Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Ανακοινώσεις ΣΕΚ


Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 19:41

Το ετήσιο τέλος των €350 δεν απειλεί τη βιωσιμότητα καμίας εταιρείας

Με αφορμή την πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από κοινοβουλευτικά κόμματα και τη συζήτηση που έγινε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο γ.γ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας απέστειλε στον υπουργό Οικονομικών στις 11 Μαίου την πιο κάτω επιστολή:
 Διαφωνούμε με την τακτική αποσπασματικών φορολογικών διαφοροποιήσεων ιδιαίτερα όταν αυτές μειώνουν τα δημόσια έσοδα.
Είναι γι’ αυτό ακριβώς το λόγο που εδώ και αρκετό καιρό – και το συμφωνήσαμε στην πρόσφατη μεταξύ μας συνάντηση που έγινε στη ΣΕΚ – επιδιώκουμε την έναρξη διαλόγου για μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση που θα βρίσκεται στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου και η οποία αφενός θα στοχεύει στη μείωση της φορολογίας που επιβαρύνει την απασχόληση και αφετέρου στην εισαγωγή πράσινης φορολογίας.
Κάθε φορά που καταργούνται φόροι θα πρέπει να εξασφαλίζονται από αλλού τα δημόσια έσοδα που μειώνονται.
Στη συζήτηση που έγινε για το θέμα των €350 που ετησίως καταβάλλουν οι εταιρείες στο κράτος δεν ακούσαμε από ποιες πηγές θα καλυφθούν τα €50 εκατ. περίπου που αποτελούν το ύψος της ετήσιας συνολικής εισφοράς προς τo κράτος.
Στον παρόντα χρόνο η ΣΕΚ διαφωνεί με την εισήγηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων για κατάργηση του συγκεκριμένου τέλους και καλεί το υπουργείο Οικονομικών να αποφύγει βεβιασμένες και αποσπασματικές λύσεις.
Άλλωστε είμαστε περισσότερο από βέβαιοι πως, το τέλος των €350 (€29,16 τον μήνα) δεν απειλεί τη βιωσιμότητα καμίας εταιρείας.
Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός ότι, με βάση την πρόσφατη αναθεώρηση των Εθνικών Λογαριασμών
από τη Στατιστική Υπηρεσία, προκύπτει το συμπέρασμα πως,τα τελευταία χρόνια σαν αποτέλεσμα της μείωσης των απολαβών των μισθωτών αυξήθηκε η κερδοφορία των εταιρειών, κάτι που εντόπισε από το 2015 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική έκθεση της.
Εκείνο που προέχει αυτή την ώρα είναι να εισπραχθούν από όλες τις εταιρείες τα οφειλόμενα ποσά γιατί είναι γνωστό πως, αρκετές εταιρείες αρνούνται να ανταποκριθούν στην εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης.
Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 08:23

Προς μειώσεις φόρων που επιβαρύνουν την απασχόληση -Εισαγωγή πράσινης φορολογίας ευνοούν ΣΕΚ – υπ. Οικονομικών

Σαφή και απόλυτα ξεκάθαρη θέση ότι, εντός του 2018 θα αρχίσει διάλογος για μείωση της φορολόγησης της εργασίας και εισαγωγή πράσινης φορολογίας διατύπωσε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης στη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ.
Η θέση αυτή είναι σωστή και αφήνει ικανοποιημένη τη ΣΕΚ, η οποία διεκδικεί την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης, μέσα από την οποία θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι που έχουν επηρεάσει τη γενικότερη κοινωνικοοικονομική και εργασιακή κατάσταση στον τόπο μας.
Έχουμε τονίσει τεκμηριωμένα και κατ’ επανάληψη πως οι φορολογικές αλλαγές θα πρέπει:-
(α) Να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου.
(β) Να μειώνουν το βάρος πάνω στο εισόδημα και την απασχόληση.
(γ) Βασικός άξονας της φορολογικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι η πράσινη φορολογία, η οποία ελαχιστοποιεί το εργατικό κόστος, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και φορολογεί όσους ρυπαίνουν ή κατασπαταλούν τους φυσικούς πόρους.
Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια του διαλόγου για ολοκληρωμένη φορομεταρρύθμιση και όχι μέσα από μια τακτική αποσπασματικών και βεβιασμένων αποφάσεων όπως π.χ. επιχειρείται να γίνει τώρα από κάποια κοινοβουλευτικά κόμματα με το τέλος των €350 που ετησίως καταβάλλουν στο κράτος, οι εταιρείες και επιχειρείται η κατάργηση του.
Οι αποσπασματικές και βιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις δεν βοηθούν σε τίποτα και κανένα και ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγονται.
Η ΣΕΚ παραμένει στοχευμένη στη συγκροτημένη φορολογική μεταρρύθμιση η οποία θα πρέπει να βασίζεται στη λογική της πράσινης φορολογίας για να στηρίζει όλους τους συντελεστές της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο.
Κυριακή, 20 Μαΐου 2018 08:05

Εμπρός να δαμάσουμε τον μινώταυρο των εργατικών ατυχημάτων - Προτάσεις ΣΕΚ για περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

Υπόμνημα με τις εισηγήσεις της για βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία, υπέβαλε πρόσφατα η ΣΕΚ στην υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  Ζέτα Αιμιλιανίδου. Στην επιστολή του ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας επισημαίνει ότι τα περισσότερα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήματα επισυμβαίνουν σε μικρές επιχειρήσεις και σε χώρους εργασίας όπου υπάρχει μεγαλύτερη επισφάλεια και αδήλωτη εργασία, τομείς όπου παρατηρείται ψηλό ποσοστό απασχόλησης κοινοτικών εργαζομένων και εργαζομένων από τρίτες χώρες, αλλά και σε χώρους όπου κατά κανόνα δεν υπάρχει συνδικαλιστική αντιπροσώπευση.
Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό, προσθέτει, μπορεί να οφείλεται στην ελλιπή εκπαίδευση και πληροφόρηση που μπορεί να συνδέεται και με το θέμα της γλώσσας, στη χαμηλή προτεραιότητα που δίδουν οι εργοδότες στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, στην απουσία συνδικαλιστικής οργάνωσης, (αφού τα θέματα ασφάλειας και υγείας προωθούνται με προτεραιότητα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες σε τακτική βάση επιμορφώνουν τα μέλη τους) και στην απουσία ή υπολειτουργία των επιτροπών ασφάλειας και υγείας.
Τα θέματα ασφάλειας και υγείας,υπογραμμίζει, έχουν υποβαθμιστεί και λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία είχε άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανόμενης και της μείωσης των επιπέδων ασφάλειας και υγείας.
Χρειάζεται μια πολύ πιο προσεκτική εξέταση των εργατικών ατυχημάτων ανά τομέα της οικονομίας και ανά μέγεθος επιχείρησης, προσμετρώντας την επίδραση της αδήλωτης εργασίας και της απασχόλησης ξένου εργατικού δυναμικού. Στόχος είναι να διαφανούν οι χώροι εργασίας όπου υπάρχει σοβαρότερο πρόβλημα, έτσι που να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες όλων των κοινωνικών εταίρων για να γίνει ένας σχεδιασμός δράσεων για περιορισμό του φαινομένου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, τονίζει στην επιστολή του ο κ. Μάτσας.
Δράσεις – εισηγήσεις της ΣΕΚ
Θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις με στόχευση τους χώρους εργασίας που παρουσιάζουν περισσότερες αδυναμίες, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
1. Εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων στους τομείς όπου παρατηρούνται τα σοβαρά προβλήματα. Τα τμήματα εκπαίδευσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων μπορούν να συνεργαστούν με το Υπουργείο Εργασίας (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) και τις εργοδοτικές οργανώσεις και να προσφέρουν τη συγκεκριμένη εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη και την υποστελέχωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας.
2. Νομοθεσία που θα υποχρεώνει τους εργοδότες σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας να εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης για την ασφάλεια και υγεία και την πρόληψη ατυχημάτων, τόσο πριν την εργοδότηση τους όσο και κατά τη διάρκεια της σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Η κατάρτιση θα πρέπει να πιστοποιείται από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας έτσι που να διασφαλίζονται κάποια ποιοτικά κριτήρια.
3. Δημιουργία ειδικής παγκύπριας τηλεφωνικής γραμμής του Υπουργείου Εργασίας, που θα παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και να δέχεται ανώνυμες καταγγελίες. Η γραμμή αυτή να υποστηριχτεί με διαφημιστική εκστρατεία, (ελληνικά και αγγλικά), να ετοιμαστούν σχετικές αφίσες και να σταλούν από το Υπουργείο στους χώρους εργασίας για να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να προβαίνουν σε καταγγελίες.
4. Κοινές εκστρατείες όλων των κοινωνικών εταίρων, με πινακίδες που θα διανεμηθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους εργασίας, διαφημιστικά βίντεο, στοχευμένων ενημερωτικών φυλλαδίων, με απλές και κατανοητές οδηγίες, πέραν της ελληνικές γλώσσας.
5. Αυξημένες επιθεωρήσεις πάνω σε τακτική βάση των προβληματικών χώρων εργασίας από το Τμήμα Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας.  Αυτό απαιτεί τη σημαντική ενίσχυση και στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης και είναι απαράδεκτο ο αριθμός των Επιθεωρητών που έπρεπε να αυξάνεται συνεχώς ένεκα και των πολλών νέων νομοθεσιών που προκύπτουν, αλλά και την αύξηση των τόπων απασχόλησης, να συρρικνώνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα πολλές νομοθεσίες να παραμένουν αδρανείς και αναποτελεσματικές.  Θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί καλύτερα η τεχνολογία, έτσι που οι επιθεωρητές να περιορίζονται στο έργο της επιθεώρησης και η γραφειακή και επαναληπτική
εργασία να γίνεται με άλλους τρόπους.
6. Να μελετηθούν περαιτέρω οι νομοθεσίες που συνδέονται άμεσα με την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, (π.χ. οργάνωση χρόνου εργασίας), να εποπτεύονται από την ομάδα Επιθεωρητών του Τμήματος Εργασίας. Στους χώρους εργασίας που παρουσιάζουν αυξημένα προβλήματα ασφάλειας και υγείας παρατηρούνται συνήθως και προβληματικά ωράρια και αυξημένες ώρες απασχόλησης που σαφώς επαυξάνουν τον κίνδυνο για ατυχήματα.  Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν πρόσθετα μέτρα για εργοδότες που κατ’ επανάληψη παραβιάζουν τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας, π.χ. να αποκλείονται από το δικαίωμα να διεκδικούν προσφορές για δημόσια έργα.
7. Αύξηση των ποινών που καθορίζονται στη νομοθεσία για θέματα παραβίασης των κανόνων ασφάλειας και υγείας και υιοθέτηση εξώδικών αποτρεπτικών προστίμων, τα οποία θα πρέπει να αυξάνονται δραστικά όταν επαναλαμβάνονται ατυχήματα στον ίδιο εργοδότη.
8. Να μελετηθεί ξανά το επίπεδο ευθύνης των αναδόχων των έργων, όταν δίδουν υπεργολαβίες για την εκτέλεση έργων που ανέλαβαν οι ίδιοι, με τη λογική ότι μια μεγάλη επιχείρηση έχει την οικονομική δυνατότητα και οφείλει και μπορεί να αναγνωρίζει και να εκτιμά πολύ πιο αποτελεσματικά τους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.  Ίσως να πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο νομικής ευθύνης των αναδόχων εργολάβων, αφού στην πλειοψηφία τους οι μικροί υπεργολάβοι έχουν περιορισμένη δυνατότητα και γνώσεις για να αντιμετωπίσουν εξειδικευμένα θέματα ασφάλειας και υγείας.
9. Επιτροπές ασφαλείας. Χρειάζεται μεγαλύτερος έλεγχος εάν λειτουργούν αποτελεσματικά εκεί και όπου υπάρχουν και βελτίωση της νομοθεσίας για να υποχρεώνονται περισσότερες επιχειρήσεις να λειτουργούν Επιτροπές Ασφάλειας. Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη υποστήριξη από τους εργοδότες για την πιο αποτελεσματική τους λειτουργία, (π.χ. καταγραφή πρακτικών και δράσεων των επιτροπών, πρόσβαση σε πληροφόρηση κλπ).
10. Αξιολόγηση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας των επιχειρήσεων σε ετήσια βάση και απόδοση δημοσίων ευσήμων που μπορούν να λειτουργήσουν και ενισχυτικά ως επιπρόσθετο κίνητρο διαφήμισης.
11. Να διευρυνθεί ο κατάλογος των επαγγελματικών ασθενειών, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και προβλήματα που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον εργασίας, όπως είναι για παράδειγμα το εργασιακό άγχος, τα καρδιαγγειακά και καρκινικά νοσήματα, όπως επίσης και οι ψυχολογικές διαταραχές.
Έξαρση Εργατικών ατυχημάτων 
Το 2017, καταγράφηκαν συνολικά 2070 εργατικά ατυχήματα, έναντι 1905 το 2016,που μεταφράζεται σε ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 8,7%.
Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, βασικότερος λόγος για την αύξηση  του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, είναι η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και η τα ελλιπέστερα μέτρα προστασίας . Κατά την περίοδο 2015-2016 είχε παρατηρηθεί μία σχετικά μεγάλη αύξηση στον αριθμό των ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, της τάξης του 19,3%.
Σε ό,τι αφορά τα ψηλότερα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων ανά οικονομική δραστηριότητα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2017 το πιο ψηλό ποσοστό ατυχημάτων από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες σημειώθηκε στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία με 27,34% επί του συνόλου των ατυχημάτων, έναντι 27,19% το 2016. Αυτό δείχνει ότι αυτός ο τομέας δουλεύει πολύ και κατ’ επέκταση έχει πολλά ατυχήματα, ελαφράς όμως μορφής. Το 17,25% των ατυχημάτων το 2017 σημειώθηκαν στη μεταποιητική βιομηχανία, σε σχέση με 18,85% το 2016. Στην οικοδομική βιομηχανία αυξήθηκαν στο 12,17% σε σχέση με 9,03% το 2016. «Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκε η οικονομική δραστηριότητα. Φυσικά αυξάνονται τα ατυχήματα γιατί δεν λαμβάνονται ούτε μέτρα και αν λαμβάνονταν τα μέτρα δεν θα γίνονταν και ατυχήματα, αλλά είναι συνυφασμένη η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας με τον αριθμό των ατυχημάτων». Μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων σημειώνεται και στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, παρά την υποχώρηση που υπήρξε πέρσι στο 13,8% του συνόλου των ατυχημάτων, έναντι 15% το 2016. Σε ό,τι αφορά τα θανατηφόρα, σημειώθηκαν τέσσερα το 2017, όσα και το 2016. Ένα σημειώθηκε σε οικοδομικές εργασίες, ένα στις μεταφορές, ένα αφορούσε πτώση από πάσσαλο και ένα τροχαίο με θύμα διανομέα φαγητού.
Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων
Κατά τη διάρκεια του  τρέχοντος έτους  κάθε ένας από τους 18 επιθεωρητές του Τμήματος θα διενεργήσει 250 επιθεωρήσεις. Το Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων περιλαμβάνει, πέραν των ετήσιων δραστηριοτήτων επιθεώρησης  και τις στοχευμένες εκστρατείες επιθεώρησης. Ειδικότερα, οι επιθεωρητές του Τμήματος, θα διενεργήσουν επιθεωρήσεις για εντοπισμό παραδειγμάτων καλής πρακτικής τους μήνες Ιανουάριο-Ιούλιο, επιθεωρήσεις σε υπεραγορές και χονδρικό εμπόριο τον Φεβρουάριο, σε εργοτάξια τους μήνες Μάρτιο – Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, σε χώρους παρασκευής, επεξεργασίας και αποθήκευσης χημικών τον Μάρτιο, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποστατικά διανομής έτοιμων φαγητών τους μήνες Απρίλιο – Μάιο. Επίσης θα διενεργηθούν επιθεωρήσεις για την προστασία εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση σε εργοτάξια, λιμάνια και λατομεία τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις βιομηχανίας τροφίμων και ποτών τον Σεπτέμβριο και στη μεταλλουργική βιομηχανία τον Νοέμβριο.
Με βάση τη σχετική νομοθεσία για τη γνωστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί όλα τα εργατικά ατυχήματα που συνέβηκαν στους εργοδοτούμενους του και προκάλεσαν την απουσία τους από την εργασία για περισσότερες από 3 ημερολογιακές ημέρες, εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος.
Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 08:51

Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία βουλής για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων - Η καθυστέρηση ενθαρρύνει την αδήλωτη εργασία και συμβάλλει στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας

Με τη σύμφωνο γνώμη της ΣΕΚ και των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων, (που μετέχουν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα), κατατέθηκε στη βουλή τον Ιούνιο του 2017 νομοσχέδιο που προνοεί τη δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.  Στόχος αυτής της Υπηρεσίας είναι να ελέγξει σε χώρους εργασίας την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την υλοποίηση των υποχρεώσεων των εργοδοτών που προβλέπονται σε 29 συνολικά νομοθεσίες, επιβάλλοντας αυξημένα και αποτρεπτικά διοικητικά πρόστιμα σε όσους με τις παρανομίες τους συμβάλλουν στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. 
Πρόκειται για μια Υπηρεσία που στο επίκεντρο των δράσεων της θα θέσει την πάταξη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας που συμβάλλει στην απορύθμιση και στερεί χιλιάδες ευρώ από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Δυστυχώς σήμερα – ένα σχεδόν χρόνο μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη βουλή – τα πράγματα δεν προχώρησαν προς την επιθυμητή κατάσταση, ενώ μόλις πρόσφατα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε να βάλει στον πάγο το αίτημα της κυβέρνησης για αποδέσμευση σχετικού κονδυλίου με το οποίο θα προσληφθούν 30 επιθεωρητές για στελέχωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Η ΣΕΚ η οποία από τον περασμένο Νοέμβριο, (και όχι μόνο), κάλεσε τη βουλή να κινηθεί με ταχύτητα προς την κατεύθυνση της έγκρισης του νομοσχεδίου, (που αποτελεί προϊόν κοινωνικού διαλόγου), σήμερα είναι υποχρεωμένη να καταδικάσει την κωλυσιεργία που επιδεικνύει η βουλή.
Ήδη στην αγορά εργασίας υπάρχει σοβαρή απορρύθμιση και μεγάλη αδήλωτη εργασία και η ολιγωρία δεν επιτρέπεται από κανένα και για κανένα λόγο.
Νομοσχέδια που καθυστερούν στη βουλή ή που είναι «θύματα» αντιπαράθεσης ανάμεσα σε εξουσίες είτε τα τρώει ο χρόνος είτε καθίστανται άχρηστα γιατί η παρανομία τρέχει με τους δικούς της γρήγορους ρυθμούς.
Ως τώρα δείξαμε αρκετή υπομονή για το συγκεκριμένο ζήτημα.  Είμαστε περισσότερο από βέβαιοι πως, έγιναν τα όσα έπρεπε να γίνουν από κυβέρνηση και κοινωνικούς εταίρους, (εργοδότες και συντεχνίες), γι’ αυτό καλούμε τα κοινοβουλευτικά κόμματα να εγκαταλείψουν τους τυχόν τακτικισμούς και την οποιαδήποτε ολιγωρία και να εγκρίνουν τάχιστα τα όσα απαιτούνται για να λειτουργήσει η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρητών.
Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.
Κυριακή, 06 Μαΐου 2018 17:54

Συνάντηση ΥΠΟΙΚ με την ηγεσία της ΣΕΚ - Ανδρέας Φ. Μάτσας: Θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε και να στηρίζουμε τους εργαζόμενους και στη νέα μορφή – Χάρης Γεωργιάδης: Τα δικαιώματα των εργαζομένων θα διασφαλιστούν σε απόλυτο βαθμό

Τη διάθεση αλλά και τη δυνατότητα του κράτους να διασφαλίσει τους εργαζόμενους στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα όποιες και αν είναι οι αλλαγές που θα προκύψουν από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής εποπτείας, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ύστερα από συνάντηση με την ηγεσία της ΣΕΚ, στην οποία μετέφερε τους βασικούς στόχους της οικονομικής πολιτικής όπως έχουν καθοριστεί από την Κυβέρνηση με την έναρξη της νέας κυβερνητικής θητείας.
Σε δηλώσεις, ύστερα από τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της Συνομοσπονδίας, ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας είπε ότι κατά τη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και ότι έλαβαν για ακόμη μια φορά, όπως είπε, «την απόλυτη διαβεβαίωση» από τον ΥΠΟΙΚ ότι «τα δικαιώματα των εργαζομένων θα διασφαλιστούν σε απόλυτο βαθμό στη βάση των δεδομένων που προκύπτουν μέσα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης».
Ανέφερε ότι η ΣΕΚ έχει στείλει το μήνυμα ότι «θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε και να στηρίζουμε τους εργαζόμενους και στη νέα μορφή και μετεξέλιξη που θα λάβει το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα».
Από την πλευρά του ο ΥΠΟΙΚ αφού επιβεβαίωσε όσα ο ΓΓ της ΣΕΚ έχει αναφέρει για τους εργαζόμενους στην ΣΚΤ, υπογράμμισε πως «το κράτος είναι σε θέση, έχει και τη δυνατότητα και τη διάθεση με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να διασφαλίσει τους εργαζόμενους».
«Ευρισκόμαστε σε αναμονή της εκδήλωσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος και συνεπώς δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να αναφερθεί», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου