Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Ταμείο Προνοίας σε δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο, νοσηλευτές ΠΑΣΥΔΥ για το ειδικό επίδομα σε γιατρούς ΤΑΕΠ. ΠΑΣΥΚΙ για την υποστελέχωση

Ταμείο Προνοίας: Με δόσεις θα δίνεται το Εφάπαξ, πόσα θα δίνονται αρχικά και τι αλλάζει για τις πρόωρες αφυπηρετήσεις
Του Αντρέα Πολυκάρπου
Τι αλλάζει για τους δημόσιους υπαλλήλους σύμφωνα και με τη με τη νέα πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τη δημιουργία νέου Κυβερνητικού Ταμείου Προνοίας;  Ποιους αφορά και ποιοι θα καλύπτονται, ποιες θα είναι οι εισφορές και τι προνοεί;
Η Offsite σας παρουσιάζει  αναλυτικά τα σημαντικότερα στοιχεία της νέας πρότασης όπως αυτή σχεδιάστηκε από το Υπ. Οικονομικών.
Ποιοι θα καλύπτονται
Με τη νέα, λοιπόν, πρόταση θα καλύπτονται από το Κυβερνητικό Ταμείο Προνοίας οι νεο- εισερχόμενοι μόνιμοι κρατικοί υπάλληλοι που δεν καλύπτονται από το  Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων καθώς και υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από ΣΣ/ΤΟ και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου.
Παράλληλα, στόχος είναι να καλυφθούν οι ΕΠΥ, οι συμβασιούχοι του στρατού και οι εθελόντριες.

Εφάπαξ
Το Ταμείο Προνοίας θα είναι καθορισμένης εισφοράς και τα ωφελήματα θα παραχωρούνται μηνιαία μέχρι εξάντλησης της μερίδας του δικαιούχου ενώ υπάρχει η σκέψη, το ποσό που θα καταβάλλεται ως εφάπαξ με την αφυπηρέτηση, να  μην υπερβαίνει το 20% των συνολικών δικαιωμάτων.
Αξίζει, όμως, να αναφερθεί ότι το μηνιαίο εισόδημα από το Ταμείο Προνοίας, θα αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση το προσδόκιμο της ζωής.
Εισφορές
Η ένταξη στο Ταμείο Προνοίας  θα γίνεται αυτόματα και υποχρεωτικά με την πρόσληψη του υπαλλήλου και όχι κατόπιν επιλογής του ίδιου ενώ  οι εισφορές θα καταβάλλονται μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης του υπαλλήλου.
Την ίδια στιγμή, θα παρέχεται το δικαίωμα εθελοντικής αυξημένης συνεισφοράς στα μέλη, σε περίπτωση που το επιθυμούν. Για το λόγο αυτό, οι αυξημένες εισφορές θα απαλλάσσονται από τη φορολόγηση μέχρι το όριο που προβλέπει η νομοθεσία.

Πρόωρη αφυπηρέτηση
 Ως έτος αφυπηρέτησης καθορίζεται το 65° έτος για όλους τους κρατικούς υπαλλήλους αλλά και τους Υπαλλήλους του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, το ελάχιστο χρονικό διάστημα για να καταστεί κάποιος δικαιούχος των ωφελημάτων του Ταμείου, ορίζεται η μία τριετία  εκτός εάν το άτομο θα συμπληρώσει το 65ο έτος πριν αυτή την περίοδο.
Σχέδιο θανάτου και αφυπηρέτησης λόγω υγείας
Αξίζει, δε, να τονιστεί ότι θα εισαχθεί σχέδιο πρόσθετης ασφάλειας στο Ταμείο, που θα καλύπτει περιπτώσεις θανάτου ή πρόωρης αφυπηρέτησης λόγω υγείας που θα χρηματοδοτείται από τις εισφορές των δικαιούχων και του εργοδότη και θα ανέρχεται σε δύο ετήσιους μισθούς.
 Επίσης, σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, ο οποίος δεν έχει εξαντλήσει τη μερίδα του, το υπόλοιπο της μερίδας του θα το λαμβάνουν οι διαχειριστές της περιουσίας του.

Δυνατότητα Μεταφοράς Ωφελήματος 
Σε περίπτωση αποχώρησης ενός υπαλλήλου, υπάρχει η δυνατότητα  μεταφοράς  του ωφελήματος  από  το Κυβερνητικό  Ταμείο  σε  άλλο Ταμείο, που θα αφορά τη νέα του  εργοδότηση,  εάν και εφόσον  ο  νέος  του  εργοδότης  παρέχει  επαγγελματικό  συνταξιοδοτικό ταμείο και επιτρέψει την εν λόγω μεταφορά.
Σε περίπτωση, όμως,  που δεν θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των  ποσών,αυτά θα παραμένουν στο υπάρχον ταμείο και θα του καταβληθούν κατά  την  ημερομηνία  κανονικής  αφυπηρέτησης  του  ή  μελλοντικής  συμμετοχής  του  σε  άλλο ταμείο  επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Φορολογική Πολιτική 
Αναφορικά με τη φορολόγηση γίνεται εισήγηση για υιοθέτηση της φορολογικής πολιτικής που εφαρμόζεται στα  πλείστα κράτη μέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα υπάρχει, δηλαδή, η φοροαπαλλαγή  των  εισφορών και  των  αποδόσεων  αλλά  θα φορολογείται το  τελικό  εισόδημα.  Αυτή  η  ρύθμιση  θα  πρέπει  να  εφαρμοστεί  για  όλες  τις  εφάπαξ  συνταξιοδοτικές πληρωμές, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα.
Παράλληλα, οι  συνεισφορές  των  δικαιούχων  θα αφαιρούνται από  το φορολογητέο εισόδημα  μέχρι του 1/6του  συνολικού εισοδήματος.
Ποια η συνεισφορά ανά κλίμακα
http://www.offsite.com.cy/sites/default/files/2017_11/klimaka.jpg

ΠΑΣΥΔΥ : Παραχώρηση επιδόματος και στο νοσηλευτικό προσωπικό στα ΤΑΕΠ

Διαλογος.
Αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος ύψους €500 στους ιατρούς που υπηρετούν στα ΤΑΕΠ και στο Νοσοκομείο Κυπερούντας, ο Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί ότι μετά από αυτή την απόφαση επιβάλλεται να μελετηθεί άμεσα και η ολική αποκατάσταση των επιδομάτων βάρδιας στο νοσηλευτικό προσωπικό ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης του δύσκολου έργου που επιτελούν.

Το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, σημειώνεται, εργάζεται κάτω από τις ίδιες δύσκολες συνθήκες αλλά και με υπερβολικό φόρτο εργασίας και ως εκ τούτου θα έπρεπε  τα οποιαδήποτε ωφελήματα που η πολιτεία αποφασίσει να παρέχει να αφορούν όλους τους εργαζόμενους στο τομέα της υγείας.
ΠΑΣΥΚΙ: Το Υπ. Υγείας απέκρυψε τη μελέτη της KPMG
Φιλελεύθερος
Με αφορμή τα δημοσιεύματα αναφορικά με την μελέτη που διενήργησε η KPMG για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και την αποσπασματική παρουσίαση συμπερασμάτων, η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), επισημαίνει ότι «εξ όσων γίνεται αντιληπτό από συγκεκριμένα δημοσιεύματα, το Υπουργείο Υγείας είχε στην κατοχή του τη συγκεκριμένη μελέτη από το Μάιο του 2017, όμως δυστυχώς απέκρυψε την ολοκλήρωση και το περιεχόμενο της μελέτης, παρά το ότι ζητήθηκε επανειλημμένα να μας κοινοποιηθεί, γεγονός που μας αφήνει βάσιμες υποψίες για τα κίνητρα του γεγονότος αυτού».

Από όσα έχουν δημοσιευτεί, σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΠΑΣΥΚΙ, φαίνεται να υπάρχει υποστελέχωση στο επίπεδο των ιατρών, καθώς στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας η μελέτη αναγνωρίζει την έλλειψη 20 ιατρικών λειτουργών, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά, για τα υπόλοιπα υποστελεχωμένα νοσοκομεία, γεγονός άκρως παράδοξο.

"Στο σύνολο των νοσοκομειακών ιατρών που παρουσιάστηκε, επιθυμώντας από ότι διαφαίνεται να πρωτοπορήσουμε, προστέθηκαν σκόπιμα και παράδοξα οι 200 περίπου εκπαιδευόμενοι και ειδικευόμενοι ιατροί (πάλι καλά που δεν προσμετρήθηκαν και οι φοιτητές ιατρικής!)", προστίθεται.
Εισηγήσεις για αλλαγή του πρωινού πενθήμερου οκτάωρου (37,5 ωρών εβδομαδιαίως) σε δωδεκάωρες βάρδιες (48 ωρών εβδομαδιαίως), αναφέρεται, αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία για τα ιατρικά δεδομένα και αποδεικνύει άγνοια της φύσης του ιατρικού επαγγέλματος και των συνθηκών ασφαλείας που πρέπει να διέπουν την άσκηση του με άμεσο αντίκτυπο στους ασθενείς. Επιπλέον, συνεχίζει η ανακοίνωση, είναι άξιων απορίας πως 3 -4 ιατροί που στελεχώνουν την πλειονότητα των κλινικών θα κατανέμουν τα 14 δωδεκάωρα την εβδομάδα και πώς μπορεί να εξυπηρετήσει μια κλινική νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς με 1 γιατρό ανά βάρδια!

Στο ίδιο σημείο, προστίθεται, γίνεται πρόταση για αύξηση των ωρών εργασίας σε 48 ώρες εβδομαδιαίος και επιπλέον ώρες σε καθεστώς υπερωριών, αναμονής και κλίσης. Τους καλούμε να μελετήσουν τον Νόμο Περί Οργάνωσης του χρόνου εργασίας του 2012 που εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες πριν προχωρήσουν σε παράνομες εισηγήσεις προς την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκυπρίας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών, σημειώνει ότι αναμένει να λάβει επίσημα αντίγραφο της μελέτης από την Αρμόδια Αρχή και να προσκληθει από το αρμόδιο Υπουργείο για συζήτηση των ευρημάτων της μελέτης, ώστε να τοποθετηθεί.

"Είμαστε όμως αναγκασμένοι να καυτηριάσουμε τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Υγείας επέλεξε να δράσει, δηλαδή να καθυστερήσει την δημοσιοποίηση της ερευνάς και τον σχετικό όπως και αναγκαίο διάλογο με τους άμεσα ενδιαφερομένους, αφαιρώντας έτσι έξι πολύτιμους μήνες από τις διαδικασίες των μεταρρυθμίσεων", καταλήγει η ανακοίνωση.
Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου