Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Εργατικά ατυχήματα, ΕΕΕ και αδήλωτη εργασία, προαγωγές στο δημόσιο, κόστος εργασίας

Αύξηση ατυχημάτων σε χώρους εργασίας
Παγκύπρια εκστρατεία επιθεώρησης βιομηχανιών παρασκευής τροφίμων και ποτών, δηλαδή κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, οινοποιεία, μονάδες γάλακτος, αναψυκτικών και χυμών κ.λπ. πραγματοποιεί αυτό τον μήνα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις εν λόγω βιομηχανίες και σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα επί της ανάγκης λήψης προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων.
Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, οι κυριότερες αιτίες εργατικών ατυχημάτων στις μονάδες παρασκευής τροφίμων και ποτών είναι από τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων, οι πτώσεις στο ίδιο επίπεδο και οι πτώσεις από ύψος, οι παγιδεύσεις και συνθλίψεις από τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών και οι συγκρούσεις προσώπων με κινούμενα ή μεταφερόμενα αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων και οχημάτων. 
Η εκστρατεία αποσκοπεί στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις βασικές πρόνοιες της περί ασφάλειας και υγείας νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους πιο πάνω κινδύνους. Επιπρόσθετα, οι επιθεωρητές θα ελέγχουν κατά πόσο έχουν ετοιμαστεί οι γραπτές εκτιμήσεις κινδύνου από τα κρεοπωλεία και ο βαθμός στον οποίο αξιοποιήθηκε το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA), που κατάρτισε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Σημειώνεται ότι το εν λόγω εργαλείο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο δωρεάν.
Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405617 και 22405676 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση etsekme@dli.mlsi.gov.cy. 
Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, πέρσι τα γνωστοποιηθέντα ατυχήματα στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αυξήθηκαν στα 1.905 από 1.596 το 2015 και 1.618 το 2014. Το 2008 τα ατυχήματα κτύπησαν κόκκινο καθώς έφτασαν στα 2.367 και μετά ακολουθούσε καθοδική πορεία μέχρι το 2013, όταν μειώθηκαν στα 1.538, για να ακολουθήσει μετά και πάλι ανοδική πορεία. 
Η πλειονότητα των ατυχημάτων το 2016 σημειώθηκε στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία 27,19% και ακολουθούσε η μεταποιητική δραστηριότητα με 18,85% και η τριάδα  συμπληρώνεται με το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 15,01%. 
  Αντωνία Λαμπράκη

 Δικαιούχοι του ΕΕΕ αδήλωτοι εργάτες 
Νομικές αδυναμίες και ασάφειες διαπιστώνει η Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που προβλέπει τη σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, που θα αναλάβει τον έλεγχο της εφαρμογής 28 νομοθεσιών. Πρόκειται για το νομοσχέδιο του οποίου την ψήφιση παραμέρισε η Βουλή πριν το κλείσιμο του Σώματος για τις διακοπές.
 
Χθες, το νομοσχέδιο επανήλθε ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας και ηγέρθησαν εκ νέου διάφορα νομικά ζητήματα και η Επιτροπή αποφάσισε όπως σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία τα εξετάσουν ένα προς ένα, εντός των επόμενων ημερών, με στόχο να υπερπηδηθούν τα όποια νομικά εμπόδια και στις 22 Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο να αχθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.
 
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Φακοντής ζήτησε τη μη περίληψη του νόμου για την καταβολή του ΕΕΕ στο πεδίο ελέγχου των επιθεωρητών.
 
Θέση που απέρριψε το υπουργείο Εργασίας, με τον λειτουργό του Άντη Αποστόλου να δηλώνει ότι οι μισές καταγγελίες που υποβάλλονται για αδήλωτη εργασία αφορούν δικαιούχους του ΕΕΕ. Ο νόμος, υπέδειξε, αφορά εργοδότες και, αν αφαιρεθεί αυτή η διάταξη, μας αφαιρείται ένα όπλο κατά της αδήλωτης, όπως είπε.
 
Εκτενής συζήτηση έγινε για τα καθήκοντα των βοηθών επιθεωρητών οι οποίοι θα προσλαμβάνονται με μίσθωση υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα και θα συνοδεύουν τους επιθεωρητές του υπουργείου Εργασίας. Ο γ.δ. του υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Ασσιώτης διαβεβαίωσε ότι αυτοί θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο.
 
Επίσης, διασκεδάζοντας τις βουλευτικές ανησυχίες για διπλές επιθεωρήσεις, ο κ. Αποστόλου εξήγησε ότι κάθε επιθεωρητής θα ενημερώνει το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. Οι νομικές διαδικασίες για δίωξη ενός παραβάτη εργοδότη, εξήγησε, θα γίνονται από τους διευθυντές του υπουργείου Εργασίας, αφού μελετήσουν σημείωμα που θα ετοιμάζουν οι επιθεωρητές.
 
Στις ανησυχίες της Βουλής ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αντισυνταγματικές πρόνοιες, επειδή παρέχει τη δυνατότητα στον υπουργό Εργασίας να περιλαμβάνει και νέες νομοθεσίες στο πεδίο ελέγχου του, τελικά, το υπουργείο Εργασίας συμφώνησε σε διαγραφή του εν λόγω άρθρου.
 
Αντωνία Λαμπράκη

15/9/2017

Κόβονται επιδόματα λόγω μαύρης εργασίας


Θέσεις προαγωγής με τη σέσουλα
Δεν προλαβαίνει η Βουλή να εξετάζει αιτήματα για ξεπάγωμα θέσεων προαγωγής. Η νέα διαδικασία, που εφαρμόζει η Βουλή τους τελευταίους μήνες, έχει ως αποτέλεσμα να εγκρίνονται κατά δεκάδες οι προαγωγές.

Μάλιστα, η νέα διαδικασία προαγωγών, για την οποία τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Βουλή, δεν είναι άσχετη με την προεκλογική περίοδο που διανύουμε. Πλέον όλες οι υπηρεσίες και τα κυβερνητικά τμήματα είναι έρμαιο των κομμάτων.

Να σημειωθεί πως η νέα διαδικασία φαίνεται να κούρασε και τους βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις ξεπαγώνουν τις θέσεις με συνοπτικές διαδικασίες. Φυσικά υπάρχουν και θέσεις για τις οποίες έχουν επιφυλάξεις και απαιτούν την κατάθεση περαιτέρω στοιχείων προτού δώσουν το πράσινο φως.

Τις τελευταίες ημέρες στο Κοινοβούλιο αποστάλθηκαν αιτήματα για την απελευθέρωση περίπου 60 θέσεων προαγωγής, οι οποίες την ερχόμενη Δευτέρα θα τεθούν ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Τα νέα αιτήματα προέρχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, το υπουργείο Μεταφορών, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Συγκεκριμένα ο ΚΟΤ ζητά το ξεπάγωμα 27 θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής.
Οι θέσεις αφορούν την Υπηρεσία Αρχείου του Οργανισμού, την Υπηρεσία Λογιστηρίου, το Τμήμα Στρατηγικής και Προϊόντος, το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας.

Ο ΚΟΤ, επικαλούμενος τα θετικά αποτελέσματα της αύξησης τουρισμού, τονίζει πως επιβάλλουν τη θωράκιση του Οργανισμού για να ανταποκριθεί στις αυξημένες προκλήσεις που απέκτησε η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός. Στη Βουλή στάλθηκε και αίτημα για το ξεπάγωμα 12 θέσεων προαγωγής γραμματειακού λειτουργού και θέσεις ανώτερου λειτουργού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άλλες 16 θέσεις προαγωγής ζητά και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πρόσθετο ετήσιο κόστος των 16 προαγωγών της ΑνΑΔ εκτιμάται στις €63,3 χιλιάδες. Αίτημα για τη διενέργεια μιας προαγωγής έχει και το υπουργείο Μεταφορών. Πρόκειται για μια θέσης προαγωγής για ανώτερο λειτουργό Ελέγχου στη Διεύθυνση Ελέγχου του υπουργείου.
 

  Ελευθερία Παϊζάνου  


Κατά 0,4% αυξήθηκε το ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο το 2ο τρίμηνο του 2017

sigmalive

·       Το ωρια

το ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 0,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σύμφωνα με την Eurostat. Η Eurostat ανακοίνωσε ότι το μισθολογικό μέρος του κόστους εργασίας αυξήθηκε κατά 0,5%, αλλά άλλα συνοδευτικά έξοδα μειώθηκαν κατά -0,1%. Τα δύο βασικά στοιχεία του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και οι μισθοί και το ονομαζόμενο "μη μισθολογικό κόστος".

Εν τω μεταξύ, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1,8% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) και κατά 2,2% στην ΕΕ28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1,4% και 1,6% αντίστοιχα.
Στη ζώνη του ευρώ, οι μισθοί και τα ωρομίσθια αυξήθηκαν κατά 2,0% και το μη μισθολογικό στοιχείο κατά 0,8%, το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 1,3% και + 1,6% αντίστοιχα. Στην ΕΕ28 οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,4% και το μη μισθολογικό στοιχείο κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 1,5% και + 1,9% αντίστοιχα.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 1,5% στη βιομηχανία, κατά 2,0% στις κατασκευές, κατά 2,1% στις υπηρεσίες και κατά 1,4% στη μη χρηματοπιστωτική οικονομία. Στην ΕΕ28, το εργατικό κόστος ανά ώρα αυξήθηκε κατά 2,2% στη βιομηχανία, κατά 1,6% στις κατασκευές, κατά 2,7% στις υπηρεσίες και κατά 1,7% στην (κυρίως) μη χρηματοπιστωτική οικονομία
Το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας για το σύνολο της οικονομίας σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+ 18,6%), Ουγγαρία (+ 13,0%), Τσεχία (+ 11,1%), Βουλγαρία (+ 11,0% ) και τη Λιθουανία (+ 10,4%). Μείωση σημειώθηκε στη Φινλανδία (-0,3%).
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου