Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Συνεργατισμός, ευρύτερος δημόσιος τομέας και ΕΤΥΚ


ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΠΑΣΥΔΥ τα λένε εκτάκτως για Συνεργατισμό


evrokerdos
Έκτακτη συνδιάσκεψη των εκλελεγμένων αντιπροσώπων των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, με θέμα τον Συνεργατισμό. Η σύγκληση της συνδιάσκεψης αποφασίστηκε χθες σε έκτακτη συνάντηση της διαπραγματευτικής ομάδας των συντεχνιών ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΠΑΣΥΔΥ κατά την οποία έγινε εξέταση των τελευταίων εξελίξεων στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
Η συνδιάσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη το μεσημέρι, στο οίκημα της ΣΕΚ στη Λευκωσία, θα ασχοληθεί με τα εξής θέματα:
Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με την εξεύρεση επενδυτή στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
Έγκριση περαιτέρω ενεργειών και επαφών που πρέπει να γίνουν εκ μέρους των συντεχνιών με τον ιδιοκτήτη με στόχο τη διασαφήνιση του μέλλοντος των εργαζομένων.
Σε περίπτωση που από τις επαφές που θα πραγματοποιηθούν διαπιστωθεί παρέκκλιση από τα συμφωνηθέντα, να εξουσιοδοτηθούν οι γραμματείες των συντεχνιών για τη λήψη άμεσων δυναμικών μέτρων.
Οι συντεχνίες καλούν «όλους τους εργαζόμενους στη ΣΚΤ, παρά τις οποιεσδήποτε φήμες κυκλοφορούν, να παραμείνουν συσπειρωμένοι γύρω από τις Συντεχνίες τους και να περιμένουν επίσημη ενημέρωση ούτως ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί όλοι ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν».
Πρόταση οκτώ σημείων για τα ταμεία προνοίας
Ούτε το δεύτερο σκέλος της συμφωνίας που αφορά στα Ταμεία Προνοίας, βλέπουν με καλό μάτι ΠΑΣΥΔΥ και εκπαιδευτικές οργανώσεις.
Προβλέπεται η δημιουργία νέου κυβερνητικού ταμείου προνοίας, στο οποίο θα ενταχθούν όσοι μόνιμοι κρατικοί υπάλληλοι δεν καλύπτονται από κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων, δηλαδή οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καλύπτονται, από σχέδιο συντάξεως ή ταμείο προνοίας, εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, ΕΠΥ, συμβασιούχοι στρατού και εθελόντριες.
ΣΕΚ και ΠΕΟ είναι έτοιμοι για διάλογο, η ΠΑΣΥΔΥ διαφωνεί με τη σύσταση του Ταμείου Προνοίας, ζητώντας επαναφορά του κυβερνητικού σχεδίου, ενώ οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θεωρούν πως υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των πλευρών.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέχρι τη Δευτέρα, θα πρέπει να διαβιβάσουν τις απαντήσεις τους επί οκτώ σημείων.
Όπως αποκαλύπτει ο «Φ», η Κυβέρνηση προτείνει το ποσοστό αναπλήρωσης του τελευταίου μισθού να είναι στο 60%.
Παράλληλα η συνεισφορά των εργαζόμενων θα είναι καθορισμένη, η ένταξη στο Ταμείο θα είναι υποχρεωτική με την πρόσληψη του εργαζόμενου, ενώ τα ωφελήματα θα παραχωρούνται κάθε μήνα στους δικαιούχους μέχρι να εξαντληθεί η μερίδα που έχουν στα ταμεία.
Το εφάπαξ ποσό δεν θα υπερβαίνει το 20% της μερίδας στο Ταμείο, θα γίνεται αναπροσαρμογή του μηνιαίου εισοδήματος με βάση το προσδόκιμο ζωής, θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο μέχρι ο εργαζόμενος αφυπηρετήσει ο οποίος θα έχει το δικαίωμα αυξημένης εθελοντικής εισφοράς με φοροαπαλλαγή.
Παράλληλα η εισφορά του εργοδότη που αναλογεί από την 1η Οκτωβρίου του 2011 μέχρι την ημερομηνία ίδρυσης του Ταμείου θα πληρωθεί με συμφωνημένο επιτόκιο και η εισφορά του υπαλλήλου για τη συγκεκριμένη περίοδο θα είναι εθελοντική.
Στο Ταμείο, θα εισαχθεί σχέδιο πρόσθετης ασφάλειας για κάλυψη θανάτου, πρόωρης αφυπηρέτησης λόγω υγείας που θα ανέρχεται σε δύο ετήσιους μισθούς και θα χρηματοδοτείται από τους δικαιούχους και τον εργοδότη.
Επίσης σε περίπτωση θανάτου, το υπόλοιπο των χρημάτων θα λάβουν οι διαχειριστές της περιουσίας του θανόντος.
Εξάλλου σε περίπτωση που εργαζόμενος αποχωρήσει από υπηρεσία, θα έχει δικαίωμα να μεταφέρει τα εις πίστη του ποσά στο νέο Ταμείο.
Αναμένεται να ετοιμαστούν και κανονισμοί οι οποίοι θα καθορίσουν το πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου και τους κανόνες διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνάδουν με σύγχρονες άριστες πρακτικές προς όφελος των δικαιούχων και με επαγγελματική διαχείριση των ταμείων από επαγγελματίες συμβούλων.
Οι κοινωνικοί εταίροι σύμφωνα με την πρόταση θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτροπή παρακολούθησης, η οποία θα έχει θα έχει εποπτικό ρόλο.
  Ελευθερία Παϊζάνου   
Χωρισμένες στα τρία οι συντεχνίες για το μισθολογικό
Σε τρεις διαφορετικές γραμμές κινούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά με την αποκατάσταση της μισθοδοσίας των εργαζομένων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παρόλο που θα επιστρέψει στις τσέπες 86 χιλ. εργαζομένων και συνταξιούχων ποσό €265 εκατ., οι συντεχνίες έχουν διαφορετικές θέσεις.
Στην ίδια πλεύση βρίσκονται το Υπουργείο Οικονομικών με τη ΣΕΚ και την ΠΕΟ, γι’ αυτό και έδωσαν τα χέρια και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί και η συμφωνία.
Η αποκατάσταση των μισθών θα γίνει σε έξι δόσεις και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των μισθών θα αρχίσει την 1/7/2018 και θα ολοκληρωθεί την 1/1/2023. Πάντως, ΣΕΚ και ΠΕΟ διαμηνύουν πως η συμφωνία με την κυβέρνηση δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί.
Από την άλλη, η ΠΑΣΥΔΥ αμφισβητεί τις αποκοπές που έγιναν στους μισθούς το 2012, γι' αυτό προχώρησε σε προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο. Επίσης διαφωνεί με τη ΣΕΚ και την ΠΕΟ, οι οποίες αποδέχθηκαν τη συμφωνία και υποστηρίζει την πλήρη αποκατάσταση απευθείας των μισθών του δημοσίου.
Παράλληλα, η ΠΑΣΥΔΥ είναι αντίθετη με την παραχώρηση γενικών αυξήσεων, οι οποίες θα υποστούν τις θεσμοθετημένες αποκοπές.
Σε άλλη διάσταση κινούνται την ίδια στιγμή οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, οι οποίες τη Δευτέρα συζήτησαν με τους αναλογιστές τους τις προτάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Την Πέμπτη οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα θέσουν ενώπιον των συλλογικών τους σωμάτων τις προτάσεις για μελέτη και συζήτηση και θα επανέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου.
Για το θέμα της αποκατάστασης των μισθών, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Γιάννος Σωκράτους, μιλώντας στον «Φ» ανέφερε ότι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης θα καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις προτάσεις που θα προτείνουν οι εκπαιδευτικοί είναι σύμπτυξη της περιόδου άρσης των αποκοπών καθώς και επαναπροσδιορισμός των ποσοστών που θα επιστραφούν στους εργαζόμενους.
Η επαναφορά των μισθών θα γίνει μέσω νομοσχέδιου το οποίο ετοιμάζεται από λειτουργούς του Οικονομικών, με στόχο την κατάθεση στη Βουλή το συντομότερο, καθώς βάσει της συμφωνίας την 1η Ιουλίου θα αρχίσει η επιστροφή των αποκοπών κυρίως στους χαμηλόμισθους.
Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε πως αναδεικνύονται δύο ακραίες προσεγγίσεις που δεν είναι σωστές, επισημαίνοντας πως κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να γίνει καμία κίνηση αποκατάστασης των μισθών στον δημόσιο τομέα και η άλλη της ΠΑΣΥΔΥ που ζητά πλήρη αποκατάσταση εδώ και τώρα.
Όπως εξήγησε, κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι αντί να παίρνουν αύξηση, θα μειώνεται η αποκοπή με αποτέλεσμα το 2023, οι μισθοί να επανέλθουν στα επίπεδα του 2011.
«Αυτή η ρύθμιση θα μας βοηθήσει ίσως ν’ αντιμετωπίσουμε και τις αμφιβολίες και τις αμφισβητήσεις, τις νομικές και τις δικαστικές, καθώς και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών επειδή δεν θα κάνουμε απότομες και βεβιασμένες κινήσεις εκτός ορίων», είπε ο υπουργός.
Πρόσθεσε πως θα ήταν καταστροφικό εάν τα δικαστήρια αποφανθούν ότι ήταν αντισυνταγματικές οι αποκοπές. «Θα είναι μια καταστροφική απόφαση που ως κράτος θα είμαστε υποχρεωμένοι να την αντιμετωπίσουμε», κατέληξε.
  Ελευθερία Παϊζάνου   
ΥΠΟΙΚ: Η πρόθεση για την αποκατάσταση των μισθών
Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης απάντησε σε ερωτήσεις, στο πλαίσιο ραδιοφωνικής εκπομπής του Τρίτου Προγράμματος του ΡΙΚ, σχετικά με τη σταδιακή αποκατάσταση των μισθών στον Δημόσιο Τομέα, τον περιορισμό της ζημιάς των κουρεμένων καταθέσεων μέσω του σχεδίου του Ταμείου Αλληλεγγύης,  τη μεταρρύθμιση και τις επενδύσεις στον Δημόσιο Τομέα.
Το πλήρες κείμενο των ερωτοαπαντήσεων έχει ως ακολούθως:
- Ό,τι αποφασιστεί με την ΣΕΚ και την ΠΕΟ ισχύει και για το Δημόσιο;
Αυτή είναι η πρόθεση. Βάσει των όσων λέγονται όμως το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύονται δυο ακραίες προσεγγίσεις. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία κίνηση αποκατάστασης των μισθών στον Δημόσιο Τομέα. Αυτή είναι η μία ακραία προσέγγιση. Είπε κανείς ότι δεν θα αποδοθεί ποτέ ξανά αύξηση στον Δημόσιο Τομέα; Αν το ίδιο ποσοστό αποδιδόταν ως αύξηση αντί ως μείωση της αποκοπής θα ήταν εντάξει; Θα ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Συνεπώς δεν βγάζει νόημα η μία ακραία προσέγγιση που λέει: ‘ποτέ ξανά μεταβολή των μισθών στον Δημόσιο Τομέα’. Εξίσου παράλογη όμως είναι και η άλλη προσέγγιση, αυτή της ΠΑΣΥΔΥ, που ζητά πλήρη αποκατάσταση των μισθών τώρα, δια μιας, είτε μέσω δικαστικών αποφάσεων είτε μέσω πολιτικών αποφάσεων.
Δεν είναι σωστή ούτε η μια προσέγγιση ούτε η άλλη. Ασφαλώς θα ερχόταν κάποια στιγμή που θα ξεκινούσαν και πάλι να αποδίδονται κάποιες αυξήσεις. Σας θυμίζω ότι με την επίβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) καταρτίστηκε μηχανισμός υπολογισμού και απόδοσης των αυξήσεων. Επιχειρήσαμε αυτό τον μηχανισμό υπολογισμού και απόδοσης των αυξήσεων να τον περάσουμε με νομοθετική ρύθμιση. Το απέρριψε όμως η Βουλή και γι’ αυτό συμφωνήσαμε να εφαρμόσουμε αυτό τον μηχανισμό με συλλογική σύμβαση – όχι με νόμο, που θα ήταν το καλύτερο. Συνεπώς ήταν ασφαλώς λογικό και με την καθοδήγηση του ΔΝΤ καθιερώθηκε και ο σχετικός μηχανισμός απόδοσης λελογισμένων αυξήσεων για να μην πάμε ξανά στα παλιά, που δίνονταν αλόγιστα και με μη βιώσιμο τρόπο αυξήσεις και γίνονταν προσλήψεις και γίνονταν πράγματα που οδήγησαν στον εκτροχιασμό. Θεωρώντας λοιπόν ορθότερο, καθώς αίρονται και κάποιες στρεβλώσεις, αντί για αυξήσεις έχουμε προτείνει – και έχει γίνει αποδεκτό από κάποιες τουλάχιστον συντεχνίες – το ετήσιο ποσοστό που θα είναι εντός των ορίων και των αντοχών της οικονομίας μας να αποδίδεται με μείωση της αποκοπής. Συνεπώς, κάθε χρόνο αντί να παίρνουν αύξηση, θα μειώνεται η αποκοπή με αποτέλεσμα το 2023, όταν θα έχει μεσολαβήσει μια μακρά περίοδος μειωμένων μισθών, να επανέλθουν τα επίπεδα της μισθοδοσίας στα επίπεδα του 2011, όχι του 2012 ούτε του 2013 καθώς οι πρώτες αποκοπές έγιναν το καλοκαίρι 2011. Ως Υπουργείο Οικονομικών υιοθετούμε αυτή την προσέγγιση. Θα την προτείνω στην Κυβέρνηση για να υιοθετηθεί ως κυβερνητική πολιτική, να πάρει τη μορφή νομοσχεδίου για να πάει στη Βουλή. Αν η νομοθετική εξουσία επίσης συμφωνεί μ’ αυτή τη σταδιακή αποκατάσταση των αποκοπών αντί των αυξήσεων τότε θα έχουμε με νόμο αυτή τη ρύθμιση, η οποία θα μας βοηθήσει ίσως ν’ αντιμετωπίσουμε και τις αμφιβολίες και τις αμφισβητήσεις, τις νομικές και τις δικαστικές, καθώς και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών επειδή δεν θα κάνουμε απότομες και βεβιασμένες κινήσεις εκτός ορίων. Θα γίνονται σταδιακά και προσεκτικά βήματα, όπως είναι όλα τα βήματα της οικονομικής μας πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα και δεν είναι εφικτό, ακόμη κι αν το θέλαμε, να αποδοθούν πίσω δια μιας αυτές οι αυξήσεις.
-Και αν τα δικαστήρια αποφασίσουν αλλιώς;
Τότε, θα είναι μια καταστροφική απόφαση που ως κράτος θα είμαστε υποχρεωμένοι να την αντιμετωπίσουμε. Δεν επιθυμώ να σχολιάσω τις προηγούμενες αποφάσεις των δικαστών, αλλά μια Κυβέρνηση που οφείλει να βλέπει τα πράγματα σφαιρικά πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα και τις πτυχές και αυτό είναι και μια επιπρόσθετη απάντηση προς όσους πιστεύουν ότι οι δικές τους απόλυτες προσεγγίσεις μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν σε έναν κρατικό τομέα που διέπεται και από νομοθεσίες που μπορούν να αμφισβητηθούν στο δικαστήριο. Γι’ αυτό προτιμούμε, αντί να αποδίδονται αυξήσεις, όπως θα μπορούσαν να αποδοθούν στη βάση και του μηχανισμού που καταρτίστηκε με το ΔΝΤ, ν’ αρχίσουμε σταδιακά με έναν τρόπο δίκαιο και διαχειρίσιμο να καταργούμε αυτές τις αποκοπές για να υπάρξει πλήρης ομαλοποίηση της κατάστασης αντιμετωπίζοντας και νομικούς κινδύνους για τη δημοκρατία, αλλά και τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Δεν υπάρχει όμως τρόπος δια μιας είτε με απόφαση δικαστηρίου είτε με άλλο τρόπο. Θα είναι μια καταστροφική εξέλιξη. Τα πράγματα σήμερα είναι καλύτερα ακριβώς επειδή λάβαμε κάποιες αποφάσεις, εφαρμόσαμε κάποια μέτρα πολιτικής, καταργήσαμε και αλλάξαμε κακές πρακτικές του παρελθόντος. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να πραγματοποιούμε προσεκτικά βήματα στον βαθμό που πρέπει και την ώρα που πρέπει. Θεωρώ ότι και αυτό το ζήτημα εντάσσεται σ’ αυτή την προσεκτική πολιτική που έχει πράγματι αλλάξει τα πράγματα και έχει φέρει αποτελέσματα. Είναι όμως εκπληκτικό να αναμένει κάποιος ότι έτσι απλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μπορούν να εξευρεθούν εκατοντάδες εκατομμύρια σήμερα για να αρθούν δια μιας χωρίς υπομονή, χωρίς κάποιο σχέδιο και χωρίς δημοσιονομικό προγραμματισμό αυτές οι αποκοπές.
-Πώς σχολιάζετε τα διάφορα που ακούγονται ότι το κράτος πήρε λεφτά από το κούρεμα των καταθέσεων;
Το κούρεμα στη Λαϊκή Τράπεζα δεν ήταν για να σωθεί το κράτος. Το κράτος δεν πήρε ούτε ένα ευρώ από το κούρεμα καταθέσεων στη Λαϊκή Τράπεζα ή στην Τράπεζα Κύπρου. Το κράτος είχε στηρίξει τη Λαϊκή με 1,8 δισεκατομμύρια και δεν ήταν σε θέση να τη στηρίξει περαιτέρω. Η τράπεζα εν τέλει έκλεισε αφήνοντας πίσω μια ζημιά που δεν μπορούσε να καλυφθεί. Δεν είναι το κράτος που διασώθηκε με το κούρεμα. Το κράτος δεν μπόρεσε να διασώσει τους καταθέτες, οι οποίοι πλήρωσαν βαρύτατο τίμημα. Σήμερα όμως, που τα πράγματα είναι καλύτερα, είναι γνωστό ότι έχουμε ξεκινήσει και εφαρμόζουμε σχέδιο που καλύπτει τη μεγάλη μερίδα των Κυπρίων πολιτών που έχουν επηρεαστεί. Καταρτίσαμε σχέδιο για 60 περίπου χιλιάδες μέλη των Ταμείων Προνοίας, το οποίο περιορίζει αισθητά τη ζημιά και είναι σε εφαρμογή ενώ, παράλληλα, ετοιμαζόμαστε και για το δεύτερο σκέλος αυτού του σχεδίου, δηλαδή το Ταμείο Αλληλεγγύης για τους υπόλοιπους 15 χιλιάδες Κύπριους καταθέτες για να δούμε πώς θα περιορίσουμε και γι’ αυτούς τη ζημιά. Υπενθυμίζω πάντως ότι όταν ανακοινώνονταν αυτά τα μέτρα και για το Ταμείο Αλληλεγγύης πάλι ακούγαμε ως Κυβέρνηση αντιδράσεις και ενστάσεις όπως «γιατί πρέπει το κράτος – ο φορολογούμενος – να καλύψει τη ζημιά αυτών που πλήγηκαν από το κούρεμα;» Η πολιτική θέση είναι ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων του κράτους και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ιεράρχησης προτεραιοτήτων θα γίνει και αυτό. Ξεκίνησε με τη μεγαλύτερη ομάδα και θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα στο μέτρο του δυνατού.
Όσον αφορά στη μεταρρύθμιση και τις επενδύσεις στον Δημόσιο Τομέα: το πλαίσιο μεταρρύθμισης προτάθηκε από την Κυβέρνηση, απορρίφθηκε από τη Βουλή, το ξανασχεδιάζουμε και θα επανέλθουμε εντός του 2018 στα μέτρα που είχαν απορριφθεί αρχικά από τη Βουλή, για την αξιολόγηση και για τη διαδικασία ανέλιξης. Αυτές οι πτυχές εντός του έτους θα πάνε ξανά στη Βουλή.
Όσον αφορά στις επενδύσεις, μόλις πριν δυο εβδομάδες και χωρίς να ξεφεύγουμε από τα όρια του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, αλλά κάνοντας ακριβώς μια όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των οικονομικών μας δυνατοτήτων καταρτίσαμε και δημοσιεύσαμε τον τριετή σχεδιασμό ο οποίος περιλαμβάνει έργα άνω του ενός δισεκατομμυρίου, οδικά και έργα υποδομής. Aκόμη πιο σημαντικό όμως κατά την άποψή μου είναι ότι θα διατεθούν άνω των 250 εκατομμυρίων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για να έχουμε μέσω της τεχνολογίας μια πολύ πιο σύγχρονη και αποδοτική Δημόσια Υπηρεσία. Σε όλα τα επίπεδα – κοινωνικής, πολιτικής και μισθολογίου – γίνονται κινήσεις για σωστό σχεδιασμό στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και αυτό ακριβώς επιθυμούμε να συνεχίσουμε διότι εκ των πραγμάτων αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει την οικονομία μας από την ύφεση στην ανάπτυξη.
-Πού βρισκόμαστε τώρα με τον Συνεργατισμό;
Η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη. Είναι δύσκολη και περίπλοκη με πολλές πτυχές και πολλούς εμπλεκόμενους εντός και εκτός Κύπρου. Η διαδικασία όμως προχωρεί και ελπίζουμε σύντομα να υπάρξουν οι πρώτες συμφωνίες/αποφάσεις. Δεν μπορώ να ξέρω πότε θα έχουμε αποφάσεις, ευελπιστούμε όμως σύντομα. Λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω».
Πηγή: philenews       
Μηνύματα στις τράπεζες στέλνει η ΕΤΥΚ
Μηνύματα προς τις τράπεζες με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης για αποκατάσταση των μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έστειλε το Σάββατο  ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΤΥΚ Λοΐζου Χατζηκωστής.

Μιλώντας από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Οργάνωσης ανέφερε ότι πέραν από την παραχώρηση από τις αρχές του χρόνου των προσαυξήσεων και της ΑΤΑ, εκπέμπουν μηνύματα που πρέπει να γίνουν κατανοητά από όλους. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι οι διοικήσεις των τραπεζών θα πρέπει να αντιληφθούν ότι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα δεν θα επιλυθούν με τη μη παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων και της ΑΤΑ.

Ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΤΥΚ αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη προσπάθεια αποκατάστασης των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας, προσδιορίζοντας ως χρονικό ορίζοντα το τέλος του τρέχοντος μήνα για ικανοποίηση των συναδέλφων που εξαιρούνται από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση. Το συνολικό κόστος των 10 εκατομμυρίων ευρώ είναι μηδαμινό μπροστά στην εξαγγελία της Κυβέρνησης για διάθεση 250 εκατομμυρίων κατ’ έτος για αποκατάσταση των μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισήμανε.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πρωταθλητές στη μείωση τραπεζικών καταστημάτων

Ο κ. Χατζηκωστής αναφέρθηκε στις επιθέσεις που συντονισμένα γίνονται κατά του συνδικαλιστικού κινήματος και ιδιαίτερα της ΕΤΥΚ και τόνισε τη σημασία της διατήρησης της συνοχής και συσπείρωσης των μελών της Οργάνωσης και συνέχισης από πλευράς της ηγεσίας, της ανεξάρτητης συνδικαλιστικής δράσης, με την ίδια υπευθυνότητα και αγωνιστικότητα, μακριά από κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις.

Στην Ομιλία του ο γενικός γραμματέας της ΕΤΥΚ Χρίστος Παναγίδης, αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει το τραπεζικό μας σύστημα, αυτό της μείωσης των ποσοστών των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τόνισε ότι οι όποιες ενέργειες που ενδεχομένως γίνουν για επίλυσή του, δεν πρέπει να έχουν ως συνέπεια τη θυματοποίηση των συναδέλφων, αφού σε τέτοια περίπτωση η Οργάνωση θα αντιδράσει δυναμικά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: ΣΚΤ: Στην πόρτα εξόδου τουλάχιστον χίλιοι υπάλληλοι

Συνεχίζοντας ο γενικός γραμματέας ανέφερε ότι αποτελεί σχήμα οξύμωρο να βλέπουμε από τη μια τις διοικήσεις των τραπεζών να σπαταλούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για συμβούλους και άλλα έξοδα, και την ίδια στιγμή να προσπαθούν με κάθε τρόπο να στερήσουν από το ίδιο το προσωπικό τους ωφελήματα που με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες δικαιούνται επικαλούμενες δήθεν τον περιορισμό των εξόδων.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου