Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Αυξήσεις στον ευρύτερο δημόσιο και κατάρτιση ΕΕΕ

ΟΗΟ-ΣΕΚ προς ΥΠΟΙΚ: Υπάρχουν περιθώρια για αυξήσεις

Να τηρηθεί η συμφωνία - πλαίσιο που υπογράφηκε στην αρχή του 2017 ζητούν οι συντεχνίες από τον αρμόδιο υπουργό Χάρη Γεωργιάδη, δήλωσε στον ACTIVE, o ΓΓ της ΟΗΟ- ΣΕΚ Αντρέας Ηλία, εξηγώντας ότι υπάρχουν τα περιθώρια.
 
«Μέσα από τη συμφωνία είχε επιτευχθεί μια καινοτομία. Διασυνδέθηκε η μεταβολή του μισθολογίου με τα αποτελέσματα της οικονομίας, το ονομαστικό ΑΕΠ.  Υπάρχει μια επιτροπή η οποία συστάθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη τις συντεχνίες και το υπ. Οικονομικών. Κατατέθηκαν τα δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν ότι υπάρχει περιθώριο πέραν από την καταβολή των προσαυξήσεων και της μισής ΑΤΑ, για περαιτέρω διάλογο».
Ο κύριος Ηλία υπενθύμισε ότι στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπάρχει μια αποκοπή μισθών που αρχίζει από το 3,8% και προοδευτικά φθάνει στο 17,5% και επιστρέφει στο κράτος 250 και πλέον εκατομμύρια ανά έτος.

Από τη στιγμή συμπλήρωσε, που υπάρχουν τα περιθώρια και δε δημιουργείται οικονομική ανατροπή, έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να συζητήσει μαζί μας επαναφορά μέρους αυτής της αποκοπής η οποία δόθηκε στο πλαίσιο  αντιμετώπισης της κρίσης. Επανέλαβε δε, ότι τα τελευταία τρίμηνα υπάρχει θετικός ρυθμός ανάπτυξης και ζητούμενο είναι μερίδιο από τον παραγόμενο πλούτο και τη μεγέθυνση της οικονομίας, στη βάση μια σύμβασης που υπογράφηκε στην αρχή του χρόνου.

Το κράτος κατέληξε ο Αντρέας Ηλία, οφείλει να συζητήσει τη μείωση της αποκοπής που επιβλήθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης.
 
  Άντρη Δανιήλ   

121 λήπτες ΕΕΕ βρήκαν δουλειά στα προγράμματα κατάρτισης

Offsite.com.cy
Ποια προγράμματα ανέργων τρέχουν
Επιμέλεια: Αντρέας Πολυκάρπου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας τα τρία πρώτα προγράμματα για Κατάρτιση Ανέργων για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Φροντίδας προς Άτομα με Τετραπληγία ή Παραπληγία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι άνεργοι λαμβάνουν κατάρτιση σε ιδρυματικό, αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες φροντίδας σε πρόσωπα με τετραπληγία ή παραπληγία.

51 άνεργοι 
 
Με την ολοκλήρωση των τριών πρώτων προγραμμάτων του Σχεδίου, έχουν καταρτιστεί 51 άνεργοι, περιλαμβανομένων και άνεργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), οι οποίοι μπορούν άμεσα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα με τετραπληγία ή παραπληγία.
 
Παράλληλα, εφαρμόζεται και το Σχέδιο Εργοδότησης Φροντιστών για Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς Άτομα με Τετραπληγία ή Παραπληγία, μέσω του οποίου επιδοτούνται οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία για την απασχόληση των φροντιστών, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες φροντίδας στα άτομα με αναπηρία.
 
Τα πιο πάνω Σχέδια, τα οποία προκηρύχθηκαν το Δεκέμβριο 2016 και συνεχίζουν να εφαρμόζονται, αποτελούν μέρος πακέτου Σχεδίων που έχουν ως ομάδα στόχου τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και περιλαμβάνουν: Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις, Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία, Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιών Φροντίδας) προς Δικαιούχους Φροντίδας στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Πρόγραμμα κατάρτισης δικαιούχων ΕΕΕ
Την ίδια στιμγή 121 λήπτες ΕΕΕ συμπεριλήφθηκαν σε πρόγραμμα κατάρτισης που ολοκληρώθηκε. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα για Κατάρτιση Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) στην Ξενοδοχειακή / Επισιτιστική Βιομηχανία.
Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άνεργοι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καταρτίζονται σε επαγγέλματα υψηλής ζήτησης που αφορούν στην τουριστική βιομηχανία.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος του Σχεδίου, έχουν καταρτιστεί 121 άνεργοι δικαιούχοι ΕΕΕ, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί σε επιχείρηση /οργανισμό της ξενοδοχειακής/επισιτιστικής βιομηχανίας για ολοκλήρωση και του επιχειρησιακού μέρους του προγράμματος.
Το πιο πάνω Σχέδιο, το οποίο προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο 2016 και συνεχίζει να εφαρμόζεται, αποτελεί μέρος πακέτου Σχεδίων που υλοποιούνται και έχουν ως στόχο την ένταξη των ανέργων δικαιούχων ΕΕΕ στην αγορά εργασίας.

Πηγή: 
ΚΥΠΕ

Φρένο έβαλε ο ΥΠΟΙΚ, Χάρης Γεωργιάδης, στις συντεχνιακές επιδιώξεις για παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων
Offsite.com.cy

Επιμέλεια: Τάσος Αναστάση

Φρένο βάζει ο υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, στις συντεχνιακές επιδιώξεις για παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων και μείωση των αποκοπών επί των μισθών, προς όφελος μερικών δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, οι οποίοι εργοδοτούνται σε ημικρατικούς οργανισμούς και στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλους οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ωρομίσθιο προσωπικό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος».
Ο υπουργός Οικονομικών απαντώντας αρνητικά στις συντεχνίες προτάσσει «την ανάγκη διατήρησης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και την υποχρέωση της ορθής ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης». 

Πρόσφατα ο ΥΠΟΙΚ, έκανε μια «εμπρηστική» δήλωση, σε σχέση με το ύψος του κατώτατου μισθούστην Κύπρο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, ο κατώτατος μισθός, οποίος με διάταγμα της Υπουργού Εργασίας καλύπτει ένα μικρό αριθμό επαγγελμάτων, του φαίνεται πολύ ψηλός.

Βλέπουν απεργιακά μέτρα οι Συντεχνίες

Η τοποθέτηση του ΥΠΟΙΚ, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε δυσφορία ανάμεσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, που ήδη καλοβλέπει τη λήψη απεργιακών μέτρων, αφού έχει ειλημμένες αποφάσεις από τα συλλογικά του όργανα.

Λόγο για παραβίαση της συμφωνίας πλαίσιο κάνουν οι γ.γ. της ΣΕΚ και της ΠΕΟ, Ανδρέας Μάτσας και Πάμπης Κυρίτσης, αντίστοιχα, οι οποίοι υποδεικνύουν ότι «η προσέγγισή σας βρίσκεται σε αντίθεση με τη συμφωνία πλαίσιο που από κοινού υπογράψαμε». Στην επιστολή που απέστειλαν στον αρμόδιο υπουργό, οι γραμματείς ζητούν συνάντηση «για συζήτηση, ώστε να υπάρξει ομαλή κατάληξη», όπως αναφέρεται.  

Σύμφωνα πάντα με τον «Φ», Ο ΥΠΟΙΚ, στην αρνητική τοποθέτησή του, σχεδόν επί όλων των αιτημάτων, ο υπουργός Οικονομικών σε επιστολή προς τις συντεχνίες, εξηγεί ότι «το αίτημα σας για παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων ή για μείωση του ποσοστού της μόνιμης κλιμακωτής μείωσης των απολαβών δεν μπορεί να ικανοποιηθεί στο παρόν στάδιο».
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου