Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Ενιαίος φόρος ακινήτων 1 τοις χιλίοις

http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=229023

01/07/2015

Την αντικατάσταση του κλιμακωτού με ενιαίο φόρο ακινήτων σε τιμές της τελευταίας γενικής εκτίμησης και φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Μιλώντας στην ετήσια συνέλευση του συνδέσμου λογιστών, και στη σκιά των δραματικών εξελίξεων στην Ελλάδα, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το υπουργικό έλαβε σήμερα αποφάσεις που «εκσυγχρονίζουν το φορολογικό μας πλαίσιο, το καθιστούν πιο δίκαιο και πιο ανταγωνιστικό και, το σημαντικότερο, περιορίζουν με τρόπο στοχευμένο το φορολογικό βάρος προσφέροντας κίνητρα για οικονομική δραστηριότητα». 

Σύμφωνα με τον Νίκο Αναστασιάδη, πέρα από μια σειρά επί μέρους ρυθμίσεων που διευκρινίζουν, εναρμονίζουν και απλοποιούν το φορολογικό μας πλαίσιο, οι βασικοί άξονες της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι οι εξής: 

• Για την ενθάρρυνση των επενδύσεων καθιερώνεται η φορολογική έκπτωση στα νέα κεφάλαια. Η φορολογική έκπτωση θα υπολογίζεται στη βάση ενός νοητού επιτοκίου, ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο την εισαγωγή νέων κεφαλαίων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη φύση και το χώρο δραστηριοτήτων τους, δηλαδή το νοητό επιτόκιο που υποτίθεται θα δανείζονταν θα εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος. 

• Παρατείνεται επίσης η παραχώρηση αυξημένης κεφαλαιουχικής έκπτωσης για μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτίρια μέχρι το τέλος του 2016 . 

• Για την προσέλκυση ξένων επιχειρηματιών και προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης εισάγεται ο θεσμός του όρου μη-κάτοικος, Non-Domicile. Το ουσιαστικό κίνητρο που θα αποκτήσουν αυτά τα πρόσωπα, νοουμένου ότι επιλέξουν να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, θα είναι η απαλλαγή των υποχρεώσεων τους που προκύπτουν για σκοπούς έκτακτης εισφοράς για την άμυνα. Αναμένεται ότι με αυτό τον τρόπο θα ενθαρρυνθεί η μεταφορά δραστηριοτήτων στην Κύπρο και η δημιουργία πραγματικής υποδομής στη χώρα, με σημαντικό όφελος για την οικονομία. 

• Επεκτείνεται επίσης χρονικά η παραχώρηση φορολογικών κινήτρων επί της αμοιβής ατόμου το οποίο ήταν μη κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη της εργοδότησης του. 

• Για την ενθάρρυνση των συναλλαγών στον τομέα των ακινήτων μειώνονται τα μεταβιβαστικά τέλη για το σύνολο των πωλήσεων ακινήτων στο 50% μέχρι την 31/12/2016. 

• Εισάγεται παράλληλα ρύθμιση με την οποία θα εξαιρείται πλήρως από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών η μελλοντική πώληση της όποιας ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία θα αποκτηθεί από την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου από τη Βουλή μέχρι και τις 31/12/2016. Δηλαδή οποτεδήποτε και αν πωληθεί η ουσία είναι ότι, αρκεί να είχε αγοραστεί μέχρι την 31/12/2016 και δεν θα καταβάλλονται κεφαλαιουχικά κέρδη. 

• Σε σχέση με την κατοχή ακίνητης ιδιοκτησίας καταργείται πλήρως το δημοτικό και κοινοτικό τέλος το οποίο, μέχρι σήμερα, επιβαλλόταν στο σύνολο των ιδιοκτησιών. 

• Και τέλος, επιβάλλεται ένας μόνο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας στη βάση ενιαίου, χαμηλού φορολογικού συντελεστή 1 τις χιλίοις επί των τιμών της τελευταίας γενικής εκτίμησης, με έκπτωση 10% για έγκαιρη πληρωμή και με πλήρη απαλλαγή όσων φορολογιών δεν υπερβαίνουν τα 25 ευρώ ανά ιδιοκτήτη, ρύθμιση που απαλλάσσει περίπου το 12% των ιδιοκτητών. 

«Θεωρώ πως η φορολογική μεταρρύθμιση που προτείνουμε καθιστά ακόμη πιο ελκυστικό το φορολογικό μας καθεστώς και επιβεβαιώνει τη βασική πολιτική κατεύθυνση της δημοσιονομικής μας πολιτικής η οποία μέσα από την εξυγίανση, τον εξορθολογισμό και τη σωστή διαχείριση αποτρέπει την όποια ανάγκη επιβολής νέων φορολογικών βαρών, αλλά αντίθετα επιτρέπει τον σταδιακό και λελογισμένο περιορισμό του φορολογικού βάρους», είπε ο κ. Αναστασιάδης.

Αποφασίζουν για τον ενιαίο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας Alitheia 19-7-2015

Μέσα στις επόμενες δυο μέρες τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών θα πρέπει να αποφασίσουν εάν ο ενιαίος φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας θα εισπραχθεί από τους Δήμους με το προηγούμενο σύστημα, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, αφού, όπως εξήγησε, υπάρχει κίνδυνος να μην καταφέρουν να εισπράξουν τις φορολογίες.
Ερωτηθείς αναφορικά με τον ενιαίο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, κατά πόσο οι Δήμοι είναι έτοιμοι να επιβάλουν και να εισπράξουν με το νέο σύστημα, ο κ. Χάσικος είπε: «Έχω την άποψη ότι οι Δήμοι είναι έτοιμοι. Όμως, μέσα στις επόμενες δύο ημέρες πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο οι Δήμοι θα προχωρήσουν και φέτος με το προηγούμενο σύστημα φορολόγησης. Διότι, όπως γνωρίζετε, η Βουλή απεφάσισε να εξετάσει το σχετικό νομοσχέδιο μετά το πέρας των θερινών διακοπών (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο)”.
Αυτό, συνέχισε, «δημιουργεί ένα μεγάλο κίνδυνο να μην καταφέρουμε να εισπράξουμε. Άρα λοιπόν μέσα στις επόμενες δυο μέρες πρέπει να αποφασίσουμε εάν θα αφήσουμε τους δήμους να προχωρήσουν και φέτος με τη φορολογία αυτή».
Η ουσία, σημείωσε ο κ. Χάσικος, είναι μία: “Η πολιτική απόφαση για ενιαία φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας ελήφθη. Δηλαδή, κρατική φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας και δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας να επιβάλλονται από έναν και αυτός ο ένας να είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση». Για φέτος όμως, “λόγω Βουλής, η οποία παρέπεμψε το νομοσχέδιο Σεπτέμβριο - Οκτώβριο ενδέχεται, και αυτό θα το αποφασίσουμε αύριο μεθαύριο με το Υπουργείο Οικονομικών, να τους αφήσουμε να φορολογήσουν», σημείωσε ο Υπουργός.
Ερωτηθείς κατά πόσο το νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό, ο κ. Χάσικος ανέφερε ότι «όχι μόνο δεν χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό αλλά θα έλεγα ότι αποκέντρωση είναι που βγαίνει μέσα από το νομοσχέδιο. Δηλαδή πολλές υπηρεσίες που ήταν σήμερα συγκεντρωμένες στο κράτος ή σε κάποιους από τους δήμους, αυτές οι υπηρεσίες μεταφέρονται στα επαρχιακά συμπλέγματα κατά τρόπο ώστε να αποκεντρώνονται».
Ο κ. Χάσικος έδωσε παράδειγμα τις πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες, οι οποίες θα εκδίδονται από το Επαρχιακό Συμβούλιο όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες οι οποίες ήταν συγκεντρωμένες σε πολλά τμήματα του κράτους και με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται από τη μια εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού και από την άλλη θα γίνονται πολύ πιο αποτελεσματικές και άμεσες και θα υπάρχει αποσυμφόρηση, όπως ανέφερε.
«Για την ώρα έχω την άποψη ότι πρέπει τα κόμματα και οι Βουλευτές να στρωθούν στη μελέτη του νομοσχεδίου και εν πάση περίπτωση είναι απότοκο και της δικής τους συμβολής. Γιατί είναι προϊόν συναίνεσης. Θα έλεγα να επικεντρωθούν στο νομοσχέδιο, να το μελετήσουν και θα έχουν όλη τη δυνατότητα μέσα από τη Βουλή να κάνουν όποιες τροποποιήσεις θέλουν», κατέληξε ο Υπουργός Εσωτερικών.
Ο Υπουργός Εσωτερικών προέβη στις δηλώσεις στα ΜΜΕ για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για την ενιαία φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας, στο περιθώριο του μνημόσυνου των πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή του 74’, στη Λεμεσό.

- See more at: http://alfanews.com.cy/oikonomia/item/17468-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.html#sthash.Wx2U0lGZ.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου