Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Ανεργία, όροι απασχόλησης στο δημόσιο, συνέντευξη Αιμιλιανίδου

Ετήσια μείωση της ανεργίας στο 10,6% το 2ο τρίμηνο 2017
offsite
Η ανεργία συνέχισε να ακολουθεί πτωτική πορεία σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο του 2017, υποχωρώντας στο 10,6% του εργατικού δυναμικού σε σχέση με το 12,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.
Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζεται στον τομέα των υπηρεσιών (80,3%).
Πτώση σημειώθηκε και στους υπαλλήλους που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης στο 12,8% έναντι 14,1% την ίδια περίοδο πέρσι. Στο 16% μειώθηκαν και οι εργαζόμενοι με καθεστώς προσωρινής εργασίας έναντι 18,5% το 2ο τρίμηνο του 2016.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας, το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της, αναφέρεται ότι με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2017, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 424.807 άτομα ή 61,4% του πληθυσμού, άνδρες 66,6% και γυναίκες 56,7%, σε σύγκριση με 417.080 άτομα ή 61,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.


Απασχολούμενοι
«Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 379.842 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 54,9% - άνδρες 59,9%, γυναίκες 50,4% - σε σύγκριση με 366.742 άτομα (53,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016», προστίθεται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 44.965 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 10,6% του εργατικού δυναμικού  - άνδρες 10,1%, γυναίκες 11,1% - σε σχέση με 50.339 άτομα ή 12,1% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι.
Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 71,0%, αναφέρεται και διευκρινίζεται ότι το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 76,2% και για τις γυναίκες 66,2%. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 το ποσοστό ήταν 69,8%, άνδρες 74,9% και γυναίκες 65,0%.
Σημειώνεται παράλληλα ότι στις ηλικίες 55-64 ετών το ποσοστό απασχόλησης ήταν 53,7% σε σχέση με 52,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.
Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνει ο τομέας των υπηρεσιών με 80,3%.
Ακολουθούν οι τομείς της βιομηχανία και της γεωργίας με ποσοστά 17,3% και 2,4% αντίστοιχα.

Για το 2016
Για το 2ο τρίμηνο του 2016 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: υπηρεσίες 79,4%, βιομηχανία 16,9% και γεωργία 3,7%, αναφέρεται.
Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 12,8% της συνολικής απασχόλησης ή 48.666 άτομα (άνδρες 10,3%, γυναίκες 15,6%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2016 ήταν 14,1% (άνδρες 12,2%, γυναίκες 16,1%).
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, από το σύνολο των απασχολουμένων, το 87,3% ή 331.694 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 16,0% ή 53.221 άτομα είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 85,3% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 18,5% είχε προσωρινή εργασία.

Πηγή: 
KYΠΕ

Οι όροι απασχόλησης εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου ενώπιων συντεχνιών

Inbusiness.com.cy
Το προσχέδιο των όρων απασχόλησης των εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινοποίησε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι συντεχνίες καλούνται να παραδώσουν τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων όρων μέχρι τις 20 Οκτωβρίου του 2017. Όταν ολοκληρωθεί ο διάλογος με τις συντεχνίες το τελικό κείμενο των διατάξεων θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Το προσχέδιο με τους όρους απασχόλησης, το οποίο κατέχει το ΚΥΠΕ, αποτελείται από έξι κεφάλαια που είναι τα ακόλουθα: Γενικά, Καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, Μη οικονομικά ωφελήματα, Οικονομικά ωφελήματα, Αξιολόγηση και Τερματισμός απασχόλησης.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΟΗΟ – ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία τόνισε ότι τα δικαιώματα των εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου «πρέπει να είναι ανάλογα και συγκρίσιμα με τους αντίστοιχους μόνιμους υπαλλήλους που εκτελούν ίδια ή παρόμοια καθήκοντα».

Εξάλλου, μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Αντώνης Νεοφύτου είπε ότι «όταν ξεκίνησε ο διάλογος θέσαμε το θέμα ότι οι αορίστου χρόνου που εργάζονται δίπλα από μόνιμους υπαλλήλους και επιτελούν την ίδια εργασία θα πρέπει να έχουν τα ίδια ωφελήματα».

Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν ένα – ένα τα ωφελήματα των εργαζομένων αορίστου χρόνου όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι άδειες ανάπαυσης, οι άδειες ασθενείας και τα ταμεία ευημερίας, έτσι ώστε αυτά να είναι τα ίδια όπου εργάζονται μαζί μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι, σημείωσε.

Όπως είχε δηλώσει αρχές Σεπτεμβρίου στο ΚΥΠΕ η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Λένια Ορφανίδου, στους όρους εισάγονται κάποιες νέες διατάξεις που αφορούν το θέμα του πειθαρχικού κώδικα και της αξιολόγησης.

Η κ. Ορφανίδου είπε ακόμη ότι το κείμενο ουσιαστικά, κωδικοποιεί και ενοποιεί το ό,τι υπάρχει και ό,τι γίνεται σήμερα από πλευράς όρων απασχόλησης των εργαζομένων αορίστου χρόνου χωρίς να διαφοροποιείται κάτι σημαντικά.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ
……….
OHO –ΣΕΚ : Απειλεί με εργασιακή κρίση
Offsite.com.cy  27/09/2017 - 11:36
Τα προβλήματα στην υλοποίηση της συμφωνίας πλαισίου 2015-2018 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα συζητηθούν διεξοδικά στην αυριανή συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της ΟΗΟ-ΣΕΚ, που θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο, από τις 11:30 μέχρι τη 13:00.
Σε ανακοίνωσή της, η ΣΕΚ αναφέρει πως η ηγεσία της ΟΗΟ θα επαναβεβαιώσει την πεποίθησή της πως η συμφωνία πλαίσιο θα πρέπει να υλοποιηθεί, αφού δικαιολογείται η απαίτηση για μείωση της μόνιμης αποκοπής των μισθών που επιβλήθηκε εξαιτίας των συνεπειών της οικονομικής ύφεσης.
Παράλληλα, θα καταστεί ξεκάθαρο πως η μείωση της αποκοπής δεν δημιουργεί καμιά οικονομική ανατροπή, αφού στη συμφωνία πλαίσιο η μεταβολή του μισθολογίου διασυνδέεται με τα αποτελέσματα της οικονομίας.
«Σε περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας από τον εργοδότη που στην παρούσα φάση είναι η ίδια η Κυβέρνηση θα προκληθεί ενδεχομένως εργασιακή αναταραχή, για την οποία δεν θα ευθύνονται οι εργαζόμενοι», καταλήγει η ανακοίνωση.

Φορτώνουν μόνο υποχρεώσεις στους αορίστου χρόνου
Fileleftheros 27/9/2017
Προβληματισμός επικρατεί ανάμεσα στις γραμμές των χιλιάδων εργαζομένων αορίστου χρόνου εργασίας στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, καθώς, όπως υποστηρίζουν, η Κυβέρνηση επιδιώκει να τους εξομοιώσει με το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό μόνο στο σκέλος των υποχρεώσεων και παραμερίζει αυτό της βελτίωσης των όρων απασχόλησης.
Οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ και ΣΕΚ έχουν ενώπιόν τους το προσχέδιο των όρων απασχόλησης των εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που τους κοινοποίησε την περασμένη εβδομάδα το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), το οποίο μελετούν και θα υποβάλουν εισηγήσεις και παρατηρήσεις ώς τις 20 Οκτωβρίου. Χθες, συνήλθαν τα συλλογικά όργανα της ΠΑΣΥΔΥ τα οποία αποφάσισαν να διεκδικήσουν εξομοίωση των αορίστων επί όλων των ζητήματων κατ’ αναλογία με το μόνιμο τακτικό προσωπικό, τους αντίστοιχους υπαλλήλους με τους οποίους διεκπεραιώνουν ίδια ή παρόμοια καθήκοντα. 
Εντός των επόμενων ημερών συνέρχονται και τα συλλογικά όργανα της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και της ΟΗΟ-ΣΕΚ για να εξετάσουν το πολυσέλιδο έγγραφο του ΤΔΔΠ.
Πιο συγκεκριμένα, συντεχνιακές πηγές ανέφεραν στον «Φ» ότι η Κυβέρνηση στο έγγραφό της έχει κωδικοποιήσει και ενοποιήσει νομοθεσίες, εγκυκλίους και κανονισμούς που ρυθμίζουν σειρά ζητημάτων, όπως εξέταση πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων, αδειοδότηση για δεύτερη εργασία, άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων κ.λπ., χωρίς όμως να περιλαμβάνει βελτίωση των όρων απασχόλησης.

Όπως εξήγησαν συντεχνιακά στελέχη, στο έγγραφο δεν περιλαμβάνονται διατάξεις ρύθμισης ουσιαστικών αιτημάτων που διεκδικούν όπως η βελτίωση της άδειας ανάπαυσης και ασθένειας και άλλα συναφή ωφελήματα.
Σήμερα δικαιούνται άδεια ανάπαυσης 20 ημέρες ετησίως και άδεια ασθενείας 28. Η ανέλιξη του υπαλλήλου αποτελεί ένα αίτημα στο οποίο οι συντεχνίες αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση, υποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί ένας γραφέας να παραμένει σε όλη τη σταδιοδρομία του καθηλωμένος στο ίδιο επίπεδο, αλλά θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανελιχθεί στο αμέσως επόμενο. Το τρίτο αίτημα που εγείρει το συνδικαλιστικό κίνημα αφορά το συνταξιοδοτικό μέλλον των εργαζομένων αορίστου χρόνου. Σήμερα δεν επωφελούνται κανενός συνταξιοδοτικού ωφελήματος από το κράτος.

Ζ.Αιμιλιανίδου: «Δημιουργία κοινωνίας για όλους ο βασικός στόχος της Κυβέρνησης»
Από
 -
27/09/2017
Παρά τις τελευταίες θετικές εξελίξεις που σημειώνονται, το κράτος δεν επαναπαύεται και, αναγνωρίζοντας τις διάφορες προκλήσεις που υπάρχουν, συνεχίζει την προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας για όλες τις ηλικίες, διαβεβαίωσε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε χαιρετισμό στη συνέντευξη Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, τον οποίο διάβασε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Ασσιώτης.
Στο χαιρετισμό αναφέρεται ότι σύμφωνα με τη Δημογραφική Έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2014, ο αριθμός των ηλικιωμένων της Κύπρου έχει αυξηθεί σημαντικά, ως αποτέλεσμα της αύξησης της μέσης διάρκειας ζωής και της παράλληλης μείωσης της γεννητικότητας. Το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας, για τα άτομα άνω των 65 ετών, έχει μειωθεί κατακόρυφα, από 46,4% το 2009 σε 17,3% το 2015. Το ποσοστό των ατόμων με ηλικία άνω των 65 ετών που αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις έχει επίσης μειωθεί από 9,5% το 2009 σε 5,1% το 2015.
Όπως σημειώνεται, πολιτική της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες που θα επιτρέψει στα άτομα της τρίτης ηλικίας να ζουν σε ένα περιβάλλον που θα ενισχύει τις δυνατότητές τους, θα προάγει την ανεξαρτησία τους και θα τους παρέχει την κατάλληλη αναγκαία υποστήριξη και φροντίδα προϊόντος του χρόνου.
Πρόσφατα, προστίθεται, η Κύπρος αξιολογήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE), η οποία διαπίστωσε ότι έχουμε πετύχει να εναρμονίσουμε το σύστημα κοινωνικής προστασίας με τις δημογραφικές αλλαγές και τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, ότι προωθήσαμε μέτρα για την αγορά εργασίας, ώστε να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού και ότι προωθήσαμε μέτρα για να διασφαλισθεί η ποιότητα της ζωής όλων των ηλικιών και για να διατηρηθεί η δυνατότητα επιλογής της ανεξάρτητης διαβίωσης.
Η Στρατηγική της Κύπρου για τους Ηλικιωμένους εδράζεται σε τέσσερις στόχους που είναι η ενθάρρυνση για παράταση του εργασιακού βίου και διατήρηση της ικανότητας για εργασία, η προώθηση και διασφάλιση των δυνατοτήτων συμμετοχής, μη διάκρισης και κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων, η προώθηση και διαφύλαξη της αξιοπρέπειας, της υγείας και της ανεξαρτησίας στην τρίτη ηλικία και η διατήρηση και ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.
Στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε ότι λήφθηκαν μέτρα όπως η προώθηση νέων Σχεδίων παροχής κινήτρων για εργοδότηση ανέργων και οικονομικά αδρανών ομάδων του πληθυσμού, στα οποία περιλαμβάνεται και ειδικό Σχέδιο για εργοδότηση ατόμων 50 ετών και άνω, ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης από το δημόσιο, ημικρατικό και ιδιωτικό τομέα, ενδυνάμωση των μέτρων προαγωγής της υγείας, περίθαλψης και προστασίας, πρόληψης ασθενειών και τραυματισμών σε όλες τις ηλικίες καθώς επίσης και η στήριξη ευάλωτων ηλικιωμένων που χρειάζονται φροντίδα μέσω και της υιοθέτησης πρόσφατα σχετικού Διατάγματος από την Υπουργό.
Πηγή: ΚΥΠΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου