Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Επέκταση ωραρίου στα νοσοκομεία, στάση εργασίας στη Διεύθ. Αναδιαρθρώσεων στην Τράπεζα Κύπρου

Επέκταση ωραρίου στα νοσοκομεία
fileleftheros
Δύο σενάρια με σταθερή βάρδια για τους γιατρούς και επέκταση της πρωινής βάρδιας των νοσηλευτών επεξεργάζεται η μελέτη της KPMG που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Παράλληλα, η μελέτη προτείνει και τον καθορισμό μεταβλητού ποσοστού στον μισθό του κάθε εργαζόμενου με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διασύνδεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των εργαζομένων με τις απολαβές τους. 
Η μελέτη υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη ίσως στρέβλωση στον δημόσιο τομέα της Υγείας εντοπίζεται στον τρόπο λειτουργίας και το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Υγείας σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Συμφωνεί με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για συμπλεγματοποίησή τους και προτείνει όπως η συμπλεγματοποίηση επεκταθεί και στις αστικές περιοχές, επισημαίνοντας ότι η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων Υγείας θα οδηγήσει αυτομάτως στην αποσυμφόρηση των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων. 
«Η υφιστάμενη λειτουργία των Κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί ίσως την πιο σημαντική στρέβλωση η οποία οδηγεί σε δυσλειτουργίες και επηρεάζει σημαντικά τα νοσοκομεία και κυρίως τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων», αναφέρει η KPMG. Και προσθέτει: «Συγκεκριμένα, παρατηρείται περιορισμένη διαθεσιμότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας κατά τις απογευματινές ώρες με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται οι ανάγκες των ασθενών».
Τα αποτελέσματα της μελέτης της KPMG παραδόθηκαν την Πέμπτη από τον υπουργό Υγείας στη Βουλή κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών του Υπουργείου Υγείας για το 2018. 
Χθες, οι συντεχνίες των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία δεν σχολίασαν εκτεταμένα τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν το γενικό συμπέρασμα της μελέτης ότι ο δημόσιος τομέας της Υγείας δεν μαστίζεται τόσο από υποστελέχωση αλλά το πρόβλημα μάλλον εντοπίζεται σε κακή διοίκηση και λάθος κατανομή του προσωπικού. Επιφυλάχθηκαν, ωστόσο, να τοποθετηθούν όταν τους δοθεί ολόκληρη η έκθεση της KPMG και προχωρήσουν σε λεπτομερή μελέτη των ευρημάτων της. 
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο όποιος διάλογος ακολουθήσει σχετικά με την υλοποίηση των εισηγήσεων των μελετητών θα διεξαχθεί μεταξύ των συντεχνιών και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ο οποίος θα είναι πλέον ο αρμόδιος οργανισμός για τη λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων. 
Μεταβλητό το 10% του μισθού
«Η αξιολόγηση των νοσηλευτών και του βοηθητικού προσωπικού θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με την παροχή συγκεκριμένων κινήτρων απόδοσης τόσο για τους άριστους, όπως η παροχή οικονομικών και άλλων κινήτρων,  όσο και για τους χαμηλόβαθμα αξιολογούμενους, που θα πρέπει να ακολουθούν υποχρεωτικά συγκεκριμένη διαδικασία βελτίωσης και παρακολούθησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης».
Όπως προτείνουν οι μελετητές, «σε περίπτωση άρνησης ή υποτροπής θα έχουν επιπτώσεις στη βαθμολογική τους εξέλιξη, ενώ επί συνεχούς και αποδεδειγμένης ανεπάρκειας για τη θέση που κατέχουν θα κινούνται διαδικασίες αξιολόγησης ικανοτήτων και παραμονής τους στο επάγγελμα». Η συνολική αμοιβή του κάθε εργαζόμενου θα πρέπει «να καθορίζεται από ποσοστό μεταβλητών και σταθερών αποδοχών, με 10% τουλάχιστον του συνολικού μισθού να είναι το μεταβλητό το οποίο θα λαμβάνεται με βάση την απόδοση του εργαζόμενου». 
Η σύγκρουση του ωραρίου εργασίας δημιουργεί στρεβλώσεις και δυσλειτουργία
«Η πρωινή βάρδια των νοσηλευτών και το ωράριο των γιατρών δεν ταυτίζονται επακριβώς. Αυτό δημιουργεί στρέβλωση λόγω της δυσκολίας στη συνέχιση και συμπλήρωση προγραμματισμένων εγχειρήσεων πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας των νοσηλευτών», αναφέρει η μελέτη. Και προσθέτει: «Οι γιατροί δεν εργάζονται σε βάρδια αλλά περιορίζονται στην εφημερία και στο σύστημα αναμονής και κλήσεων, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών των νοσηλευτηρίων».  
Την ίδια ώρα, «μέχρι πρόσφατα η βάρδια του νοσηλευτικού προσωπικού πέρα από τη 1:15 δεν στελεχωνόταν με επαρκές προσωπικό για διενέργεια περισσότερων εγχειρήσεων με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η λειτουργία των χειρουργείων μεταξύ 1:15 και 3:00 μμ που εργάζεται το ιατρικό προσωπικό». Προς διευθέτηση του ζητήματος το Υπουργείο Υγείας «προχώρησε στην πρόσληψη 79 εκτάκτων νοσηλευτών οι οποίοι εργάζονται σε πενθήμερη βάση και βοηθούν στη συνέχιση και συμπλήρωση προγραμματισμένων εγχειρήσεων». 
Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα οι μελετητές προτείνουν την «επιμήκυνση της πρωινής βάρδιας των νοσηλευτών μέχρι τις 14:45. Η βάρδια αυτή ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με το ωράριο των γιατρών και θα επιλύσει σημαντικές στρεβλώσεις στη διαδικασία εξυπηρέτησης των ασθενών στα χειρουργεία και στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών των νοσηλευτηρίων χωρίς επιπρόσθετο κόστος». 
Ταυτόχρονα, «η μείωση της διάρκειας της απογευματινής βάρδιας θα δώσει περιθώριο για καλύτερη ισορροπία στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των νοσηλευτών καθώς και μια εργασιακή ανάσα από μεγάλης διάρκειας βάρδιες. 
Τέλος, διατηρείται η βραδινή βάρδια των 12,5 ωρών η οποία δημιουργεί συμπιεσμένη εβδομάδα εργασίας για τους νοσηλευτές».
Για τους γιατρούς, η μελέτη θέτει υπό επεξεργασία δύο σενάρια: 
 Το πρώτο σενάριο περιλαμβάνει εργασία σε τέσσερα 12ώρα τα οποία θα αρχίζουν στις 7 το πρωί και θα τελειώνουν στις 7 το βράδυ. Οι γιατροί θα εργάζονται τέσσερις μέρες την εβδομάδα έχοντας μέχρι και τρεις μη εργάσιμες μέρες. Στο 48ωρο θα προστίθενται και οι φορές που οι γιατροί θα εργάζονται με βάση το κυλιόμενο σύστημα αναμονής και κλήσης. 
 Το δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει δύο 12ωρα και τρία 8ωρα. Τα δύο 12ωρα θα αρχίζουν στις 7 το πρωί και θα τελειώνουν στις 7 το βράδυ. Τα τρία 8ωρα θα αρχίζουν στις 7 το πρωί και θα τελειώνουν στις 3 το απόγευμα. Οι γιατροί θα εργάζονται πέντε καθημερινές την εβδομάδα, έχοντας μέχρι και δύο μη εργάσιμες ημέρες. Στο 48ωρο θα προστίθενται και οι φορές που οι γιατροί θα εργάζονται με βάση το κυλιόμενο σύστημα αναμονής και κλήσης. 

  Μαριλένα Παναγή   
Υπ. Εργασίας: Πρόκληση η ανεργία νέων πτυχιούχων
rik
Η διαχείριση και αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση, αλλά και ύψιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είπε η αρμόδια Υπουργός Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Σε χαιρετισμό της στην τελετή αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017, που ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Ασσιώτης, είπε πως γι αυτό και το πρόγραμμα Master in Business Administration του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης, έχει ως στόχο να προσφέρει στους νέους άνεργους πτυχιούχους, ακαδημαϊκή μόρφωση σε επίκαιρα θέματα Διεύθυνσης, αλλά και την ευκαιρία να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου, μέσω πρακτικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Πιστεύουμε, σημείωσε, ότι και με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο μας συμβάλλει στη σταδιακή άμβλυνση του σοβαρότατου προβλήματος της ανεργίας των νέων πτυχιούχων και, ταυτόχρονα, στη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης, ανέφερε, ιδρύθηκε το 1976 και αποτελεί την πρώτη επιχειρηματική σχολή της Κύπρου, με εμπειρία πολλών χρόνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Ινστιτούτο λειτουργούσε και λειτουργεί ως φορέας διαμόρφωσης και ανάπτυξης διευθυντικών στελεχών, παρέχοντας τους γνώσεις, και επενεργώντας ως καταλύτης για την καλλιέργεια και ανάπτυξη επαγγελματικών διευθυντικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για στρατηγική σκέψη, κατανόηση της πολυπλοκότητας και των ιδιαιτεροτήτων της σύγχρονης οικονομίας και των αναγκών της σημερινής επιχείρησης.

Ευχαρίστησε τέλος, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ενθάρρυναν και διευκόλυναν τα στελέχη τους να παρακολουθήσουν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση αλλά και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που έδωσαν την ευκαιρία στους φοιτητές του προγράμματος Master in Business Administration να αποκτήσουν εργασιακή πείρα κοντά τους.
Πηγή: ΚΥΠΕ

Σε στάση εργασίας κατήλθαν οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Αναδιαρθρώσεων της Τρ. Κύπρου

dialogos
Σε δίωρη στάση εργασίας κατήλθαν σήμερα οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Αναδιαρθρώσεων και Ανάκτησης Χρεών της Τράπεζας Κύπρου.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΥΚ, η στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τις 12:30 – 14:30.
 
Δυστυχώς, αναφέρει η ανακοίνωση, «αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε στα μέτρα, αφού η Τράπεζα Κύπρου, συνεχίζει την εξόφθαλμη παραβίαση των υφιστάμενων συμφωνιών και εμμένει στην ανάθεση εργασιών σε τρίτους χωρίς την προβλεπόμενη από τις υφιστάμενες συμφωνίες έγκριση της Οργάνωσής μας, θέτοντας έτσι σε άμεσο κίνδυνο την ισχύ των υφιστάμενων συμφωνιών και ειδικότερα τις θέσεις εργασίας των μελών μας».

Με τη σημερινή στάση εργασίας, προστίθεται, «οι συνάδελφοι έχουν στείλει δυνατά και ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση ότι είμαστε και θα παραμείνουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε την ισχύ των υφιστάμενων συμφωνιών και των εργασιακών θεσμών».
 
Η ΕΤΥΚ συγχαίρει τους συναδέλφους «για την αποφασιστικότητα και τη συνοχή που επέδειξαν, με τη μαζική συμμετοχή τους στην προειδοποιητική αυτή στάση εργασίας».

«Ελπίζουμε ότι η Τράπεζα θα διαφοροποιήσει τη στάση της, και μέσα στα πλαίσια ενός καλόπιστου διαλόγου, ο οποίος θα εδράζεται στον αλληλοσεβασμό και στην τήρηση των συμφωνιών, θα εξευρεθούν οι αμοιβαία αποδεχτές λύσεις, αποφεύγοντας τις όποιες περαιτέρω επιζήμιες αντιπαραθέσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου