Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Χάθηκαν 30 χιλιάδες θέσεις πλήρους απασχόλησης σε διάστημα τεσσάρων ετών

May 2, 2017 - 10:45 am
διαλογος

Μεγάλες ανατροπές στον τομέα των εργασιακών κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δείχνουν τα νέα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στοιχεία 1999-2016). Τα τρεις βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη είναι: Πρώτον η μείωση της απασχόλησης που συνδέεται κυρίως με τη μετανάστευση αλλά και την αύξηση της ανεργίας, δεύτερον η μεγάλη μείωση των θέσεων πλήρους απασχόλησης και η αντικατάσταση μέρους με θέσεις μερικής απασχόλησης, και τρίτον η δραματική αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας πέραν των 12 μηνών.

Μετανάστευση και ανεργία
Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2016 οι απασχολούμενοι ανήλθαν στα 367.332 πρόσωπα, σε σύγκριση με 385.227 το 2012. Δηλαδή, σε τέσσερα χρόνια οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 17.894. Η μείωση του αριθμού των απασχολούμενων (σ.σ.: άτομα άνω των 15 ετών, τα οποία κατά την περίοδο αναφοράς εργάστηκαν έστω και μια ώρα, καθώς επίσης και άτομα που είχαν εργασία αλλά απουσίαζαν προσωρινά από αυτή) οφείλεται κατά 80% στη μείωση του εργατικού δυναμικού λόγω της μαζικής μετανάστευσης και κατά 20% στην αύξηση της ανεργίας. Πιο συγκεκριμένα το 2016 το εργατικό δυναμικό ανήλθε στα 422.267, σε σύγκριση με 436.742 το 2012. Δηλαδή μειώθηκε κατά 14.375 άτομα λόγω της μετανάστευσης. Επίσης το 2016 οι άνεργοι ανήλθαν στα 54.935 πρόσωπα, σε σύγκριση με 51.515 το 2012. Δηλαδή το εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά επιπλέον 3.420 άτομα λόγω της ανεργίας.

Μερική απασχόληση
Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι η μείωση των θέσεων πλήρους απασχόλησης και η αντικατάσταση μέρους εξ αυτών με θέσεις μερικής απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα το 2016 οι εργαζόμενοι σε πλήρη απασχόληση ανήλθαν στα 314.769 πρόσωπα, σε σύγκριση με 343.924 το 2012. Δηλαδή σε τέσσερα χρόνια χάθηκαν 29,155 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Οι περισσότερες θέσεις χάθηκαν το 2013 (έτος ένταξης της Κύπρου στο μνημόνιο), ενώ η μείωση συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη. Το 2016 παρατηρήθηκε για πρώτη φορά βελτίωση, αλλά το πρόσημό παραμένει αρνητικό. Εν τω μεταξύ μέρος των θέσεων πλήρους απασχόλησης (σχεδόν το 40%) αντικαταστάθηκαν με θέσεις μερικής απασχόλησης, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλες ανατροπές στα εργασιακά. Πιο συγκεκριμένα το 2016 οι εργαζόμενοι σε θέσεις μερικής απασχόλησης ανήλθαν στα 52.563 πρόσωπα, σε σύγκριση με 41.303 το 2013. Δηλαδή αυξήθηκαν κατά 11.260 πρόσωπα.
Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη αύξηση των εργαζομένων σε θέσεις μερικής απασχόλησης επήλθε το 2013 (από 41.303 που ήταν το 2012 σε 46,235). Επίσης, το 2014 υπήρξε νέα αύξηση στα 51.320 πρόσωπα, ενώ το 2015 παρατηρήθηκε οριακή πτώση στα 49.290 πρόσωπα. Ωστόσο το 2016 παρατηρήθηκε και πάλι αύξηση της μερικής απασχόλησης στα 52.563 πρόσωπα, ήτοι 14,3%. Ανεργία πέραν του ενός έτους Μεγάλες ανατροπές στα εργασιακά δείχνουν επίσης τα στοιχεία όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας. Το 2016 το ποσοστό των ανέργων πέραν των 12 μηνών ανήλθε στο 44,1%, σε σύγκριση με 30,1% το 2012. Δηλαδή αυξήθηκε κατά 140 μονάδες βάσης.

Ανεργία ανά μορφωτικό επίπεδο και ηλικία
Η αύξηση της ανεργίας κτύπησε όλα τα στρώματα του πληθυσμού. Ανά μορφωτικό επίπεδο το 2016 οι άνεργοι ανήλθαν στα 54.935 πρόσωπα (2012: 51.515), εκ των οποίων 11.340 (2012: 11,116) με μορφωτικό επίπεδο κάτω του λυκείου, 23.152 (2012:21,919) λυκείου και 20.444 (2012:18,479) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανά ηλικία το 2016 οι άνεργοι μεταξύ 1524 ετών ανήλθαν στα 10.826 πρόσωπα (2012: 11,465), μεταξύ 25-34 ετών στα 10.826 πρόσωπα (2012:16,944), μεταξύ 3544 ετών στα 9.730 πρόσωπα (2012: 9.438), μεταξύ 45-54 ετών στα 9.229 πρόσωπα (2012: 8.367), μεταξύ 55-64 ετών στα 6.426 πρόσωπα (2012: 5.186) και άνω των 65 ετών στα 216 πρόσωπα (2012: 115). Ανά επαγγελματική υπόσταση το 2016 υπήρχαν 302 άνεργοι εργοδότες (2012: 487), 2.459 άνεργοι αυτοεργοδοτούμενοι (2012: 2.236), 43.008 άνεργοι υπάλληλοι (2012: 39.363), 461 άνεργοι που προηγουμένως ήταν σε οικογενειακή επιχείρηση (2012: 178) και 8.706 άνεργοι νεοεισερχόμενοι (2012: 9.251).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου