Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΡΙΚ και ΑΤΑ

Εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνει αύριο η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ΡΙΚ
dialogos
Σε επιστολή της προς τους εργαζόμενους του ΡΙΚ, η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αναφέρει ότι «τα τελευταία χρόνια επιδείξαμε τη μέγιστη υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση έτσι που το ΡΙΚ να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα όπως αυτά δημιουργήθηκαν από την οικονομική κρίση, αλλά και από πολιτικές που επιδίωξαν τη συρρίκνωση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης της Κύπρου».
«Και αυτό παρά το γεγονός ότι αρκετές υποσχέσεις που δόθηκαν δε τηρήθηκαν. Οργανόγραμμα, Συλλογικές Συμβάσεις, ανέλιξη εργαζομένων, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λειτουργικά προβλήματα και κάλυψη επειγουσών αναγκών σε προσωπικό», προσθέτει.
Δυστυχώς, συνεχίζει, «και ενώ σε συνάντηση μας με τον Γενικό Διευθυντή του ΡΙΚ στις 15 Ιουνίου πήραμε τη διαβεβαίωση ότι επιτέλους θα ξεκινούσε ένας παραγωγικός διάλογος για τα χρόνια προβλήματα, πληροφορηθήκαμε ότι στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής προωθήθηκαν και εγκρίθηκαν επιλεκτικά οκτώ θέσεις Προαγωγής στην κλίμακα Α11, αντί να εξεταστεί το σύνολο των άμεσων αναγκών».
Όπως αναφέρεται στην επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα, «η απόφαση αυτή του Δ. Σ του ΡΙΚ λήφθηκε χωρίς καμία διαβούλευση με την Συντεχνία μας, όπως άλλωστε επιβάλλουν οι καθιερωμένες πρακτικές των Εργασιακών Σχέσεων στο ΡΙΚ αλλά και ευρύτερα στη Δημόσια Υπηρεσία, αλλά και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων και τις ανάγκες τις υπηρεσίας».
«Είναι για αυτό που δεν μας απομένει άλλος τρόπος από το να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας και να απαιτήσουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων που δόθηκαν στη Συντεχνία μας», καταλήγει η ανακοίνωση.
ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Τ.Α ΑΠΟ ΤΟ Γ.Σ ΠΕΟ

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου ΠΕΟ επί της πρότασης της Υπουργού Εργασίας για Μεταβατική Συμφωνία για την Αυτόματη
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή για περίοδο τριών ετών


Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ σε σημερινή του συνεδρία, αφού αξιολόγησε και συζήτησε την πρόταση της Υπουργού Εργασίας για Μεταβατική Συμφωνία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή, για περίοδο τριών ετών, σημειώνει τα ακόλουθα:

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα με την εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης, ο θεσμός της ΑΤΑ βρέθηκε για ακόμα μια φορά στο στόχαστρο των εργοδοτικών οργανώσεων, οι οποίες επίμονα ζητούσαν την κατάργηση του θεσμού.  Σ’ αυτή τους τη θέση οι εργοδοτικές οργανώσεις είχαν ενθάρρυνση και στήριξη από πολιτικές δυνάμεις που ασπάζονται τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές αλλά και από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του Δ.Ν.Τ. και της Ε.Ε., οι οποίες σε επανειλημμένες εκθέσεις τους για πολλά χρόνια και με μεγαλύτερη ένταση μετά την προσφυγή της Κύπρου στον μηχανισμό στήριξης, απαιτούσαν κατάργηση της ΑΤΑ.

Μέσα σ’ αυτό το εχθρικό αρνητικό κλίμα που διαμορφώθηκε το 2012 διεξήχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας διάλογος για την ΑΤΑ.  Η ΠΕΟ προσήλθε σ’ αυτό το διάλογο με βασικό στόχο την προστασία  του θεσμού και  τυχόν αλλαγές να μην οδηγήσουν σε αλλοίωση της φιλοσοφίας του θεσμού.  Μετά από κοινωνικό διάλογο  τόσο η ΠΕΟ όσο και οι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ένδειξη καλής θέλησης και ως αποδεκτό συμβιβασμό απάντησαν θετικά στην πρόταση του Υπουργείου τον Οκτώβρη του 2012 για αλλαγές σε σχέση με τον τρόπο απόδοσης της ΑΤΑ, ενώ οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι δεν τοποθετήθηκαν.

Στα πλαίσια των προνοιών της πρότασης που αποδεχθήκαμε, η ΑΤΑ παγοποιήθηκε μέχρι το τέλος του 2016. 

Ως εκ τούτου, ο διάλογος ο οποίος διεξήχθηκε την περίοδο Γεννάρη – Ιούλη 2017 από το Υπουργείο Εργασίας, αφορούσε στην επανεκκίνηση του θεσμού της ΑΤΑ.  Στον διάλογο που διεξήχθηκε οι εργοδοτικές οργανώσεις επαναπρόβαλαν τη θέση τους για κατάργηση του θεσμού.   Σ’ ότι αφορά την επανεκκίνηση της ΑΤΑ, η απαίτηση τους ήταν, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιούλιο του 2012 που η ΑΤΑ παγοποιήθηκε στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και ήταν στο 31,82%, μέχρι σήμερα λόγω αρνητικού πληθωρισμού το τιμαριθμικό επίδομα είναι στο 25,17%, να μειωθούν κατά το ανάλογο ποσοστό μείωσης του τιμαριθμικού επιδόματος, (6,65%) οι μισθοί.   Θέση τους ήταν επίσης ότι, η πρόνοια του μνημονίου που αφορούσε το δημόσιο τομέα και προνοούσε για απόδοση της ΑΤΑ στο 50% να ισχύσει και για τον ιδιωτικό τομέα.

Το Γ.Σ. της ΠΕΟ σε συνεδρία του ημερ. 19/9/2016 κατέληξε στο πλαίσιο που θα μας καθοδηγούσε στον επικείμενο διάλογο για την ΑΤΑ.  Υπογράμμιζε σε ότι αφορά την βάση επανεκκίνησης της ΑΤΑ,  ότι αυτή πρέπει να γίνει από μηδενική βάση ενσωματώνοντας το υφιστάμενο τιμαριθμικό επίδομα στους μισθούς. Σημείωνε επίσης ότι δεν αποδεχόμαστε τη θέση των εργοδοτών για μειώσεις στους μισθούς λόγω αρνητικού πληθωρισμού όπως και το ότι δεν γίνονται αποδεχτές ρυθμίσεις που θα αλλοιώνουν τη φιλοσοφία της ΑΤΑ, όπως η ρύθμιση για απόδοση μόνο του 50%.

Αξιολογώντας το περιεχόμενο της πρότασης που υπέβαλε στα δυο μέρη η Υπουργός Εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας, το Γενικό Συμβούλιο κρίνει ότι αυτή περιέχει στοιχεία που μας επιτρέπει να την κάνουμε αποδεκτή.

Μετά από 5 χρόνια παγοποίησης επανεκκινεί και επαναλειτουργεί ο θεσμός της ΑΤΑ.

Επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση του τιμαριθμικού επιδόματος στους βασικούς μισθούς και η επανεκκίνηση γίνεται από μηδενική βάση.  Αποτρέπουμε έτσι την απαίτηση των εργοδοτικών οργανώσεων για περαιτέρω μειώσεις στους μισθούς λόγω του αρνητικού πληθωρισμού που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια.  Θετική είναι επίσης η αναφορά στην πρόταση ότι σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού κατά την τριετή περίοδο ισχύος της συμφωνίας δεν θα υπάρξει μείωση των μισθών.

Η πρόνοια της πρότασης για την απόδοση της ΑΤΑ στο 50%,  είναι  προσωρινή διευθέτηση για μια μεταβατική περίοδο τριών χρόνων και κατά την περίοδο αυτή θα συνεχιστεί ο διάλογος για τον τρόπο απόδοσης της ΑΤΑ, στη βάση της φιλοσοφίας του θεσμού, με στόχο την οριστική συμφωνία που θα ισχύει από 1/1/2021.   Η φιλοσοφία του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής προϋποθέτει την αναπλήρωση της αγοραστικής αξίας των μισθών με βάση την κίνηση του τιμαριθμικού δείκτη.

Σημειώνουμε επίσης ότι, η απόδοση της ΑΤΑ σε ετήσια αντί σε εξαμηνιαία βάση και η μη αναπροσαρμογή σε περίπτωση που το 2ο και 3ο τρίμηνο του έτους που προηγείται της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ο ρυθμός ανάπτυξης είναι αρνητικός, είναι αλλαγές που επίσης αποδεικνύουν την καλή θέληση  και τη δημιουργική προσέγγιση της συνδικαλιστικής πλευράς. 

Το Γ.Σ. σημειώνει ότι με την αποδοχή της μεταβατικής συμφωνίας επιτυγχάνεται η επανεκκίνηση του θεσμού της ΑΤΑ,  αποκρούουμε την απαίτηση των εργοδοτών για αφαιρέσεις από τους μισθούς λόγω του αρνητικού πληθωρισμού που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια, αποκρούουμε τις προσπάθειες για κατάργηση του θεσμού.

Είναι όμως σαφές ότι ο αγώνας για την ΑΤΑ δεν τελειώνει εδώ.  Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τον αγώνα για να διατηρήσουμε ακέραιο το θεσμό και για να καλύψει ο θεσμός ακόμα περισσότερους εργαζόμενους.  Η ΠΕΟ καλεί τους εργαζόμενους σε αγωνιστική συσπείρωση και σε ετοιμότητα.  Με την επιμονή και την συνέπεια που επιδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια, κόντρα σε πιέσεις και σε θέσεις που προσπαθούσαν να μας πείσουν για το αχρείαστο της ΑΤΑ, κρατήσαμε ζωντανή την ιστορική κατάκτηση της ΑΤΑ, η οποία διαχρονικά έχει συμβάλει στην επικράτηση της εργασιακής ειρήνης.

Με την ίδια συνέπεια και αγωνιστικότητα θα δώσουμε την μάχη για επαναφορά της φιλοσοφίας της ΑΤΑ ως μηχανισμού αναπλήρωσης της αγοραστικής αξίας των μισθών.


24 Ιουλίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου