Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΟ

Σχετικά με τις αποφάσεις της συνεδρίας του σώματος
ημερομηνίας, 28 Νοεμβρίου 2013

Συνήλθε σήμερα το Γ.Σ. της ΠΕΟ με κύρια θέματα συζήτησης την πολιτική της ΠΕΟ για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων που λήγουν τέλος του 2013 και το 2014 και την Παγκύπρια Κινητοποίηση της 14ης Δεκεμβρίου.

Σ’ ότι αφορά τις συμβάσεις που λήγουν τέλος του 2013 αρχές του 2014 το Γ.Σ. σημειώνει τα ακόλουθα:

Από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο Γ.Σ. το επόμενο χρονικό διάστημα λήγουν 155 συμβάσεις που αφορούν 21299 εργαζόμενους.
Για ένα μεγάλο αριθμό από τις συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονται υπό ανανέωση, έχουν ήδη γίνει μονοετείς ειδικές συμφωνίες με σημαντικές παραχωρήσεις από πλευράς εργαζομένων ως αποτέλεσμα της κατάστασης που δημιουργήθηκε στην οικονομία ιδιαίτερα μετά το κούρεμα των καταθέσεων. Το Γ.Σ. της ΠΕΟ συνυπολογίζοντας όλους τους παράγοντες που συνθέτουν το σκηνικό της οικονομίας, θεωρεί ότι η πλέον ενδεδειγμένη πολιτική για τις συλλογικές συμβάσεις που λήγουν τέλος του 2013 και το 2014, είναι η ανανέωση τους ως έχουν. Το Γ.Σ. δεν αποκλείει εκεί και όπου το επιτρέπουν τα δεδομένα κάποιων επιχειρήσεων να διεκδικηθούν και λογικές βελτιώσεις στους όρους απασχόλησης. 

Εκτός από το θέμα της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων οι πιο σημαντικές προτεραιότητες για την ΠΕΟ το επόμενο χρονικό διάστημα είναι οι εξής:

Προστασία και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Σεβασμός στο σύστημα εργασιακών σχέσεων.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να επανακαταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο που δίνει στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας τη δυνατότητα επέκτασης της συλλογικής σύμβασης σ’ όλες τις επιχειρήσεις ενός κλάδου, όπως και το νομοσχέδιο για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, έτσι που να επιβάλλονται ποινές σε εκείνους τους εργοδότες που δεν εφαρμόζουν αυτή την αρχή.

Σε σχέση με την απόφαση της κυβέρνησης για εκπόνηση διετούς σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης, η ΠΕΟ επαναλαμβάνει ότι, αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να αφορά όρους απασχόλησης που ρυθμίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις, αυτός ο διάλογος πρέπει να αφορά μέτρα για καθολική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, την ενδυνάμωση των εργασιακών σχέσεων, την προστασία των εργαζομένων που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της Ανεργίας.
Η ανεργία προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να εκτοξευτεί στο 20%. Οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν το 40% των ανέργων ενώ, ένας στους δυο νέους είναι άνεργος.

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας και κοινωνική στήριξη των ανέργων ζητούμε:
Αναπτυξιακές επενδύσεις από το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους ημιδημόσιους φορείς που να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Συμπράξεις και δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων με στόχο την εργοδότηση νέων και μακροχρόνια ανέργων.
Χρηματοδότηση προγραμμάτων στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας για νέους με ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.
Να σταματήσει η παρεμπόδιση πλήρωσης θέσεων απόλυτα αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Αύξηση της περιόδου καταβολής ανεργιακού επιδόματος πέραν των έξι μηνών.
Μέτρα κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ελάφρυνσης μακροχρόνια ανέργων, σε ζητήματα όπως η καταβολή δόσεων, ενοικίων, η καταβολή διαφόρων τελών, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έξοδα σπουδών κ.α.

Προστασία Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εκφράζουμε την ανησυχία μας, οι παράμετροι πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη, να μην χρησιμοποιηθούν ως προπομπός για αλλοίωση του χαρακτήρα του Τ.Κ.Α. και για διαγραφή του χρέους της κυβέρνησης στο Τ.Κ.Α. Η ΠΕΟ θα υπερασπιστεί τον τριμερή και κοινωνικό χαρακτήρα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Στήριξη και προστασία των Ταμείων Προνοίας
Ζητούμε άμεσα από την Κυβέρνηση να καταθέσει ενώπιον μας, πλήρες πλαίσιο συμφωνίας για το θέμα της αποκατάστασης των ζημιών των Ταμείων Προνοίας οι οποίες έχουν προκύψει από το κούρεμα των καταθέσεων. Αυτή ήταν η επίσημη δημόσια δέσμευση τόσο, του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσο και του Υπουργού Οικονομικών, όχι μόνο προς το Συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και ενώπιον της Βουλής. Διαπιστώνουμε υπαναχώρηση της κυβέρνησης από αυτή τη δέσμευση γι΄αυτό και απαιτούμε να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της. Ζητούμε επίσης μέτρα για περαιτέρω ενίσχυση της νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση, λειτουργία και έλεγχο των Ταμείων Προνοίας.

Εφαρμογή του ΓΕΣΥ
Η άμεση εφαρμογή του ΓΕΣΥ είναι σήμερα επιτακτική κοινωνική ανάγκη. Ανησυχούμε για τις κυβερνητικές προθέσεις γύρω από το θέμα όπως και για τις φήμες που ακούγονται για εμπλοκή ιδιωτικών συμφερόντων στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα της πρόσφατης αναλογιστικής μελέτης δίνουν τη δυνατότητα άμεσα, το Γενικό Σχέδιο Υγείας να προχωρήσει. 

Στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Εκφράζουμε αντίθεση στις πρόσθετες περικοπές 127εκ. από τις κοινωνικές παροχές στον προϋπολογισμό του 2014, οι οποίες συρρικνώνουν περαιτέρω το κοινωνικό κράτος. Διαφαίνεται ότι το πολυδιαφημιζόμενο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα είναι το χρυσωμένο χάπι για μια περαιτέρω συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.

Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι αυτή η πολιτική εφαρμόζεται μονόπλευρα και αυθαίρετα χωρίς την διεξαγωγή στοιχειώδους διαλόγου με τους εκπροσώπους των επηρεαζομένων.

Προστασία της πρώτης κατοικίας
Εκφράζουμε την έντονη απαρέσκεια και ανησυχία μας, για το γεγονός ότι η κυβέρνηση συμφώνησε με την Τρόικα στο λεγόμενο επικαιροποιημένο μνημόνιο και έχει δεσμευτεί, ότι δεν θα υπάρξει καμία νομοθετική παρέμβαση για προστασία των πολιτών οι οποίοι λόγω της κρίσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και είναι εκτεθειμένοι στις τράπεζες. 

Απαιτούμε από την κυβέρνηση άμεσα, να προχωρήσει σ’ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μέσα από το οποίο η πρώτη κατοικία να προστατεύεται και να στηριχθούν οι οικογένειες που λόγω της κρίσης, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Αποτροπή Ιδιωτικοποιήσεων – συρρίκνωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Το Γ.Σ. της ΠΕΟ επαναλαμβάνει ότι διαφωνεί με τις ιδιωτικοποιήσεις και το κλείσιμο δημόσιων οργανισμών που έχουν να διαδραματίσουν αναπτυξιακό ρόλο. Σημειώνει ότι ούτε στην οικονομία, ούτε στην κοινωνία συμφέρει να περάσουν στα χέρια ολιγοπωλίων στρατηγικής σημασίας οργανισμοί. Θα αγωνιστούμε μ’ όλες μας τις δυνάμεις για να μην περάσει η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, για προστασία του δημόσιου χαρακτήρα Οργανισμών κοινής Ωφέλειας. Ζητούμε ταυτόχρονα εκσυγχρονισμό των ημικρατικών οργανισμών έτσι ώστε να καταστούν πιο ευέλικτοι και παραγωγικοί.

Το Γ.Σ. εκφράζει την ανησυχία του ότι οι συνεχείς περικοπές στους προϋπολογισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οδηγούν στο μαρασμό και την συρρίκνωση του θεσμού.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΟ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 14ης ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Το Γ.Σ. σημειώνει ότι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον επιβάλλει την ενίσχυση της οργάνωσης και τη συσπείρωση των εργαζομένων, των ανέργων, και των συνταξιούχων, την ενότητα δράσης και τη συγκροτημένη αντίδραση των εργαζομένων και της κοινωνίας ολόκληρης στις αντιλαϊκές πολιτικές της Κυβέρνησης και της Τρόικας.

Η κοινή απόφαση συνδικαλιστικών, επαγγελματικών και κοινωνικών οργανώσεων να πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2013 Παγκύπρια Κινητοποίηση, δείχνει την αντίδραση και αντίσταση της κοινωνίας μας ενάντια στην ύφεση, τη λιτότητα, τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, ενάντια στις επιβουλές της Τρόικας.

Το Γ.Σ. της ΠΕΟ καλεί όλα τα μέλη της ΠΕΟ να δώσουν μαζικά το παρόν τους στην Παγκύπρια Κινητοποίηση της 14ης Δεκεμβρίου για να στείλουμε έτσι ένα δυνατό μήνυμα ότι λέμε ΟΧΙ στις αδιέξοδες συνταγές της Τρόικα, ζητούμε ένα άλλο δρόμο με ανάπτυξη – προστασία των εργαζομένων και κοινωνικό κράτος.

28 Νοεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου