Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

ΣΕΚ, ΠΕΟ, συνεργατισμός και εκπαιδευτικοί, απολυμένοι στα ΗΕ και Ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων


Απόφαση Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ 22 Μαρτίου 2018

Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε τακτική του συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2018, συζήτησε μεταξύ άλλων τα πιο κάτω θέματα και αποφάσισε τα εξής:
• Εκφράζει σοβαρή ανησυχία και αγωνιώδη προβληματισμό για τη σοβαρή απορρύθμιση που υπάρχει στην αγορά εργασίας.
Ως εκ τούτου θα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και να ρυθμιστεί η αγορά εργασίας, περιορίζοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο οποίος εκτοξεύτηκε στα ύψη στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Προς το σκοπό αυτό, επιβάλλεται να ρυθμιστούν νομοθετικά οι βασικοί όροι απασχόλησης σε μεγάλες κλαδικές συμβάσεις, έτσι ώστε να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, κυρίως νέοι, που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις και οι οποίοι είναι έρμαιο κερδοσκόπων εργοδοτών οι οποίοι προσφέρουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης με πολύ χαμηλούς μισθούς.
Επίσης στα πλαίσια της ρύθμισης της αγοράς εργασίας θα πρέπει να τερματισθεί το φαινόμενο της αγοράς υπηρεσιών. Δυστυχώς κάποιοι εργοδότες, ακόμη και το ίδιο το κράτος, στην προσπάθεια τους να μειώσουν το εργατικό κόστος και παράλληλα να μην δημιουργούν τις οποιεσδήποτε συμβατικές δεσμεύσεις, επιλέγουν την αγορά υπηρεσιών και άλλες μορφές επισφαλούς απασχόλησης, για την κάλυψη μόνιμων θέσεων απασχόλησης.
Χαιρετίζεται η έναρξη διαλόγου για τις 5,000 εκπαιδευτικούς των διαφόρων προγραμμάτων του υπουργείου Παιδείας που εργοδοτούνται ως αυτοεργοδοτούμενοι και ζητούμε όπως αποκατασταθεί άμεσα η εργασιακή στρέβλωση και αδικία των νέων εκπαιδευτικών, αποκτώντας αξιοπρεπείς όρους εργοδότησης στη βάση της μισθωτής απασχόλησης και δικαίωμα πρόσβασης στα κοινωνικά ταμεία.
Η αγορά υπηρεσιών σε θέσεις εργασίας που αντικαθιστούν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες απασχόλησης, μόνο προβλήματα δημιουργεί στην αγορά εργασίας και είναι επιζήμια για όλους τους εργαζομένους, γιατί τους στερεί βασικά εργασιακά δικαιώματα όπως, του ανεργιακού επιδόματος, του δικαιώματος της πληρωμής άδειας ανάπαυσης, τις εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και γενικά όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και ωφελημάτων που απορρέουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις και τις σχετικές νομοθεσίες για τον κάθε εργαζόμενο μισθωτό στην Κύπρο.
Η ανάκαμψη της οικονομίας δημιουργεί τις ικανές και δυνατές συνθήκες για αναβάθμιση του πλαισίου και των όρων εργοδότησης στη βάση:
(α) Ποιοτικής και αξιοπρεπούς εργασίας.
(β) Επαρκών μισθών.
(γ) Επαγγελματικής κατοχύρωσης μέσω της αναβάθμισης των επιπέδων εργασίας και της πρόσβασης σε κοινωνική προστασία.
(δ) Ευκαιριών δια βίου μάθησης. (ε) Υγιών εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
(στ) Λογικών ωρών εργασίας με ισορροπημένη συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.
(ζ) Συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και δικαιώματος σε συλλογική διαπραγμάτευση.
• Χαιρετίζει τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις οποίες θα εφαρμοστεί πολιτική μείωσης φόρων ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και το οικογενειακό εισόδημα.
Ως εκ τούτου καλείται ο υπουργός Οικονομικών να καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο με στόχο, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης προς την κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής του Εθνικού εισοδήματος.
Η φορομεταρρύθμιση πρέπει να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου, ενώ θα πρέπει να συζητηθεί η δυνατότητα εισαγωγής πράσινης φορολογίας, μέσα από την οποία θα μειώνεται η φορολόγηση της εργασίας, θα προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη και θα φορολογούνται ρυπογόνες δράσεις και δραστηριότητες.
• Χαιρετίζει με ικανοποίηση την πραγματοποίηση ευρείας σύσκεψης των πολιτικών δυνάμεων στο Προεδρικό μέγαρο με στόχο τη διαχείριση του προβλήματος που δημιουργείται από τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια.
Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΣΚΤ θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη:
  (α) Η κατοχύρωση των συμφερόντων των καταθετών / πελατών.
  (β) Η πλήρης διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
  (γ) Η προστασία της πρώτης κατοικίας. Η ΣΕΚ προειδοποιεί πως, σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχτεί εκποιήσεις ακινήτων – και ιδιαίτερα της πρώτης κατοικίας – που ανήκουν σε ανθρώπους που σήμερα αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες και καλεί το κράτος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
• Παρά την καθοδική πορεία της ανεργίας, θα πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων.
Καλείται η κυβέρνηση να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για περιορισμό της ανεργίας και μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες να προχωρήσει στην υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων του δημοσίου, ώστε να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθούν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τα προγράμματα κατάρτισης της ΑνΑΔ, που στοχεύουν στην κατάρτιση ανέργων σε συγκεκριμένες δεξιότητες που δημιουργούν δυνατότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την πολιτική παρέμβαση με ενεργητικούς σκοπούς, και να ενισχυθούν και εκσυγχρονιστούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.
• Απαιτεί από την κυβέρνηση να επισπεύσει όλες τις διαδικασίες για την έγκαιρη αυτονόμηση των νοσοκομείων και την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) χωρίς καμία παρέκκλιση.  Παράλληλα μέχρι να λειτουργήσει το ΓΕΣΥ η κυβέρνηση θα πρέπει να ενισχύσει αποτελεσματικά τα δημόσια νοσηλευτήρια, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας και να ενισχύσει τη στελέχωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για να μπορέσει να εφαρμόσει το τεράστιο έργο του ΓΕΣΥ.
• Εκφράζει για πολλοστή φορά την έντονη ανησυχία του για τη χαμηλή παραγωγικότητα που υπάρχει στην Κύπρο, η οποία τον τελευταίο καιρό ακολουθεί και φθίνουσα πορεία, όπως καταγράφεται και σε πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ).
Καλούνται τόσο η κυβέρνηση όσο και η εργοδοτική πλευρά, μέσα από διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δομές, να εκπονήσουν πολιτικές για αύξηση της, δίνοντας έμφαση στον ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος και στη δια βίου μάθηση.  Η χαμηλή παραγωγικότητα αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της κυπριακής οικονομίας και όσο δεν εφαρμόζονται διορθωτικές πολιτικές η Κύπρος θα αντιμετωπίζει σοβαρή διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της.
Η βελτίωση της παραγωγικότητας θα πρέπει να βασίζεται στην προώθηση πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και οικονομικής βιωσιμότητας, με στόχο τη δημιουργία εμπιστοσύνης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για αμοιβαίο όφελος.
Η παραγωγικότητα δεν θα πρέπει να διασυνδέεται με τη μείωση των μισθών ή την προώθηση επισφαλούς απασχόλησης, αλλά με τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και την απόκτηση δεξιοτήτων και εργασιακής πείρας από τους εργαζόμενους.
• Καλείται το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επισπεύσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος που ξεκίνησε πρόσφατα για επαναξιολόγηση – εκσυγχρονισμό της στρατηγικής για την απασχόληση ξένων εργατών στην Κύπρο.
Βασική αρχή θα πρέπει να είναι η παραχώρηση αδειών στη βάση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, μετά την εξάντληση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται από το ντόπιο εργατικό δυναμικό, στη βάση των συμφωνημένων κριτηρίων, και  διασφαλίζοντας ότι σε καμία περίπτωση το ξένο εργατικό δυναμικό δεν θα χρησιμοποιείται ως φθηνή απασχόληση, έτσι που να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η περιθωριοποίηση του ντόπιου εργατικού δυναμικού.
• Η αδήλωτη εργασία εξακολουθεί να τροφοδοτεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό δημιουργώντας φτωχούς εργαζόμενους και επηρεάζοντας αρνητικά τα δημόσια ταμεία όπως, το Τ.Κ.Α. ο φόρος εισοδήματος κ.α. Η πρόσφατη ψήφιση σχετικής νομοθεσίας, η οποία κατατέθηκε από την υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συμβάλει σημαντικά προς την άμβλυνση του προβλήματος. Την ίδια στιγμή όμως, επιβάλλεται η άμεση ψήφιση των κανονισμών που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής και αφορούν τη δημιουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η οποία θα αναβαθμιστεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, συμβάλλοντας στην εξάλειψη κάθε μορφής παρανομίας που παρατηρείται στους χώρους εργασίας.
• Η ΣΕΚ αξιολογώντας τα αρνητικά δεδομένα που δημιουργούνται λόγω των φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, έχει ετοιμάσει Κώδικα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση ανεπιθύμητων συμπεριφορών στους χώρους εργασίας. Τέτοιες συμπεριφορές προσβάλλουν τον πολιτισμό μας και  διασαλεύουν τις αγαστές εργασιακές σχέσεις με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Πρόθεση του Κινήματος της ΣΕΚ είναι η ένταξη του Κώδικα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γι’ αυτό επιβάλλεται η συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων για την υιοθέτηση και προώθηση του Κώδικα.
• Καλεί την κυβέρνηση να εγκαταλείψει κάθε πιθανή σκέψη και ενέργεια για αποκρατικοποίηση Ημικρατικών των Οργανισμών ή/και διαφοροποίηση του θεσμικού πλαισίου από δημόσιο σε ιδιωτικό δίκαιο, καθώς αυτοί αποτελούν βασικό περιουσιακό στοιχείο του κράτους και συγκριτικό πλεονέκτημα για την προώθηση και την παραγωγή υπηρεσιών που έχουν σχέση τόσο με την ευημερία όσο και με την ασφάλεια του κράτους. Η πολιτεία στο σύνολο της οφείλει να προχωρήσει σε αποφάσεις εκσυγχρονισμού των Ημικρατικών Οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα τους, κατά τρόπο που να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα τους προς όφελος της χώρας και του κοινωνικού συνόλου.
• Καταγγέλλει τη διαρκή προκλητικότητα της Τουρκίας σε σχέση με τα όσα απαράδεκτα δημιουργεί σε βάρος της κυπριακής ΑΟΖ και δηλώνει πως, αυτή η προκλητική συμπεριφορά θα τύχει ορθού χειρισμού αν επικρατήσει η μέγιστη ενότητα στο εσωτερικό μας μέτωπο και αν υπάρξει η μέγιστη δράση και συναντίληψη μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας.
Κύπρος και Ελλάδα θα πρέπει με παρρησία και αποφασιστικότητα να απαιτήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (σ’ όλα τα θεσμοθετημένα όργανα π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο κ.λ.π.), να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή γη και τις Ευρωπαϊκές θάλασσες από την Τουρκική επιθετικότητα είτε αυτή εκδηλώνεται στη Μεσόγειο είτε στο Αιγαίο.
Απόφαση Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ: Συνάντηση Υπουργού Οικονομικών με ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ - Διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων

Τη διαβεβαίωση ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, [ΣΚΤ]  θα διασφαλισθούν πλήρως έδωσε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σε χθεσινή συνάντηση του με τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ. Συγκεκριμένα, ο Γεωργιάδης ανέφερε ότι "κορυφαία προτεραιότητα είναι η απόλυτη διασφάλιση των εργαζομένων".
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υπουργική τοποθέτηση, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα ότι θα εξευρεθεί  ο κατάλληλος επενδυτής για την ομαλή εξελικτική πορεία της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
Παράλληλα, κάλεσε το προσωπικό να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό του υπεύθυνου συνδικαλιστικού κινήματος στην καταβαλλόμενη προσπάθεια επίτευξης της καλύτερης δυνατής συμφωνίας για προστασία των εργαζομένων και θωράκιση των καταθετών.
ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΙΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Αγανάκτηση επικρατεί στους 50 περίπου εργαζόμενους που απολύθηκαν πέρσι από τους εργολάβους που ανάλαβαν την σίτιση και την καθαριότητα στις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.
Πιο συγκεκριμένα οι υφιστάμενοι εργολάβοι για τις πιο πάνω υπηρεσίες αντάλλαξαν με τα νέα συμβόλαια που έκαναν τους χώρους στους οποίους παρέχουν τις υπηρεσίες τους και απέλυσαν τους εργαζόμενους επειδή δήθεν ήταν νέοι σαν εργοδότες στους συγκεκριμένους χώρους.
Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες της Συντεχνίας μας και τις καταγγελίες μας στο Υπουργείο Εργασίας ώστε να αποτραπούν οι απολύσεις και να ισχύσει ο νόμος περί μεταβίβασης επιχείρησης, το Υπουργείο Εργασίας και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ένιψαν τας χείρας τους και παρέπεμψαν το θέμα στην Εισαγγελία για γνωμάτευση.
Θεωρούμε την διαχείριση του θέματος από τις Εργασιακές Σχέσεις επιεικώς ατυχή γιατί ουσιαστικά με τους χειρισμούς τους αυτοαναιρούνται.
Όφειλαν να δώσουν την γνώμη τους σαν αρμόδιο Τμήμα επί της διαφοράς και ήταν θέμα των ενδιαφερομένων μερών αν τελικά θα κατέφευγαν στην δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους.
Το τίμημα όμως το πλήρωσαν οι εργαζόμενοι χάνοντας τις δουλειές τους και αναμένουν από το περασμένο Νιόβρη την γνωμάτευση της Εισαγγελίας και την γνώμη του Υπουργείου.
Καταγγέλλουμε στην κοινή γνώμη την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι και εκφράζουμε την ανησυχία μας για τον τρόπο που χειρίστηκε το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων την εργατική διαφορά ο οποίος δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο και πλήττει τον ίδιο το θεσμό της μεσολαβητικής υπηρεσίας και την αποτελεσματικότητα του.
ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ
Λευκωσία 28 Μαρτίου 2018
-Η ΠΕΟ καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να προσπερνά τα προβλήματα του Τ.Κ.Α.
-Ανάγκη άμεσης λήψης αποφάσεων για επανεκκίνηση δημιουργίας πραγματικού αποθεματικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιβάλλεται άμεσα να συζητηθεί και να συμφωνηθεί με τις Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις, πρόγραμμα για επανεκκίνηση της δημιουργίας πραγματικού αποθεματικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως και αλλαγή του τρόπου λήψης των αποφάσεων για τη διαχείριση του αποθεματικού του, τονίζει η ΠΕΟ σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή, 23 Μαρτίου.
Η ΠΕΟ καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να προσπερνά και να αγνοεί το ζήτημα αυτό που αφορά την ευημερία και την κοινωνική συνοχή των σημερινών και των μελλοντικών γενιών εργαζομένων.
Η ανακοίνωση της ΠΕΟ εκδόθηκε μετά την κατάθεση στη Βουλή της Έκθεσης για τις επενδύσεις του Αποθεματικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως προνοείται από τον Νόμο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η Έκθεση αποτελεί μια ακτινογραφία της κατάστασης του αποθεματικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από τα 7,4 δις. ευρώ που είναι το αποθεματικό του Τ.Κ.Α. στις 31/12/2017, το πραγματικό αποθεματικό του Ταμείου είναι περίπου 300 εκατ. ευρώ και από αυτά το μεγαλύτερο ποσό αποτελεί το ποσό που επιστράφηκε το 2010 και το οποίο επενδύθηκε σε ευρωπαϊκά χρεόγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
«Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό ταμείο της Κύπρου. Είναι ο θεσμός εκείνος στον οποίο προσβλέπουν όλοι, μισθωτοί και αυτοεργοδοτούμενοι, για να έχουν αξιοπρεπείς συντάξεις και στήριξη όταν την χρειάζονται σε διάφορες φάσεις του εργασιακού τους βίου, γι’ αυτό και η κυβέρνηση έχει τεράστια υποχρέωση να διασφαλίσει ότι όταν χρειαστεί, θα υπάρχει πραγματικό αποθεματικό για να συνεχίζει και να επεκτείνει τον ρόλο του, το Τ.Κ.Α», τονίζει η ΠΕΟ.

Ολοκληρώνεται ο Κώδικας Αντιμετώπισης της Σεξουαλικής Παρενόχλησης
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση έδωσε στις 20 Μαρτίου δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση της μελέτης με θέμα «Κυπριακή Νομοθεσία και Νομολογία: Το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και η προστασία της μητρότητας».
Στη διάσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας, συμμετείχε η Υπουργός Εργασίας, η οποία χαιρέτησε την διάσκεψη, η Επίτροπος Διοικήσεως και Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων, Συνδικαλιστικές, Εργοδοτικές και Γυναικείες Οργανώσεις, τα μέλη της Επιτροπής Ισότητα καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων προώθησης της έμφυλης ισότητας.
Εκ μέρους της ΠΕΟ συμμετείχε η Μαρίνα Κούκου, Γραμματέας του Κεντρικού Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων και μέλος της Επιτροπής Ισότητας.
Όπως αναφέρθηκε στη διάσκεψη, στον δημόσιο τομέα ολοκληρώνεται, μετά από πολύχρονες προσπάθειες, ο Κώδικας Αντιμετώπισης της Σεξουαλικής Παρενόχλησης, ο οποίος θα υιοθετηθεί στην δημόσια υπηρεσία.
Παρόμοια δράση αναπτύσσουν από κοινού η ΠΕΟ και η ΣΕΚ δημιουργώντας Κώδικα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα προωθηθεί με την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων.
Από την πλευρά της η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια ούτως ώστε να εφαρμόζεται ο Κώδικας για όλους τους εργαζόμενους, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με απώτερο στόχο να εξαλειφθούν τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Μετά το τέλος της δημοσιογραφικής διάσκεψης η Μ. Κούκου σε δηλώσεις της στο «Ε.Β.» μας ανέφερε πως η ΠΕΟ έχει εντάξει στη Συνδικαλιστική Σχολή για την επιμόρφωση των στελεχών της σεμινάρια σχετικά με την σεξουαλική παρενόχληση στα οποία γίνεται ανάλυση διαφόρων δικαστικών αποφάσεων.

Βάλτε τάξη στην αγορά εργασίας - Μήνυμα Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ προς την πολιτεία
30/3/2018
Την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων από την πολιτεία που θα περιορίζουν τη σοβαρή απορρύθμιση που υπάρχει στην αγορά
εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις ζητά το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ που συνήλθε σε τακτική συνεδρία στις 22 Μαρτίου
2018.
Ως συνταγή διόρθωσης – βελτίωσης των πραγμάτων, η ΣΕΚ εισηγείται ανάμεσα σε άλλα τα εξής:
(α) Να ενισχυθεί το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να ρυθμιστούν νομοθετικά οι βασικοί
όροι απασχόλησης σε μεγάλες κλαδικές συμβάσεις.
(β) Να τερματισθεί το φαινόμενο της αγοράς υπηρεσιών που γίνεται τόσο από το κράτος, όσο και από ιδιώτες εργοδότες
(γ) Να υπάρξει από όλους απόλυτος σεβασμός στα εργασιακά θέσμια, στις εργασιακές νομοθεσίες και να διατηρηθεί σε ψηλά επίπεδα η τριμερής
συνεργασία
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καταδικάζουν την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία συνεχίζεται η στέρηση του επιδόματος ανεργίας στους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας
Οι συνδικαλιστικές  οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ καταδικάζουν την σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δίνει συνέχεια στην στέρηση του επιδόματος ανεργίας  στους πέντε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα  του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά τους μήνες που δεν έχουν απασχόληση. 
Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2018 στο Προεδρικό Μέγαρο για συζήτηση του αιτήματος των εκπαιδευτικών για κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών και επαναφορά τους στο καθεστώς μισθωτού και του αιτήματος για αναγνώριση της εκπαιδευτικής τους πείρας, δόθηκε από πλευράς προεδρικού πρόθεση για συζήτηση των αιτημάτων δίνοντας ελπίδες για επίλυση του σοβαρού προβλήματος επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί  τους 4 -5  μήνες που δεν έχουν απασχόληση. 
 Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 Ιανουαρίου 2018 αποφάσισε να ορίσει εξ Υπουργών Επιτροπή για εξέταση όλων των πτυχών απασχόλησης των εκπαιδευτικών και συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή η οποία θα υποβοηθούσε το έργο των Υπουργών. 
Με την σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την αιτιολόγηση της απόφασης που δόθηκε από το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο, φαίνεται ότι οι ενέργειες που έγιναν στις 19 και 24 Ιανουαρίου 2018 έγιναν για λόγους σκοπιμότητας. 
Το Υπουργικό Συμβούλιο καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν από το έτος 2013 ότι οι εκπαιδευτικοί  από την τότε απόφαση στερήθηκαν  του επιδόματος ανεργίας τους μήνες που είναι άνεργοι, γνώριζαν επίσης ότι κινήθηκε νομική διαδικασία για την νομιμότητα της απασχόλησης με αυτή την άδικη μορφή απασχόλησης που στερεί όλα τα εργασιακά δικαιώματα σε ένα εργαζόμενο.  
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι χιλιάδες εργαζομένων που εκπροσωπούν, θα αντιδράσουν δυναμικά μέχρι να καταργηθεί η απαράδεκτη και άδικη μορφή απασχόλησης αγοράς υπηρεσιών, η οποία οδηγεί τους εργαζόμενους στις συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν τον μεσαίωνα. 

Από την 
ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ  και την ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ 

28 Μαρτίου 2018


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου