Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Χρωστούμενα στο ταμείο αδειών, ΠΑΣΥΔΥ και κρατική υπηρεσία

Πολλά τα χρωστούμενα στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών
Λαμπράκη, 13/5/2017
Ανησυχία και προβληματισμό αναφορικά με την οικονομική κατάσταση του Κεντρικού Ταμείου Αδειών (ΚΤΑ) διατυπώνουν οι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της, υψηλή ανεργία, μείωση μισθών, και τα χρωστούμενα εργοδοτών, μη καταβολή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εισφορών σε συνάρτηση με τον μεγάλο αριθμό εξαιρέσεων σε εργοδότες, για μη συμμετοχή τους, πλήττουν τη βιωσιμότητα του Κεντρικού Ταμείου Αδειών.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το συσσωρευμένο οφειλόμενο ποσό προς το Ταμείο Αδειών ανέρχεται στο ποσό των €27,6 εκατ. Επίσης, σύμφωνα με άλλα στοιχεία, αριθμός εργοδοτών οφείλει στο Ταμείο Αδειών το ποσό των €18,5 εκατ. (Δεκέμβριος 2014), που αντιπροσωπεύει επιδικασμένες εισφορές.
Επιπλέον, οι τρέχουσες οφειλές εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων ανέρχονταν στο ποσό των €9 εκατ. (Μάιος 2015).
Τα έσοδα του Ταμείου Αδειών βρέθηκαν σε καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, το 2014 τα έσοδα μειώθηκαν στα €63 εκατ. σε σύγκριση με €68 εκατ. το 2013 και €86 εκατ. το 2012.
Με αυτά τα δεδομένα, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, υπέβαλαν πρόσφατα τις προτάσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΑ, υποδεικνύοντας την ανάγκη λήψης μέτρων προς υποστήριξη της μελλοντικής ευρωστίας και αξιοπιστίας του.
Οι προτάσεις των συντεχνιών συνοψίζονται στις ακόλουθες:
● Επανεξέταση του ζητήματος της εξαίρεσης εργοδοτών από την υποχρέωση συμμετοχής στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών, επειδή προσφέρουν καλύτερο πακέτο ετήσιας άδειας από τα προβλεπόμενα της σχετικής νομοθεσίας. Οι συντεχνίες υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν τα κριτήρια εξαίρεσης, ώστε σταδιακά να αυξηθούν οι εργοδότες και εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στο Ταμείο.
Το Υπουργείο Εργασίας υπολογίζει ότι από το σύνολο των εγγεγραμμένων εργοδοτών περίπου το 65% παραχωρεί άδειες στους εργοδοτούμενούς του μέσω του ΚΤΑ.
Ο διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Θεοφάνης Τρύφωνος, αναγνωρίζει ότι η κρίση επηρέασε το Ταμείο Αδειών, αναφέροντας ότι από τις 123.000 εργαζόμενους που ήταν μέλη στο Ταμείο κατά την περίοδο 2007-2011, όταν η οικονομία ήταν σε πορεία ανάπτυξης, σταδιακά υποχώρησε ο αριθμός στις 91.000 το 2014, όταν η οικονομία βίωνε την κορύφωση της κρίσης. Η εικόνα βελτιώθηκε το 2016 με τον αριθμό των μελών να υπολογίζεται στις 100.000.
● Βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας του Ταμείου, υποδεικνύοντας ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην είσπραξη επιδικασμένων εισφορών σε βάρος του.
● Επανεξέταση του καταθετικού επιτοκίου, μέχρι πρόσφατα ήταν γύρω στο 0,4%, και ζητείται να αυξηθεί στο ύψος του αγοραίου, σημειώνοντας ότι καταγράφονται μεγάλες απώλειες εσόδων.
Αρμόδιος για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Αδειών είναι ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών, όπως και στην περίπτωση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι που συναποτελούν το Δ.Σ. του Ταμείου έχουν συμβουλευτικό ρόλο.
● Επανεξέταση της χρέωσης του Ταμείου Αδειών για λειτουργικά και διοικητικά έξοδα, υποστηρίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ενδεικτικά, το 2014 το Ταμείο κλήθηκε να καταβάλει για μισθούς και επιδόματα υπαλλήλων το ποσό των €950.000.

Μάχες για καμαριέρες και μάγειρες
Λαμπράκη, 6/5/2017
Εν αναμονή της τουριστικής έκρηξης που θα κορυφωθεί τους μήνες αιχμής και της προσθήκης περισσότερων κλινών φέτος, μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών, ξενοδόχοι, εστιάτορες και καταστηματάρχες, στα παραλιακά θέρετρα, τρέχει ακόμη προς αναζήτηση καταρτισμένου προσωπικού. Σε πρώτη γραμμή βρίσκονται μάγειρες, σερβιτόροι και καμαριέρες, όπως και ρωσόφωνο προσωπικό.
Η στενότητα εξεύρεσης προσωπικού έστρεψε τους ξενοδόχους στην ελληνική αγορά σε πρώτο πλάνο και σε δεύτερο, σε χώρες της Βαλτικής, πιο συγκεκριμένα στη Λετονία και Λιθουανία, καθώς αυτοί οι πολίτες μιλούν και τη ρωσική γλώσσα και μπορούν να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ροή ρωσόφωνων τουριστών. Σε τρίτο πλάνο, ζητείται προσωπικό από χώρες της κεντρικής Ευρώπης.
Μπροστά στο σοβαρό πρόβλημα εξεύρεσης προσωπικού, το υπουργείο Εργασίας έχει περιορισμένο πεδίο κινήσεων, λόγω του ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο άνεργο δυναμικό. Αυτό ακούν επιχειρηματίες, οι οποίοι απευθύνονται τα επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Ακόμη και στην περίπτωση παραπομπής κάποιων ανέργων και δικαιούχων του ΕΕΕ, η κατάρτισή τους κρίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις των τουριστικών επαγγελμάτων, όπως δήλωναν ξενοδόχοι. 
Οι πιεστικές ανάγκες εξεύρεσης έμπειρου προσωπικού δημιουργούν νέα δεδομένα και στη μισθοδοσία του κλάδου. Όπως πληροφορούμαστε, αρκετοί ξενοδόχοι αύξησαν κατά 10% ή και περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις τα μηνιάτικα, προκειμένου να «δέσουν» την παραμονή του προσωπικού.
Παράλληλα, εξελίσσεται μια διαδικασία «ψαρέματος» προσοντούχου προσωπικού από ανταγωνιστικές μονάδες, και πριμοδότησης με υψηλότερες απολαβές προς δελεασμό για αλλαγή εργοδότη. Συντεχνιακά στελέχη δήλωναν χαρακτηριστικά ότι «πάνε χρόνια πίσω όταν λειτουργούσαν τέτοιες πρακτικές ''ψαρέματος'' σε περιόδους μεγάλης άνθησης της τουριστικής βιομηχανίας». 
Επίσης, αυξήσεις στα μηνιάτικα επωφελούνται και οι πωλήτριες. Καταστηματάρχες προκειμένου να κρατήσουν τις δυσεύρετες πωλήτριες παραχωρούν τον προβλεπόμενο κατώτατο μισθό, €870 (μισθός πρόσληψης), ενώ κάποιοι πληρώνουν κάτι περισσότερο, ώς και €50-60, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν υπάλληλο καθ’ όλη την τουριστική περίοδο. Πολλοί καταστηματάρχες εργοδοτούν Λετονές και Λιθουανές που μιλούν ρώσικα, καθώς, όπως έλεγαν, από τα τουριστικά γραφεία δίνεται η εντύπωση στους ρωσόφωνους τουρίστες ότι θα εξυπηρετούνται από ομιλούντες τη γλώσσα τους.   
Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας με διευθυντικά στελέχη μεγάλων ξενοδοχείων στην ελεύθερη Αμμοχώστου και στην Πάφο, φαίνεται ότι σε καλύτερη κατάσταση από άποψης στελέχωσης είναι οι μονάδες που εδώ και χρόνια επέλεξαν η πλειονότητα, ώς και 70%-80%, των εργοδοτουμένων να είναι με το καθεστώς του μόνιμου προσωπικού. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση διευθυντικού στελέχους που ανέφερε ότι η εταιρεία εργοδοτεί τακτικό προσωπικό 150 άτομα και για την κάλυψη των εποχικών αναγκών προσέλαβε 35 Ελλαδίτες (μάγειρες και σερβιτόρους).
Επίσης, σε ένα συναφές επίπεδο, εντελώς περιορισμένη ήταν η ανταπόκριση ανέργων στην πρόσφατη πρόσκληση του ΠΑΣΥΞΕ για εργοδότηση. Όλα και όλα 20 βιογραφικά παρέλαβε ο Σύνδεσμος και η πλειονότητα προερχόταν από ενδιαφερόμενους για θέσεις διευθυντικές και τεχνικής υποστήριξης. Ο περιορισμένος αριθμός αιτημάτων προφανώς αντανακλά την πραγματικότητα, ότι δηλαδή δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό. 
Τα ξενοδοχειακά στελέχη σημείωναν, επίσης, ότι οι προσπάθειες του υπουργείου Εργασίας για τοποθέτηση ανέργων και κυρίως δικαιούχων του ΕΕΕ στην ξενοδοχειακή βιομηχανία δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, προσθέτοντας ότι στις περιπτώσεις που έγιναν προσλήψεις η κατάρτιση του προσωπικού ήταν ελλιπής. 
Πρόεδρος προς ΠΑΣΥΔΥ: Πήρατε αρκετά δεν έχει άλλα
Λαμπράκη 10/5/2017
Δεύτερη ευκαιρία για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας θα επιχειρήσει η Κυβέρνηση, που σύντομα θα καταθέσει στη Βουλή νέα δέσμη μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, προσδοκώντας ότι θα έχει καλύτερη τύχη από την πρώτη. 
Μηνύματα προς τους δημοσίους υπαλλήλους και τα κόμματα επέλεξε να στείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, από το βήμα του 54ου συνεδρίου της ΠΑΣΥΔΥ, επικεντρώνοντας την προσοχή του στην ανάγκη προώθησης της μεταρρύθμισης, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μεγάλη πρόκληση, θα πρέπει να απαλλαγεί το Δημόσιο από τις διαρθρωτικές παθογένειες και να καταστεί φιλικότερο και λιγότερο ευάλωτο σε πολιτικές παρεμβάσεις». 
Η νέα δέσμη νομοσχεδίων είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης Κυβέρνησης-κομμάτων και έχουν περιληφθεί κομματικές εισηγήσεις.
Συνάμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, από το βήμα του συνεδρίου, φρόντισε να κλείσει την πόρτα στις όποιες ενδεχόμενες μελλοντικές διεκδικήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, δηλώνοντας ότι «ανταποκριθήκαμε στα απολύτως δικαιολογημένα αιτήματα».  
Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση ήταν το θέμα που κυριάρχησε στην ομιλία του Προέδρου, ο οποίος επεσήμανε ότι «είναι αδιανόητο να μην εφαρμόζεται ένα αξιοκρατικό και μη ισοπεδωτικό σύστημα αξιολόγησης, όπως και αδιανόητο είναι το σύστημα προσλήψεων και προαγωγών να μη διέπεται από διαφανή, αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια και να καθίσταται ευάλωτο σε πολιτικές παρεμβάσεις», όπως είπε. Πρόσθεσε ότι «δεν είναι αρκετό να μιλάμε για το ρουσφέτι, απαιτείται επανασχεδιασμός, ώστε να μην ευδοκιμεί η πολιτική παρέμβαση και αυτά προσπαθούμε να ρυθμίσουμε με τα νομοσχέδια».  
Στο ζήτημα των διεκδικήσεων από την ΠΑΣΥΔΥ, ο κ. Αναστασιάδης παρέθεσε τα αιτήματα που ικανοποιήθηκαν, όπως η μετατροπή 5.000 εκτάκτων υπαλλήλων σε αορίστου χρόνου μετά τη συμπλήρωση 30 μηνών υπηρεσίας, ο τερματισμός από την 1η Ιανουαρίου 2017 του παγώματος των προσαυξήσεων, η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η βελτίωση της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση και με το σύστημα βάρδιας.
Επίσης, ο Πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευση για τη σύσταση ταμείου προνοίας, που θα καλύπτει νεοεισερχόμενους υπαλλήλους και υπηρετούντες με αφετηρία το 2013 και εντεύθεν.
Παραθέτοντας τα αιτήματα που ικανοποιήθηκαν, ο κ. Αναστασιάδης επανέλαβε την ανάγκη «να παραμείνουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας, στο νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών και όταν και εφόσον είμαστε πραγματικά σε θέση να γίνονται οι αναγκαίες παραχωρήσεις προς όσους δικαιωματικά πρέπει, τότε να γίνουν».
Ναι σε νηπιαγωγείο 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έταξε μισθολογικές αυξήσεις ή ελαφρύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά ικανοποίησε ένα άλλο αίτημα που τίθεται από καιρό. Αφορά στην παραχώρηση τεμαχίου γης, παρά το Γενικό Νοσοκομείο, για την ανέγερση ενός ακόμη νηπιαγωγείου. Η παραχώρηση θα γίνει με μίσθωση έναντι «εύλογου ενοικίου», δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης, αποσπώντας το χειροκρότημα των συνέδρων. 
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Χατζηπέτρου, η ΠΑΣΥΔΥ λειτουργεί έξι νηπιαγωγεία παγκύπρια, εκ των οποίων τα τρία είναι ιδιόκτητα, στα οποία φοιτούν 650 παιδιά και στο βρεφοκομείο 30.  
Το κόστος ανέγερσης του νέου νηπιαγωγείου υπολογίζεται στα €3 εκατ. Μελετάται όπως το βρεφοκομείο και το νηπιαγωγείο λειτουργούν σε 24ωρη βάση για εξυπηρέτηση των υπαλλήλων. 
Την υποστελέχωση ανέδειξε ο Γλαύκος Χατζηπέτρου
Όπως ήταν αναμενόμενο, μηνύματα στον Πρόεδρο Αναστασιάδη έστειλε και ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Γλαύκος Χατζηπέτρου, ο οποίος επεσήμανε ότι «είναι εμφανής η υποστελέχωση των τμημάτων και υπηρεσιών εξαιτίας της απαγόρευσης της πλήρωσης κενών θέσεων» υπενθυμίζοντας ότι 2.500 υπάλληλοι αποχώρησαν πρόωρα.   
Επίσης ο κ. Χατζηπέτρου εμφανίστηκε επικριτικός κατά των κομμάτων σχετικά με την απόρριψη της πρώτης μεταρρυθμιστικής δέσμης νομοσχεδίων. «Ασφαλώς δεν πείθει το σκεπτικό ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη, αυτό δεν μπορεί να είναι το σκεπτικό για μια αλλαγή που όλοι ζητούσαν για τόσα χρόνια και φαίνεται πως στην πραγματικότητα άλλοι είναι οι λόγοι», είπε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά τα εργασιακά, επανέλαβε την ικανοποίησή του για την επίτευξη της συμφωνίας πλαίσιο και τις συμφωνίες που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των έκτακτων υπαλλήλων. Ανέφερε επίσης, ότι η Οργάνωση είναι σε διαβούλευση με το υπουργείο Οικονομικών με στόχο τη βελτίωση επιμέρους όρων εργοδότησης των εργαζομένων αορίστου χρόνου και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. 
Λαμπράκη 10/5/2017

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της απασχόλησης στην κρατική μηχανή, με το σύνολο των εργοδοτουμένων να ανέρχεται στις 51.203 υπαλλήλους, κατά το πρώτο τετράμηνο του χρόνου, σε σύγκριση με 48.584 άτομα την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τον Γενάρη το σύνολο των εργαζομένων αριθμούσε 50.066 άτομα.
Η αύξηση αποδίδεται κυρίως, πέραν των 1.000 εργαζομένων, στις προσλήψεις εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού και, σε δεύτερο πλάνο, στα Σώματα ασφαλείας. Ο αριθμός του ωρομίσθιου προσωπικού υπερπολλαπλασιάστηκε σε ένα μήνα. Πιο συγκεκριμένα, οι έκτακτοι εργάτες τον Μάρτιο ήταν μόλις 389 άτομα και τον Απρίλη εκτοξεύθηκαν στα 1.585 άτομα.
Ως γνωστόν, αυτό τον μήνα γίνονται οι προσλήψεις εποχικών εργατών, οι οποίοι συνήθως έχουν συμβόλαια εργασίας για έξι ή οκτώ μήνες. Η πλειονότητα των εποχικών ωρομισθίων αναλαμβάνει καθήκοντα εργασίας στα Τμήματα Δασών, Αρχαιοτήτων, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις Επαρχιακές Διοικήσεις κ.λπ. για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που παρατηρούνται κατά τη θερινή περίοδο.

Το σύνολο του ωρομίσθιου προσωπικού τον Απρίλη ανήλθε στις 8.488 άτομα από 7.382 άτομα τον Μάρτιο (2017). Πέρσι τον Απρίλη οι ωρομίσθιοι αριθμούσαν 8.619 άτομα. Οι μόνιμοι εργάτες του ωρομίσθιου προσωπικού τον Απρίλη αριθμούσαν 6.903 άτομα και οι έκτακτοι 1.585.
Αναλυτικότερα, σε σύνολο 51.203 εργαζομένων στην Κυβέρνηση τον Απρίλη του 2017, το μόνιμο προσωπικό αριθμούσε 36.141 άτομα και το έκτακτο 15.062. Σταθερή παραμένει η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία που ανήλθε στις 17.139 άτομα (11.729 μόνιμοι και 5.410 έκτακτοι), σε σύγκριση με 17.273 τον Απρίλιο του 2016.
Αντίθετα, αύξηση παρατηρείται στην απασχόληση στις Δυνάμεις Ασφαλείας. Τον Απρίλη οι απασχολούμενοι αριθμούσαν 12.213 σε σύγκριση με 9.646 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση καταγράφεται στο έκτακτο προσωπικό που ανήλθε στις 4.871 άτομα από 2.228 πέρσι τον Απρίλη. Οι μόνιμοι υπάλληλοι αριθμούσαν 7.342 σε σύγκριση με 7.418 πέρσι.
Περιορισμένη αύξηση παρατηρείται και την εκπαιδευτική υπηρεσία, όπου η απασχόληση ανήλθε στις 13.363 εργαζόμενους (10.167 μόνιμοι και 3.196 έκτακτοι) από 13.046 άτομα την αντίστοιχη περσινή περίοδο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου