Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Μεγαλώνει η ανισότητα μετά την κρίση

Κυπριακή Οικονομία Μεγαλώνει η ανισότητα μετά την κρίση

Stockwatch.com.cy 28-1-2015


Μεγαλώνει η ανισότητα μετά την κρίση όπως διαφαίνεται από μελέτη του υπουργείου οικονομικών. 

Όπως αναφέρεται στην μελέτη, η συρρίκνωση της οικονομίας επέφερε ανακατανομή του εισοδήματος με δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία. 

Αναφέρεται ότι οι δείκτες κατανομής εισοδήματος αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. 

«Οι οικονομικές κρίσεις που οδηγούν σε δυσμενείς οικονομικές περιπτώσεις μπορεί να επεκταθούν σε αναδιανομή του εισοδήματος», σημειώνεται. 

Η μελέτη παραθέτει στοιχεία που δείχνουν ανακατανομή εισοδήματος ύψους 19% του εισοδήματος από το εισοδηματικά χαμηλότερο 10% του πληθυσμού προς το ψηλότερο 10%. 

Ο δείκτης Gini, που θεωρείται μια από τις πιο αξιόπιστες μετρήσεις της ανισότητας, αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια στο 32,4% από 31%, δείχνοντας αύξηση της ανισότητας. 

Η άνιση κατανομή του εισοδήματος σχετίζεται με την αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας. 

Η εισοδηματική ανισότητα μπορεί να καταπολεμηθεί, αναφέρει το υπουργείο, μέσω μέτρων πολιτικής όπως η ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας για μεταφορά ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων σε επενδυτικές δαπάνες, όχι στις δαπάνες μισθοδοσίας. 

Το κράτος θα μπορούσε να διοχετεύσει μέρος των δαπανών του στην εκπαίδευση και την υγεία, στην αποτελεσματική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τη διατήρηση μιας συνεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. 

Τονίζεται ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να διατηρεί ισχυρά δημόσια 
οικονομικά για τη διασφάλιση της εσωτερικής μακροοικονομικής σταθερότητας, περισσότερο φιλικής προς την ανάπτυξη για την αύξηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

«Αυτές οι πολιτικές πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματική κοινωνική συνοχή με τη δημοσιονομική εξυγίανση για να έχουν θετικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής», αναφέρεται. 

Οι αποδοτικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής πρέπει να είναι πιο 
στοχευμένες λόγω της διεύρυνσης της ανισότητας του εισοδήματος, καταλήγει η μελέτη. 

Της Γεωργίας Χαννή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου