Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Σε δανεικά από συγγενείς και φίλους καταφεύγουν 4 στους 10 Κύπριοι

Θεανώ Θειοπούλου      14 Μαΐου 2017, 5:00 πμ  Τελευταία Ενημέρωση: 14 Μαΐου 2017, 11:40 πμ

Στη λύση των δανεικών από φίλους και συγγενείς προσφεύγει το 39,3% των Κυπρίων όταν δεν τους φθάνουν τα εισοδήματα. Δηλαδή τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά καταφεύγουν στο φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον στις δύσκολες οικονομικές στιγμές.
Σε σχετικά μεγάλο βαθμό, τα νοικοκυριά ζουν σε δικό τους σπίτι, έχουν αυτοκίνητο, αρκετοί εξοχικό, οι τραπεζικές καταθέσεις τους είναι κατά κανόνα υψηλές αλλά συναντούν μεγάλες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.
Όλα τα πιο πάνω περιλαμβάνονται στην έκθεση της ΕΚΤ «The Household Finance and Consumption Survey», στοιχεία που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις οικονομικές συμπεριφορές των κυπριακών νοικοκυριών σε σχέση με αυτά της Ευρωζώνης. Η έκθεση δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2017 και τα στοιχεία αφορούν το 2014.
Στην ερώτηση της έρευνας, «σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα μπορούσε το νοικοκυριό σας να λάβει οικονομική βοήθεια, για παράδειγμα €5.000 από φίλους ή συγγενείς που δεν μένουν μαζί σας», για την Κύπρο το ποσοστό ήταν 39,3%.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τις άλλες χώρες που ενώ έχουν υψηλό ποσοστό αποταμίευσης υπάρχουν νοικοκυριά που ζητούν οικονομική βοήθεια από φίλους ή συγγενείς.
Στο Βέλγιο το ποσοστό είναι 65,5%, στη Γερμανία 58,5%, στην Εσθονία 22,6%, στην Ελλάδα 36,4%, στο Λουξεμβούργο 69,4%, στη Μάλτα 60,3%, στην Αυστρία 52,53%, στη Σλοβακία 29,6%. Τα πιο πολλά νοικοκυριά στην Κύπρο δυσκολεύονται να βάλουν χρήματα στην άκρη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία το ποσοστό των νοικοκυριών που μπορούν να αποταμιεύουν σε τακτική βάση για την Κύπρο είναι 19,3% και ο μέσος όρος στην Eυρωζώνη στο 45,1%.
Τα υψηλότερα ποσοστά αποταμίευσης έχει η Ιταλία με 64,5%, το Βέλγιο με 50,9%, η Γερμανία με 47%, η Γαλλία με 45,6%, η Μάλτα με 36,6%, η Ολλανδία με 34,6%, η Ιρλανδία με 32,7%, η Ισπανία με 35,4%, η Πορτογαλία με 33,7%, το Λουξεμβούργο με 51%, η Ελλάδα με 13,5%, η Σλοβακία με 21,5% και η Εσθονία με 21,5%.
Ακριβές κατοικίες
Σημαντικά είναι τα στοιχεία για την περιουσία των  νοικοκυριών και ειδικά το πόσο ακριβά είναι τα σπίτια που μένουν.
Η διάμεση αξία της κύριας κατοικίας στην Κύπρο είναι €218,2 χιλ. και στην Eυρωζώνη €136,6 χιλ. Στο Βέλγιο ήταν €250,7 χιλ. στη Γερμανία €90,9 χιλ, στην Εσθονία €52 χιλ., στην Ιρλανδία €163 χιλ., στην Ελλάδα €78,2 χιλ., στην Ισπανία €182,4 χιλ., στη Γαλλία €134,2 χιλ., στο Λουξεμβούργο €507,4 χιλ., στη Μάλτα €207,4 χιλ., στην Αυστρία €139,7 χιλ., στην Πορτογαλία €101,9 χιλ.
Η διάμεση αξία άλλων ακινήτων ήταν για την Κύπρο €145,2 χιλ. για την ευρωζώνη €97,2 χιλ., στο Βέλγιο €179 χιλ., στη Γερμανία €90,2 χιλ., στην Εσθονία €27,2 χιλ., στην Ελλάδα €50 χιλ. στην Ισπανία €105,1 χιλ., στη Γαλλία €114,6 χιλ., στην Ιταλία €85 χιλ., στο Λουξεμβούργο €350 χιλ., στη Μάλτα €106,9 χιλ.
Πλούτος και χρέη
Ο καθαρός πλούτος των νοικοκυριών στην Κύπρο €387,3 χιλ. όταν ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι €223,3 χιλ. Ως προς την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων των Κυπρίων, το 53,5% είναι σε καταθέσεις, το 22,6% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά σχέδια και σε αμοιβαία κεφάλαια το 11,5%.
Στην Eυρωζώνη ο πλούτος των νοικοκυριών κατανέμεται 44,2% στις καταθέσεις, 9,1% σε αμοιβαία κεφάλαια και 25,4% σε ασφαλιστικά σχέδια. 
Ως προς τους δείκτες οικονομικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών, ο δείκτης χρέους προς τα στοιχεία ενεργητικού των χρεωμένων νοικοκυριών για την Κύπρο είναι 117,1% και ο μέσος όρος της Eυρωζώνης στο 120,9% και στην Ελλάδα είναι 118%.
Ο δείκτης χρέους προς έσοδα των χρεωμένων νοικοκυριών είναι για την Κύπρο είναι 1784,1% από τα υψηλότερα και με διαφορά μεταξύ των κρατών. Ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 415,1%.
Ο μέσος όρος στο Βέλγιο είναι 343,2%, στην Ιρλανδία 505,9%, στην Ισπανία 589,6%, στη Γαλλία 397,6%, στο Λουξεμβούργο 521%, στη Μάλτα 324,8% και στην Αυστρία 292%.
Ο δείκτης εξυπηρέτησης του χρέους προς τα έσοδα των νοικοκυριών που έχουν υποθήκη είναι για την Κύπρο 163,8%, ποσοστό μεγαλύτερο και με διαφορά μεταξύ των κρατών μελών.
Ο μέσος όρος στην Eυρωζώνη 37,5%, στο Βέλγιο 28,6%, στη Γερμανία 30,1%, στην Εσθονία 39,3%,  στην Ιρλανδία 38,2%, στην Ελλάδα 53,6%, στη Γαλλία 39,2% και στην Ιταλία 36,2%.
Το ποσοστό δανείου ως προς την αξία της κύριας κατοικίας είναι 120,1% για την Κύπρο και 97,8% είναι ο μέσος όρος της Eυρωζώνης.
Το διάμεσο χρέος των νοικοκυριών είναι €75,7 χιλ.
Έξι στα δέκα κυπριακά νοικοκυριά έχουν σχέση με τις τράπεζες σε επίπεδο δανεισμού. Το 2014 στην Κύπρο το 59,1% των νοικοκυριών είχε χρέος, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη.
Το διάμεσο χρέος που επιβαρυνόταν ήταν €75,7 χιλ. όταν στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο νοικοκυριό επιβαρύνεται με χρέος €28,2 χιλ.
Ο λόγος χρέους προς διαθέσιμο εισόδημα είναι 53,3% στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερος της Ιρλανδίας (102,1%), της Ισπανίας (141,8%), της Πορτογαλίας (198,5%), της Ολλανδίας (177,1%) και της Κύπρου (251%).
Σε όλες αυτές τις χώρες, πάντως, ο λόγος εξυπηρέτησης του χρέους προς εισόδημα δεν διαφέρει δραματικά  με εξαίρεση την Κύπρο όπου είναι υπερδιπλάσιος και ανέρχεται σε 35,7%.
ΑΠΟΨΗ
Τα δανεικά να μην είναι... αγύριστα

Η οικογένεια στην Κύπρο δρα ακόμη ως δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας και προστασίας. Όταν έχεις ανάγκη και τα περιθώρια έχουν στενέψει, οικογένεια και φίλοι είναι οι δύο κατηγορίες από τις οποίες θα ζητηθεί βοήθεια. Μία από τις δυσκολότερες θέσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος είναι όταν αρνηθεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια σε έναν φίλο ή συγγενή του, αν εκείνος του τη ζητήσει. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε δανειστεί και δανείσει χρήματα σε φίλους και συγγενείς, και οι περισσότεροι γνωρίζουν τι σημαίνει «δανεικά κι αγύριστα». Οι ισχυρότερες φιλίες ή ακόμη και αδελφικές σχέσεις διαλύονται όταν ανάμεσά τους μπαίνει το «χρήμα». Δεν είναι τυχαία άλλωστε η αναφορά στην παροιμία ότι «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου