Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Εθελούσια έξοδος 11% προσωπικού από Alithia Online

από  Alithia Online

Ανακοίνωση της αναφέρει ότι «μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του ομίλου για περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, προχώρησε στις 19/7/2013 με την εισαγωγή ειδικού σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 2/8/2013».
«Με την ολοκλήρωση του σχεδίου επιτεύχθηκε μείωση στον αριθμό του προσωπικού της τάξης του 11% επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντική εξοικονόμηση του συνολικού κόστους μισθοδοσίας, η οποία υπολογίζεται γύρω στο 14%», σημειώνεται.
Μέχρι τη γενική συνέλευση της τράπεζας, η Ελληνική είχε κοντά στους 1600 υπαλλήλους.
«Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής και της ομαλής διεξαγωγής των εργασιών του ομίλου», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η Ελληνική Τράπεζα έγκαιρα και αποτελεσματικά προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η οικονομία του τόπου μας», σημειώνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου