Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ για τις προτάσεις της κυβέρνησης σε σχέση με το κρατικό μισθολόγιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προτάσεις της Κυβέρνησης για Κρατικό Μισθολόγιο
Η Κυβέρνηση έχει υποβάλει προς τις αρμόδιες Συντεχνίες της ΠΕΟ μέσω του Υφυπουργού κου Κωνσταντίνου Πετρίδη, πρόταση για το Κρατικό Μισθολόγιο που θα ισχύει μετά τις 31/12/2016 που λήγει το Μνημόνιο.
Βασική φιλοσοφία της πρότασης είναι ότι θα διασφαλίζεται μέσω εισαγωγής μηχανισμού ότι οι αυξήσεις (στις οποίες συμπεριλαμβάνει την προσαύξηση, τον τιμάριθμο όπως έχει διαμορφωθεί, και τις γενικές αυξήσεις) δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Το κρατικό μισθολόγιο συνδέεται με τον αριθμό των υπαλλήλων ο οποίος όπως έχει λεχθεί θα κρατηθεί σταθερός.
Για σκοπούς της πρότασης η Κυβέρνηση έχει υπολογίσει ότι κατά μέσο όρο προσαύξηση + τιμάριθμος είναι 2% (1+1).
Επομένως, αν το ποσοστό αύξησης του Α.Ε.Π. είναι κάτω του 1% δεν θα καταβάλλεται προσαύξηση. Θα καταβάλλεται όμως τιμάριθμος εάν υπάρχει ποσοστό αύξησης μέχρι 0.9%.
Υποθέσεις παραδείγματος:
Ετήσια προσαύξηση σαν ποσοστό του κρατικού μισθολογίου: 1%, Πληθωρισμός: 2%, ΑΤΑ: 1%, Μηδενικές νέες προσλήψεις
Ποσοστιαία αύξηση ονομαστικού ΑΕΠ (ονομαστικά ποσοστά)
Ετήσια Προσαύξηση
ΑΤΑ
Γενική Αύξηση
Συνολική Αύξηση
4%
1%
1%
Μέχρι και 2%
2-4%
3%
1%
1%
Μέχρι και 1%
2-3%
2%
1%
1%
0%
2%
1,5%
1%
0,5%
0%
1,5%
0,5%
0%
0,5%
0%
0,5%

 Σε περίοδο αρνητικής ανάπτυξης (ύφεσης) δεν θα υπάρχει ανάλογη μείωση μισθών.
 Θα επανέλθει η τοποθέτηση στο μισθό της θέσης σε περίπτωση προαγωγής.
 Θα καταργηθεί η έκτακτη εισφορά πριν τις 31/12/16.
 Δεν θα υπάρχουν νέες αποκοπές μισθών (επομένως οι σημερινές μένουν) και θα διασφαλισθούν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.
Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ θα εξετάσει σε συνεργασία με την ΠΕΟ την πρόταση της Κυβέρνησης και θα τοποθετηθεί νοουμένου ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα που πιθανόν να επηρεάσουν το μέλλον των εργασιακών σχέσεων όπως είναι η σύνδεση με το Α.Ε.Π., ο θεσμός των Συλλογικών Συμβάσεων, η ΑΤΑ και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα επηρεασθούν από την υλοποίηση αυτής της πρότασης.
Την ίδια ώρα ο Υφυπουργός μας ενημέρωσε για τη συμφωνία της Κυβέρνησης με την ΠΑΣΥΔΥ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αφορά τους εργαζόμενους στους Δημόσιους Οργανισμούς.
Στη Συμφωνία καθορίζονται τα πιο κάτω.
1. Οι θέσεις προαγωγής με κλίμακα Α11+2 παραμένουν κλειστές.
2. Οι θέσεις Α13+2 θα μετεξελιχθούν σε θέσεις διατμηματικής προαγωγής.
3. Οι θέσεις Α14+2 και άνω παραμένουν θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής.
Για το 2 και 3 θα πραγματοποιούνται γραπτές εξετάσεις και θα υπάρχει μοριοδότηση προσόντων/πείρας και απόδοσης.
4. Πλήρωση θέσεων εισδοχής Α2/Α5/Α7 ή Α5/Α7/Α8 με βάση τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.
Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ θα επανέλθει με την ολοκλήρωση του διαλόγου για να ενημερώσει τους εργαζόμενους.
Από τη ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
22 Ιουλίου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου