Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

Επισκόπηση 26/05 - 31/05

Επισκόπηση 26/05 - 31/05


 Πρόταση για αυξήσεις μισθών στις οικοδομές

28/05/2019
Δεσμευτική μεσολαβητική πρόταση υπέβαλε χθες η υπουργός εργασίας για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία, που εκκρεμεί από το 2015.
Για πρώτη φορά εισάγεται στο πλαίσιο ανανέωσης σύμβασης σε σημαντικό κλάδο του ιδιωτικού τομέα, όπως είναι οι κατασκευές, νομική ρύθμιση για κατοχύρωση ουσιωδών ωφελημάτων, για να καλύπτει και εργαζόμενους στην οικοδομική βιομηχανία, που σήμερα ενδεχομένως να μην είναι οργανωμένοι σε συντεχνίες.
Η σύμβαση υπολογίζεται ότι επηρεάζει 15 με 20 χιλ. εργαζόμενους στις οικοδομές.
Με βάση τη νέα συλλογική σύμβαση και αν οι συντεχνίες το δεχθούν, το σχετικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στο υπουργικό συμβούλιο για έγκριση και παραπομπή του στη βουλή για ψήφιση, θα καλύπτει νομικά τρία ουσιώδη ωφελήματα.
Τα ωφελήματα αυτά αφορούν το ύψος των φιλοδωρημάτων κατά τις εορτές και αργίες, την παραχώρηση υπερωριακού επιδόματος μετά από συμπλήρωση 38 ωρών εργασίας και τις εισφορές του ταμείου προνοίας.
Τυχόν παραβίαση του νομικού αυτού πλαισίου θα αποτελεί για τους εργολάβους ποινικό αδίκημα. 
Εργολάβοι και συντεχνίες συμφώνησαν να μην κατοχυρωθούν νομικά οι μισθοί.
Σύμφωνα με την επικείμενη ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, θα υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση του 70% του συνόλου των αποκοπών που αποδέχτηκε το 2013 η εργατική πλευρά μέχρι να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας και ειδικότερα του τομέα των κατασκευών.
Εκτιμάται ότι το ύψος των αποκοπών σε μισθούς και άλλα ωφελήματα στις κατασκευές είχε ανέλθει στο 14,7%.
Η σταδιακή επιστροφή του 70% των αποκοπών στους μισθούς των οικοδόμων σε ένα χρονοδιάγραμμα 30 μηνών θα γίνει ως εξής:
Aπό την 1η Ιουνίου, θα παραχωρηθεί το 20%, από τον Ιανουάριο του 2020 το 30% και από τον Ιανουάριο του 2021 το υπόλοιπο 20%.
Σημαντική χαρακτηρίζουν οι συντεχνίες τη νομική κατοχύρωση των εισφορών στα ταμεία προνοίας.  Συγκεκριμένα για τους νεοεισερχόμενους στη βιομηχανία θα παραχωρείται ταμείο προνοίας ως ακολούθως: Κατά τον πρώτο χρόνο της εργοδότησης τους θα καταβάλλει 1% ο εργολάβος και αντίστοιχο ο εργαζόμενος. Τον δεύτερο χρόνο θα καταβάλλει ο εργοδότης 2% και αντίστοιχο ο εργαζόμενος και στο τρίτο έτος η συνεισφορά θα αυξηθεί στο 3%.
Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε όπως ο εργολάβος καλύψει σταδιακά εντός δύο ετών την συνεισφορά του στο ταμείο προνοίας, ανά 1% το χρόνο για να φθάσει στο 5%, που ήταν το ποσοστό εισφορών στο τομέα πριν από την οικονομική κρίση.
Η νομική κατοχύρωση των εισφορών στο ταμείο προνοίας κατέστη αναγκαία λόγω του ότι υπήρξαν φαινόμενα «αναρχίας» από πλευράς μικρής μερίδας εργολάβων οι οποίοι είτε ήταν εκτός του επίσημου συνδέσμου ή δεν τηρούσαν τις συμβάσεις με αποτέλεσμα να υπάρξει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ εργοληπτικών εταιρειών, στο πλαίσιο υποβολής προσφορών. Με βάση στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η υπηρεσία εργασιακών σχέσεων του υπουργείου εργασίας, υπολογίζεται ότι ένα μόνο 10% του συνόλου των οικοδόμων συνεισφέρει στο ταμείο προνοίας. 
Στις κατασκευές με βάση τη σύμβαση λειτουργούν ταμείο αργιών, στο οποίο ο εργοδότης συνεισφέρει 8%, παροχή φιλοδωρήματος 5% για τις εορτές και τις αργίες, καταβολή 0,8% στο ταμείο αγωγής και 0,7% στο ταμείο ασθενείας. Λόγω του ότι κάποιοι εκ των εργολάβων δεν ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της νομικής ρύθμισης θα δεσμεύεται ο εργολάβος να καταβάλλει είτε σε εβδομαδιαία βάση, είτε σε μηνιαία, ένα ποσοστό 8% για να καλύπτεται η συμβατική αυτή υποχρέωση.
Ο σύνδεσμος εργολάβων και οι συντεχνίες ανέλαβαν να δώσουν απάντηση στη δεσμευτική πρόταση της υπουργού εργασίας εντός 15 ημερών.
Η αποδοχή της πρότασης θα συνοδευτεί με έγκριση από το υπουργικό σχετικού νομοσχεδίου το οποίο θα κατατεθεί στη βουλή για να υπάρξει νομική κατοχύρωση ουσιωδών ωφελημάτων που παραχωρούνται στον ιδιωτικό τομέα.
Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται από τους εμπλεκόμενους στη βιομηχανία ότι θα αποτελέσει προηγούμενο και για άλλους σημαντικούς τομείς, όπως είναι τα ξενοδοχεία, οι υπηρεσίες και γενικότερα η βιομηχανία.
Σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την ανανέωση δεκάδων συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα, που επηρεάζουν περίπου 50 χιλ. εργαζόμενους με πιο σοβαρή αυτή στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Το 2019 αναμένεται ότι θα σημαδευτεί και από την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στον τραπεζικό τομέα, οι οποίες έχουν λήξει από τον περασμένο Δεκέμβριο.
Του Λεύκου Χρίστου
 πηγή: Stockwatch

Συνεχίζει πολιτική για μισθούς η ΑΗΚ
28/05
Την ομόφωνη απόφασή του για συνέχιση της πολιτικής που εφάρμοσε από τον Απρίλιο του 2019, με την έκδοση των δύο σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), απαντώντας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούν, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των αποκοπών στους μισθούς.
 
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν από την ΑΗΚ τον τερματισμό των αποκοπών που προβλέπονται από τον Νόμο 192(Ι)/2011, την προσμέτρηση των χρόνων υπηρεσίας ώστε ο κάθε εργαζόμενος να τοποθετηθεί στην κλίμακα και βαθμίδα που θα απολάμβανε αν δεν εφαρμοζόταν ο πιο πάνω Νόμος και τη διατήρηση του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο οποίο η ΑΗΚ ως εργοδότης συνεισφέρει 5,9% επί των μισθών των εργαζομένων παράλληλα με την συνεισφορά του εργοδότη, σε πρώτη φάση, ύψους 1,85% για το ΓΕΣΥ.
 
Σε σημερινή ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής αναφέρει ότι έχοντας μελετήσει με προσοχή όλες τις πτυχές των συνδικαλιστικών αιτημάτων, αποφάσισε ομόφωνα όπως συνεχίσει την πολιτική που εφάρμοσε από τον Απρίλιο 2019, με την έκδοση των δύο σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου.
 
Προσθέτει ότι τα ποσά που αποκόπτονται από τους μισθούς κατατίθενται σε ειδικό ταμείο με σκοπό να αποδοθούν στον τελικό δικαιούχο, σύμφωνα πάντοτε με την απόφαση του Εφετείου επί των Εφέσεων που έχει καταχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου.
 
Όσον αφορά στο αίτημα για επαναφορά σε νοητή κλίμακα και βαθμίδα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι δεν έχει πρόθεση να το εξετάσει επί του παρόντος, χωρίς δικαστική επικύρωση του εύρους και του τρόπου εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας.
 
Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ΓεΣΥ, ήτοι από 1 Ιουνίου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2020, η ΑΗΚ αναφέρει πως θα εφαρμόσει περίοδο προσαρμογής αφαιρώντας τη συνεισφορά εργοδότη προς το ΓεΣΥ από το ποσό που καταβάλλει στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.
 
Σχετικά με τα ερωτήματα που θέτουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για ενημέρωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ διαβεβαιώνει πως «η οικονομική βιωσιμότητα της Αρχής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά του» και σημειώνει ότι «οι απαιτήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων για παράλληλη διπλή συνεισφορά σε Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και ΓεΣΥ, για τερματισμό αποκοπών χωρίς την τελική εκδίκαση των υποθέσεων και για νοητή επαναφορά των κλιμάκων, αντίκεινται και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη δεδηλωμένη έγνοια τους για οικονομική βιωσιμότητα της ΑΗΚ».
 
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ αναφέρει ότι τις θέσεις αυτές τις έλαβε συνεκτιμώντας τις θέσεις της πολιτείας στα θέματα αυτά, το καλώς νοούμενο συμφέρον της Αρχής, τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων της και την κοινωνικοοικονομική επίπτωση των δράσεών της στο σύνολο της κυπριακής κοινωνίας.
 πηγή: Stockwatch

Απεργιακά σύννεφα στην Αρχή Ηλεκτρισμού
29/05
Με απεργιακά μέτρα προειδοποιούν οι εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου μετά τις αποφάσεις του ΔΣ της αρχής για τους μισθούς τους.
Χθες το ΔΣ της ΑΗΚ απαντώντας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούν, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των αποκοπών στους μισθούς ανακοίνωσε την ομόφωνη απόφασή του για συνέχιση της πολιτικής που εφάρμοσε από τον Απρίλιο του 2019, με την έκδοση των δύο σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν από την ΑΗΚ τον τερματισμό των αποκοπών που προβλέπονται από τον Νόμο 192(Ι)/2011, την προσμέτρηση των χρόνων υπηρεσίας ώστε ο κάθε εργαζόμενος να τοποθετηθεί στην κλίμακα και βαθμίδα που θα απολάμβανε αν δεν εφαρμοζόταν ο πιο πάνω Νόμος και τη διατήρηση του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο οποίο η ΑΗΚ ως εργοδότης συνεισφέρει 5,9% επί των μισθών των εργαζομένων παράλληλα με την συνεισφορά του εργοδότη, σε πρώτη φάση, ύψους 1,85% για το ΓΕΣΥ.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ ΑΗΚ Πέτρος Πετρίδης, σε δηλώσεις του στο OMEGA ανέφερε ότι την Δευτέρα θα συνέλθουν τα συλλογικά όργανα των οργανώσεων για να αποφασιστούν οι περαιτέρω κινήσεις μετά τις αποφάσεις του ΔΣ.
«Από τη στιγμή που κάθε τέλος του μήνα συνεχίζονται οι αποκοπές σους μισθούς και τα ωφελήματα με βάση έναν νόμο που δεν ισχύει, η αρχή ηλεκτρισμού συνεχίζει να παρανομεί», τόνισε.
Σύμφωνα με την ΑΗΚ, τα ποσά που αποκόπτονται από τους μισθούς κατατίθενται σε ειδικό ταμείο με σκοπό να αποδοθούν στον τελικό δικαιούχο, σύμφωνα πάντοτε με την απόφαση του Εφετείου επί των Εφέσεων που έχει καταχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου.
Όσον αφορά στο αίτημα για επαναφορά σε νοητή κλίμακα και βαθμίδα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι δεν έχει πρόθεση να το εξετάσει επί του παρόντος, χωρίς δικαστική επικύρωση του εύρους και του τρόπου εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας.
Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ΓεΣΥ, ήτοι από 1 Ιουνίου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2020, η ΑΗΚ αναφέρει πως θα εφαρμόσει περίοδο προσαρμογής αφαιρώντας τη συνεισφορά εργοδότη προς το ΓεΣΥ από το ποσό που καταβάλλει στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.
Mε ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗκ Έμιλυ Γιολίτη αναφέρει ότι η αρχή έδωσε όσα αντέχει να δώσει. «Το ΔΣ δεν μπορεί να τελεί υπό καθεστώς απειλής. Καλώ τους εργαζόμενους να αξιολογήσουν τις επιλογές τους υπεύθυνα αντιλαμβανόμενοι έγκαιρα πως την σημερινή εποχή τα κεκτημένα δεν είναι δεδομένα και οι κίνδυνοι είναι και ορατοί και προβλεπόμενοι. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε ανισότητες στον κοινωνικό ιστό και να θέτουμε σε κίνδυνο την οικονομία του τόπου. Είναι η ώρα του εμείς και όχι του εγώ. Η ώρα της εύθυνης. Για την ΑΗΚ αλλά και για την Κύπρο», σημειώνει.
Γ.Χ.
πηγή: Stockwatch

         
ΚΕΒΕ: Προκλητικές οι απαιτήσεις συντεχνιών ΑΗΚ
29/05
Όχι στις νέες προκλητικές απαιτήσεις των συντεχνιών της ΑΗΚ, λέει το ΚΕΒΕ και τις καλεί να αποφύγουν τη λήψη απεργιακών μέτρων, με αφορμή τις αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού για τις αποκοπές των υπαλλήλων και για τις συνεισφορές τους στο ΓεΣΥ.
Tο ΚΕΒΕ, τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι οι αποφάσεις που πήρε το ΔΣ της ΑΗΚ είναι σωστές και διασφαλίζουν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του Οργανισμού.
«Η αντίδραση των Συντεχνιών και η πρόθεση τους να προχωρήσουν σε απεργιακά μέτρα, θα δημιουργήσει μια άκαιρη και αχρείαστη εργατική σύγκρουση με όλες τις συνεπαγόμενες αρνητικές επιπτώσεις», τονίζεται.
Το ΚΕΒΕ, ζητά από τις συντεχνίες της ΑΗΚ να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αποφύγουν αποφάσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της οικονομίας.
Επί της ουσίας του θέματος, το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι οι συντεχνίες και οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν μπορεί να διαιωνίζεται η προνομιακή μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων αυτής της χώρας εδραιώνοντας όλο και περισσότερο τη λογική των εργαζομένων διαφόρων ταχυτήτων.  Κανένας, προσθέτει, δεν μπορεί να αποδεχθεί τις νέες απαιτήσεις των συντεχνιών της ΑΗΚ που στην ουσία ζητούν να πάρουν τα ποσά των αποκοπών πριν να ξεκαθαρίσει νομικά το θέμα απαιτώντας ταυτόχρονα να επιδοτεί η ΑΗΚ τις συνεισφορές τους στο ΓεΣΥ.
Το ΚΕΒΕ τονίζει για μια ακόμη φορά ότι οι θέσεις αυτές, αποτελούν πρόκληση για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, ενώ υποσκάπτουν και την οικονομία.
Το ΚΕΒΕ ζητά από όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αποφύγουν ενέργειες που θα ξαναφέρουν την οικονομία σε δεινή θέση.
 πηγή: Stockwatch


Αδιέξοδο στα ξενοδοχεία για τη σύμβαση

30/05

Σε πλήρες αδιέξοδο κατέληξαν οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ του συνδέσμου ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον ξενοδοχειακό τομέα με το χάσμα να παραμένει αγεφύρωτο.
Η εργατική κρίση ξέσπασε σε μία περίοδο δύσκολη φέτος για τον τουρισμό καθώς τα στοιχεία και οι προκρατήσεις καταδεικνύουν ότι οι αφίξεις περιηγητών και τα έσοδα αναμένεται να είναι μειωμένα.
Οι συντεχνίες με κοινή τους επιστολή η οποία αναμένεται να σταλθεί σήμερα στο τμήμα εργασιακών σχέσεων του υπουργείου εργασίας, θα ζητήσουν από την υπηρεσία μεσολαβητική παρέμβαση. 
Οι πληροφορίες φέρουν την υπουργό εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου να αναλαμβάνει προσωπικά το ρόλο του μεσολαβητή για άρση της εργατικής διαφοράς στην ξενοδοχειακή βιομηχανία για να αποφευχθεί, πάση θυσία, οποιαδήποτε δυναμική κινητοποίηση, η οποία ενδεχομένως να προκαλέσει περαιτέρω κλυδωνισμούς στον τουρισμό.
Η ίδια διαμήνυσε και έδωσε χρονοδιάγραμμα προς τις δύο πλευρές ότι εντός Ιουνίου θα πρέπει να υπάρξει θετική κατάληξη και συνομολόγηση νέας σύμβασης.
Η συλλογική σύμβαση στα ξενοδοχεία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2018.
Οι συντεχνίες ζητούν όπως η σύμβαση είναι διετούς διάρκειας και αξιώνουν στο πλαίσιο αυτής της χρονικής διάρκειας παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων ύψους 4% το χρόνο.
Παράλληλα ζητούν όπως όλα τα άρθρα της συλλογικής σύμβασης που διαφοροποιήθηκαν με την έκτακτη ειδική συμφωνία του 2013 -2015, λόγω τότε της οικονομικής κρίσης, να επανέλθουν όπως ακριβώς αυτά είχαν στη σύμβαση η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2012.
Οι συντεχνίες προβάλλουν το επιχείρημα ότι οι αποκοπές μισθών και άλλων ωφελημάτων είχαν ανέλθει περίπου στο 15%.
Οι ξενοδόχοι διαφωνούν με την επαναφορά όλων αυτών των άρθρων με το επιχείρημα ότι είχαν συμφωνήσει ενσωμάτωση των αργιών και άλλων ωφελημάτων στο σχετικό νόμο το 2016.
Περιορίζονται να αποδεχθούν την παραχώρηση μέρους των μισθολογικών αυξήσεων που αξιώνουν οι συντεχνίες.
Τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ αφήνουν και ένα ανοικτό παραθυράκι για να αποδεχθούν κατώτατο όριο μισθού σε περιορισμένο αριθμό χαμηλών κλιμάκων που να μην ξεπερνά τα €800 - €900, δεδομένου ότι θα διαγραφεί, όπως λένε, το δικαίωμα υπηρεσίας που είναι ήδη κατοχυρωμένο στο νόμο.
Ο ΠΑΣΥΞΕ πρόταξε και χθες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη φετινή περίοδο η ξενοδοχειακή βιομηχανία επικαλούμενη και τις σχετικές εκτιμήσεις του υφυπουργείου τουρισμού και όχι μόνο.
Ο υφυπουργός τουρισμού Σάββας Περδίος δήλωσε εκ νέου προχθές ότι η φετινή περίοδος θα είναι δύσκολη και θα ήταν μεγάλη επιτυχία ο αριθμός των αφίξεων να συγκρατηθεί στα ίδια με πέρσι επίπεδα.
Σημειώνεται ότι οι τουριστικές αφίξεις το 2018 ανήλθαν στο ιστορικό ρεκόρ του 3,9 εκ. σημειώνοντας αύξηση 7,8%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 τα έσοδα από τον τουρισμό έφθασαν τα €2,7 δισ. σε σύγκριση με €2,6 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 2,7%.
Τα επιπρόσθετα αιτήματα
Με βάση την υποβολή αιτημάτων των συντεχνιών για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, πέραν των μισθολογικών αυξήσεων οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία ζητούν βελτίωση των όρων που διέπουν τις αργίες ώστε αν οι υπάλληλοι εργάζονται σε μέρα αργίας τότε αυτή να αντικαθίσταται με άλλη μέρα που θα παραχωρείται κατά την κρίση του ξενοδόχου ή θα αποζημιώνεται.
Το προσωπικό που θα εργάζεται κατά τις καθορισμένες στη συλλογική σύμβαση γιορτές-αργίες, θα πληρώνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη είτε δύο ημερομίσθια επιπρόσθετα προς το κανονικό ημερομίσθιο ή θα πληρώνεται ένα επιπρόσθετο ημερομίσθιο στο τέλος του μηνός και θα κερδίζει μια μέρα αργίας ή θα παρέχονται και οι δύο πρόσθετες μέρες αργίας σε χρόνο.
Οι μέρες αργίας θα παραχωρούνται το αργότερο μέχρι την 31 Μαρτίου εκάστου έτους ή θα αποζημιώνονται χρηματικά σαν οφειλόμενες αργίες μέχρι 31 Μαΐου, εκτός σε περιπτώσεις που γίνονται ειδικές διευθετήσεις ύστερα από συνεννόηση με τις συντεχνίες.
Η εργατική πλευρά ζητά τροποποίηση των κανονισμών ώστε αν η αργία συμπέσει με εβδομαδιαία ημεραργία η οποία θα είναι Σάββατο ή Κυριακή τότε αυτή να μεταφέρεται.
Σε ότι αφορά το ταμείο προνοίας οι συντεχνίες ζητούν όπως για κάθε υπάλληλο που συμπληρώνει 6 μήνες υπηρεσία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία καταβάλλονται προς το ταμείο προνοίας ξενοδοχοϋπαλλήλων συνεισφορές, τόσο από τους εργοδότες, όσο και από τους εργοδοτούμενους, που υπολογίζονται πάνω στο βασικό μισθό και τον τιμάριθμο.
Για εργοδοτούμενους που απασχολούνται στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, πέραν των έξι μηνών, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να τους εντάσσει στο ταμείο προνοίας.
Επίσης οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι προσλαμβάνονται σε εποχιακή βάση, δικαιούνται να ενταχθούν στο ταμείο προνοίας με την έναρξη της δεύτερης συνεχόμενης εποχιακής περιόδου στη βιομηχανία.
Η εισφορά του εργοδότη στο ταμείο προνοίας να γίνει 10% και του εργαζόμενου 5% ή 10% ανάλογα με την επιλογή του.
Η εργασία τις Κυριακές να αποζημιώνεται σε χρήμα κατά 50% περισσότερο του ημερομισθίου του επηρεαζόμενου υπαλλήλου (βασικός+ΑΤΑ).
Κατά την περίοδο του Πάσχα να παρέχεται φιλοδώρημα ίσο με 30% του μηνιαίου μισθού (βασικός+ΑΤΑ).
Για σπασίματα ο εργοδότης να αφαιρεί 5% από το δικαίωμα υπηρεσίας.
Οι συντεχνίες αξιώνουν επίσης αύξηση της exgratia μονάδας από €14,95 σε €20,00.
Η εισφορά του εργοδότη στο ταμείο ευημερίας για κάθε υπάλληλο (οποιασδήποτε μορφής εργασίας και να είναι) θα γίνετε από την πρώτη ημέρα εργοδότησης του.
Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι διεκδικούν επίσης ένταξη των κλιμάκων μισθοδοσίας όπως προνοούνται από την εκάστοτε συλλογική σύμβαση, στους κανονισμούς για τους όρους υπηρεσίας στα ξενοδοχεία.
Επίσης ζητούν ένταξη του 13ου μισθού στους κανονισμούς στο πλαίσιο των όρων υπηρεσίας.
Του Λεύκου Χρίστου
 πηγή: Stockwatch

Δυσφορία ΟΕΒ για απειλές συντεχνιών ΑΗΚ
30/05
H Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει την έντονη δυσφορία του εργοδοτικού κόσμου για τις απειλές των συντεχνιών των εργαζομένων της ΑΗΚ για λήψη δυναμικών μέτρων σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις τους.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τις αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου και προτού αυτές τελεσιδικήσουν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του εφετείου, οι εργαζόμενοι της ΑΗΚ, εκμεταλλευόμενοι τη θέση ισχύος τους, αξιώνουν την επαναφορά των αποκοπών στους μισθούς τους και διεκδικούν προαγωγές και προσαυξήσεις με κόστος μερικών δεκάδων εκατομμυρίων. Απαιτούν επίσης, ο εργοδότης τους να πληρώνει διπλά τη δική του εισφορά στο ΓεΣΥ, διατηρώντας το ύψος της εισφοράς στο υφιστάμενο ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που ο εργοδότης τους χρηματοδοτεί πλήρως αναλλοίωτο.
«Υπενθυμίζουμε στις συντεχνίες της ΑΗΚ ότι η κυπριακή οικονομία μόλις πριν από μερικά χρόνια ήρθε αντιμέτωπη με την ολική καταστροφή η οποία ανέτρεψε το μέλλον της συντριπτικής πλειοψηφίας όσων ζουν και δραστηριοποιούνται στον τόπο μας», σημειώνεται.
«Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ήταν οι τεράστιες θυσίες των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, επιχειρήσεων και εργαζομένων, που οδήγησαν τον τόπο μας σε πορεία αποκατάστασης της ομαλότητας», προστίθεται.
Η ΟΕΒ καλεί τις συντεχνίες της ΑΗΚ να αναλογιστούν τους κινδύνους κάτω από τους οποίους βρίσκεται ακόμα η οικονομία μας, να αναγνωρίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής και να αποσύρουν τις απειλές για λήψη μέτρων, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση και στοιχειώδη αλληλεγγύη προς αυτούς που θυσιάστηκαν για να βρισκόμαστε σήμερα σε συνθήκες ανάπτυξης και να ατενίζουμε με έστω και μερική αισιοδοξία το μέλλον.
«Ειδικότερα απαιτούμε την απρόσκοπτη παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς είναι αδιανόητο έως και εγκληματικό αυτή να αποκοπεί εκ προθέσεως έστω και για ένα λεπτό. Καμία δικαιολογία, καμία επιδίωξη, κανένας στόχος συνδικαλιστικός ή άλλος είναι επαρκής ή ικανός για να νομιμοποιήσει τη διακοπή παροχής ηλεκτρισμού από τις συντεχνίες της ΑΗΚ», τονίζεται.
«Η ΟΕΒ το έχει δηλώσει επανειλημμένα: Η εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών από πανίσχυρες ομάδες συνδικαλιστικών συμφερόντων γίνεται εφικτή λόγω της απουσίας ρυθμιστικού πλαισίου για τις απεργίες στις ουσιώδεις υπηρεσίες.  Καλούμε για πολλοστή φορά την πολιτεία να προστατεύσει την οικονομία, τους φορολογούμενους, τις θυσίες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και να λάβει αποφασιστικά μέτρα προχωρώντας αμέσως στην νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες», καταλήγει.
πηγή: Stockwatch

         
Ζ. Αιμιλιανίδου: Δίπλα στους συνταξιούχους η κυβέρνηση
30/05
Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, δήλωσε την Πέμπτη ότι «στο πλαίσιο διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, συνεχίζουμε δυναμικά με σκοπό τη βελτίωση της συνταξιοδοτικής μας πολιτικής, με το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, μέσω του οποίου παρέχεται επίδομα σε μηνιαία βάση, συμπεριλαμβανομένου του πασχαλινού  δώρου και της επιδότησης διακοπών».
Σε χαιρετισμό της στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Παγκύπριας Επιτροπής Συνταξιούχων (ΠΕΣΥΣ) ΣΕΚ η κ. Αιμιλιανίδου διαβεβαίωσε ότι «ως Υπουργείο, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αποφασιστικά για την ευημερία της κοινωνίας μας και η μέριμνα της πολιτείας για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους θα συνεχίσει να είναι ουσιαστική και διαρκής διότι τους το χρωστάμε, ως ελάχιστη ανταπόδοση στην πολύχρονη προσφορά τους».
 
Πρόσθεσε ότι «η θέσπιση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) στοχεύει ακριβώς, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ηλικιωμένων, ώστε κανένας συμπολίτης μας να μην διαβιεί με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας».
 
 Επίσης, όπως είπε η Υπουργός Εργασίας, «παράλληλα με την εφαρμογή της νομοθεσίας για το ΕΕΕ, αναθεωρήθηκε η πολιτική για τα θέματα φροντίδας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ηλικιωμένοι που είναι δικαιούχοι ΕΕΕ, μέσα από την επιδότηση των διαπιστωμένων αναγκών τους για υπηρεσίες φροντίδας».
 
Στον χαιρετισμό της η κ. Αιμιλιανίδου, ανέφερε περαιτέρω ότι «σε συνεργασία και με την κοινωνία των πολιτών, στηρίζουμε τη δημιουργία δομών και δράσεων υποστήριξης, φροντίδας, ενδυνάμωσης και
  κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων καθώς και προγράμματα μέσα από τα οποία οι ηλικιωμένοι μας έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν το αίσθημα της ανεξαρτησίας και της κοινωνικής συμμετοχής». 
 
Είπε, επίσης, ότι «στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δίδεται ετήσια οικονομική ενίσχυση σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη λειτουργία προγραμμάτων που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών φροντίδας των ηλικιωμένων είτε σε 24ωρη βάση, είτε για διημερεύουσα φροντίδα, είτε για κατ’ οίκον φροντίδα».
 
Καταλήγοντας η Υπουργός Εργασίας είπε ότι «αναμφισβήτητα, η ΣΕΚ έχει συμβάλει σημαντικά, ως εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού κινήματος στην Κύπρο, τόσο στην οικοδόμηση ενός ελεύθερου συστήματος εργασιακών σχέσεων και στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου όσο και στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής».
 πηγή: Stockwatch

Η ΠΕΟ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ
31/05
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ:
Η ΠΕΟ χαιρετίζει με ικανοποίηση το γεγονός ότι το Γενικό Σχέδιο Υγείας, μια μεγάλη κοινωνική κατάκτηση για την οποία αγωνίστηκε εδώ και χρόνια, μπαίνει σε εφαρμογή από την 1η του Ιούνη.
Με συνέπεια και σταθερότητα δώσαμε τη μάχη για ένα σύστημα υγείας το οποίο να στηρίζεται στις αρχές της καθολικότητας, της ισότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Διεκδικήσαμε σύστημα υγείας το οποίο να καλύπτει όλους τους πολίτες, σύστημα στο οποίο ο καθένας συνεισφέρει με βάση την οικονομική του δυνατότητα και απολαμβάνει υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του.
Έχουμε επίγνωση ότι το ΓΕΣΥ δεν ξεκινά χωρίς προβλήματα. Οι παλινδρομήσεις που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ, η πολεμική που δέχθηκε το ΓΕΣΥ από διάφορα συμφέροντα, έπαιξαν αρνητικό ρόλο με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται καθυστερήσεις, ασάφειες, λειτουργικά και διαδικαστικά προβλήματα τα οποία ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς χρειάζεται να ξεπεράσουν.
Η ΠΕΟ παρακολουθεί συστηματικά όλες τις διαδικασίες και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει, με στόχο την όσο το δυνατό πιο ομαλή μετάβαση στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Τα όσα προβλήματα παρουσιάζονται, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτεί να πισωγυρίσουν τον προγραμματισμό που έχει δρομολογηθεί. Θα συνεχίσει να εργάζεται και να επαγρυπνά, έτσι που οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται το Γενικό Σύστημα Υγείας να παραμείνουν αναλλοίωτες και τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται, να μην χρησιμοποιηθούν ως το όχημα για να αλλάξει η βάση και η φιλοσοφία του.
Επαναλαμβάνουμε και με αυτή την ευκαιρία, την πάγια μας θέση, ότι και σε συνθήκες ΓΕΣΥ τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Απαιτείται χωρίς άλλη καθυστέρηση να προωθηθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες έτσι που τα δημόσια νοσηλευτήρια να είναι λειτουργικά έτοιμα, επαρκώς στελεχωμένα και με τους αναγκαίους πόρους στη διάθεση τους για να μπορούν απρόσκοπτα να διαδραματίσουν αυτό το ρόλο.
 πηγή: ΠΕΟ (φ.β σελίδα)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου