιθώριο του 2% που προκύπτει για τα έτη 2017-2018 συζητηθεί προκειμένου να αξιοποιηθεί για την επαναφορά αποκοπών, τη βελτίωση της αποζημίωσης υπερωριών και επιδομάτων και τη λύση ειδικών προβλημάτων εργαζομένων.
Ο Υπουργός Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 31/8/2017 αρνήθηκε να συζητήσει το πιο πάνω ποσοστό διακόπτοντας με αυτό τον τρόπο το διάλογο κατά παράβαση της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Μετά την αντίδραση του Συνδικαλιστικού Κινήματος καθόρισε νέα συνάντηση στις 6/10/17 κατά την οποία δυστυχώς επανέλαβε τα όσα έγραψε στην επιστολή του και παρέπεμψε τη συνέχιση του διαλόγου το Μάρτιο του 2018.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω οι εκπρόσωποι όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μετά από συζήτηση θεωρούν ότι:
1. Η Κυβέρνηση διέκοψε το διάλογο παραβιάζοντας στην ουσία την υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαισίου.
2. Οι προεδρικές εκλογές δεν μπορεί να αποτελούν άλλοθι για την Κυβέρνηση για μη υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαισίου που συνομολογήθηκε από το 2015. Η συμφωνία λήγει το 2018 οπότε δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για υλοποίηση της σε μεταγενέστερο στάδιο.
3. Οι εργαζόμενοι στους κλάδους που καλύπτει η Συμφωνία Πλαίσιο υπέστησαν για 6 σχεδόν χρόνια θυσίες σε αποκοπές μισθών και ωφελημάτων που αποδίδουν στο Κράτος 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αυτό θεωρούν ότι μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας που η ίδια η Κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα έθεσαν μπορεί να αρχίσει η επιστροφή μικρού μέρους από τις αποκοπές.
4. Οι Συντεχνίες χειρίστηκαν με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ειλικρίνεια το όλο θέμα και θεωρούν ότι έχει προκύψει αδιέξοδο από τη στάση της επίσημης πλευράς.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω οι εκπρόσωποι όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων αποφάσισαν τη διεκδίκηση των αυτονόητων απαιτήσεων και ως εκ τούτου θα κατέλθουν σε 3ώρη προειδοποιητική στάση εργασίας την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 από τις 09:00 ως 12:00 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις καλούν τη Κυβέρνηση να επανεξετάσει τη θέση της προκειμένου να αποφευχθεί εργασιακή αναταραχή διαφυλάσσοντας την εργατική ειρήνη στον τόπο που βοηθά στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις:
ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, ΠΟΑΣ και ΔΕΟΚ
11/10/2017
Μάτσας - Κυρίτσης: Άλλο δημόσιο, άλλο ιδιωτικός τομέας
Το χάσμα ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα δεν φαίνεται να κλείνει. Κάθε φορά που έρχονται στην επιφάνεια διεκδικήσεις από πλευράς δημοσίου, η κοινή γνώμη λοιδορεί τα όποια αιτήματα. Ο ιδιωτικός τομέας πλήττεται πρώτος από μια οικονομική ύφεση με τη μείωση του κύκλου εργασιών να συνεπάγεται απολύσεις και χαμήλωμα μισθών. Ο δημόσιος τομέας είναι πιο ρυθμιζόμενος καθώς διαχρονικά έχει ένα πολύ δυνατό συνδικαλιστικό κίνημα, ενώ δυσκολότερα ο εργοδότης (το κράτος) μπορεί να αποφασίσει να αποκόψει μισθούς. Υπό το βάρος των εκλογών και της ψηφοθηρίας πάντοτε ικανοποιούνταν τα όποια αιτήματα. Αυτή τη φορά το συνδικαλιστικό κίνημα ενωμένο αντικρούει τα όποια επιχειρήματα και όποιες ανησυχίες θέσαμε σχετικά με τα αιτήματά τους για αυξήσεις μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την εξαγγελία τρίωρης στάσης εργασίας στις 26 Οκτωβρίου. 
ΣΕΚ και ΠΕΟ διαμέσου των γενικών γραμματέων Αντρέα Μάτσα και Πάμπη Κυρίτση τονίζουν ότι η Κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί τη σύμβαση που υπέγραψε και βρίσκεται σε ισχύ από το 2015. Με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο, αναφέρουν ότι συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή, η οποία διαπίστωσε ότι για τα έτη 2017-2018 προκύπτει περιθώριο 2% για ικανοποίηση πρόσθετων ωφελημάτων, αυξήσεων ή και επιστροφής αποκοπών. «Το 2,7% αυξήσεων που αναφέρει ο Υπουργός, το εξάγει με αυθαίρετο τρόπο διότι συμπεριλαμβάνει την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς το οποίο δεν είχε να κάνει με τη συμφωνία ή με την κοστολόγηση στα πλαίσια του μηχανισμού», επισημαίνει ο κ. Κυρίτσης. 
Τι απαντάτε στις επικρίσεις για προεκλογικές σκοπιμότητες;
Μάτσας: Θα συμφωνούσα εάν βγάζαμε στην επιφάνεια μια καινούργια διεκδίκηση. Η συμφωνία έγινε το 2015, τώρα είναι η ώρα να διαπραγματευτούμε την υλοποίηση της συμφωνίας.
Κυρίτσης: Αυτές είναι αιτιάσεις και αφήνονται υπονοούμενα για μας από τη στιγμή που συνομολογήσαμε τη συμφωνία το 2015. Όταν η σύμβαση υπογράφηκε το 2017 μας επαινούσαν. Μάλιστα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έλεγε το πόσο σοβαροί και υπεύθυνοι είμαστε. Η σύμβαση έχει διάρκεια 4 χρόνια. Πώς μπορεί να συσχετίζεται με τις εκλογές; Είναι αυθαίρετος υπαινιγμός καθώς με αυτή τη λογική θα πρέπει να σταματούν οι εργασιακές σχέσεις όποτε γίνονται εκλογές. Εκτός αν χρησιμοποιούν τις εκλογές ώστε να παραπέμψουν την κοινή γνώμη σε μια παραπλανητική κατεύθυνση.
Δεν θεωρείτε προκλητικό να διεκδικείτε αυξήσεις σε περίοδο που ο ιδιωτικός τομέας υποφέρει;
Κυρίτσης: Παλεύουμε τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Προσπαθούμε ώστε οι διεκδικήσεις μας να έχουν ισορροπίες και λογική επιχειρηματολογία. Ζητούμε να επανέλθουν κάποια εισοδήματα που έχουν αποκοπεί. Χιλιάδες άνθρωποι ζουν στα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Δεν είναι προνομιούχοι. Δεν καταλαβαίνω πώς αυτοί θα βοηθήσουν τον ιδιωτικό τομέα. Οι φτωχοί θα πρέπει να σταματήσουν να διεκδικούν επειδή υπάρχουν πιο φτωχοί; Είναι σωστό επιχείρημα να αφαιρέσουμε και άλλα χρήματα από τους φτωχούς και να τα δώσουμε στους φτωχότερους; Ποια είναι η πρόταση αυτών που έχουν αυξήσεις στα κέρδη τους; Πού είναι η Πολιτεία στους χώρους όπου είναι ανοργάνωτο το συνδικαλιστικό κίνημα έχουν κατακρεουργήσει τους μισθούς;
Μάτσας: Κάνουμε αγώνα και για τον ιδιωτικό τομέα ώστε να επανέλθουν τα ωφελήματα. Όπου ανανεώσαμε τις συλλογικές συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα εδώ και δύο χρόνια επαναφέραμε τα ωφελήματα και πετύχαμε αυξήσεις. Να αναφέρω το παράδειγμα των εργαζομένων στην Αφαλάτωση της Λάρνακας όπου κερδήθηκαν αυξήσεις στις συλλογικές συμβάσεις και Ταμεία Προνοίας, ενώ μαζί με την ΑΤΑ διεκδικήσαμε και πετύχαμε 4,2%. 

Γιατί το κράτος να δώσει €45 εκατ. σε μισθούς και όχι στην ανάπτυξη; 
Μάτσας: Οι εργαζόμενοι αποτελούν ένα βασικό στοιχείο και μια δυνατή παράμετρο που θα επιφέρει την ανάπτυξη. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική της εργοδοσίας που θέλει να πλήξει τους μισθούς, αλλά να χτίσουμε στη λογική της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται το μερίδιο που τους αναλογεί στην παραγωγική διαδικασία, είτε στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα.
Κυρίτσης: Ο πιο ασφαλής τρόπος για να έρθει η ανάπτυξη είναι να δοθούν τα χρήματα στους υπαλλήλους που θα τα δώσουν πίσω στην οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον μπακάλη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου