Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Χάσμα αμοιβών στις συντάξεις, διαφωνία Δημοσιονομικού συμβουλίου για αποζημίωση Ταμείων Προνοίας, κόμματα διαφωνούν με την κυβέρνηση για πορεία της οικονομίας

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
48.8% το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και Γυναικών στην Κύπρο

Τον Ιούνιο του 2017 κυκλοφόρησε η μελέτη για το  «Εμφυλο Χάσμα στις Συντάξεις» η οποία έγινε για σκοπούς της FEMM( Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριο εύρημα της μελέτης, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα του 2013,  είναι  ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα στις συντάξεις με το μεγαλύτερο ποσοστό στην Κύπρο του ύψους 48.8% και το μικρότερο  στην Εσθονία,  3.7%. Το ανησυχητικό είναι ότι στις ΕU28 το χάσμα είναι 40.2% διπλάσιο δηλαδή από το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Τα ευρήματα της μελέτης συζητήθηκαν σε σύνοδο της Ολομέλειας Ε.Κ. στο Στρασβούργο τον Ιούνιο του 2017. Η Ολομέλεια έκδωσε  ψήφισμα με προτάσεις για αντιμετώπιση του χάσματος αυτού.
Ως ΠΕΟ μας ανησυχεί το πολύ ψηλό ποσοστό χάσματος,  48.8% στην Κύπρο και μας ανησυχεί περισσότερο το γεγονός ότι δεν βλέπουμε να παίρνονται σοβαρά μέτρα αντιμετώπισης των αιτιών που το δημιουργούν ως αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η ανισότητα αυτή. Ιδιαίτερα μετά  από μια περίοδο οικονομικής κρίσης,  αύξησης της μερικής απασχόλησης και της γυναικείας ανεργίας και μια σειρά άλλων πολιτικών με αρνητικές επιπτώσεων ιδιαίτερα για τις γυναίκες, εκτιμούμε ότι το χάσμα αυτό θα διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια.
Όπως σωστά καταγράφεται στη μελέτη,  οι αιτίες στις οποίες οφείλεται το χάσμα  στις συντάξεις και κατά την δική μας εκτίμηση δεν διαφέρουν από αυτές του χάσματος στις αμοιβές, είναι οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και η μη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης σε σχέση με την οικογενειακή της ζωή με αποτέλεσμα είτε να διακόπτει συχνά την σταδιοδρομία της είτε να επιλέγει ευέλικτες μορφές απασχόλησης που στις περισσότερες φορές είναι επισφαλείς και άτυπες.
Κάποια σημαντικά συγκριτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτή την ανησυχία μας είναι:
1.    η γυναικεία απασχόληση της ηλικιακής ομάδας 15-64 το 2007 ήταν 63%, το 2013 έπεσε στο 57% και το 2016  στο 59% δηλαδή μέσα σε 9 χρόνια έπεσε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.
2.    οι ηλικιακές ομάδες 55-59 και 60- 64 είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό στην απασχόληση, 51.8% και 24.3% αντίστοιχα στοιχείο που δείχνει ότι μεγάλος αριθμός γυναικών βρίσκονται εκτός πληρωμένης και δηλωμένης εργασίας πέραν των 10 χρόνων πριν τη συνταξιοδότηση τους.

3.    η μερική απασχόληση το 2013 αυξήθηκε στο 16% της συνολικής απασχόλησης με αυξητική τάση   αφού προβάλλεται και προωθείται  από την ίδια την Ε.Ε. και ως μέτρο συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή της γυναίκας κύρια.
4.    Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι στο 15%.
Στην Κύπρο το σύστημα υπολογισμού του ύψους της  σύνταξης είναι αναλογικό  και τα πιο πάνω δεδομένα αντικειμενικά θα  συνεχίζουν να οδηγούν σε χαμηλότερες συντάξεις για τις γυναίκες. Ακόμη και κάποια μέτρα που είχαν παρθεί και στόχευαν στη βελτίωση των συντάξεων που ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας  και στην πλειοψηφία τους αφορούσαν γυναίκες, με τις πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης έχουν περιοριστεί.
Ως ΠΕΟ προτείνουμε ότι άμεσα πρέπει να συζητηθεί σε βάθος αυτό το ζήτημα και να αποφασιστεί ένα στρατηγικός προγραμματισμός που να εξαλείφει αποτελεσματικά αυτό το χάσμα. Ταυτόχρονα θέτουμε τις πιο κάτω θέσεις
·         Στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσα από επαρκείς  και προσιτές υποδομές και υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης παιδιών και άλλων εξαρτωμένων ατόμων της οικογένειας.
·         Σχέδια ένταξης του αδρανές γυναικείου εργατικού δυναμικού στην εργασία με πλήρης  απασχόληση και ρυθμισμένους όρους εργασίας.
·         Παροχή επιδόματος γονικής άδειας για κάλυψη των διαστήματων διακοπής της εργασίας για φροντίδα των παιδιών καθώς επίσης και βελτίωσης της άδειας μητρότητας.
·         Εξάλειψη του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που το δημιουργούν.
·         Μελέτη για διορθωτικά μέτρα στο σύστημα παροχής της σύνταξης.
·         Συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των όποιων μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου της μείωσης του χάσματος στις συντάξεις.

25 Ιουλίου 2017


Διαφωνεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο με την αποζημίωση των ταμείων πρόνοιας
Offsite.com.cy

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο με ανακοίνωση του, εκφράζει έντονη ανησυχία για την απόφαση της Κυβέρνησης να αποζημιώσει συνταξιοδοτικά ταμεία και ταμεία προνοίας από τη ζημιά που υπέστησαν από το κούρεμα καταθέσεων το 2013, εκφράζοντας ταυτόχρονα φόβους για το ενδεχόμενο η απόφαση αυτή να ανοίξει την πόρτα σε άλλες διεκδικήσεις, οι οποίες μετά την απόφαση αυτή θα θεωρούνται δικαιολογημένες.
«Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Συμβούλιο) εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει, λόγω πολιτικής δέσμευσης, στην παραχώρηση αυξημένης αναπλήρωσης της απώλειας που έχουν υποστεί θεσμικοί επενδυτές (συνταξιοδοτικά ταμεία και ταμεία προνοίας) από την απομείωση των καταθέσεων κατά τη διαδικασία διάσωσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων το 2013», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Το Συμβούλιο θεωρεί ότι «πέραν του άμεσου δημοσιονομικού κόστους, δηλαδή των κονδυλίων που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των ποσών που αφορούν αυτήν την απόφαση, δημιουργούνται άλλοι σημαντικότεροι μέσο – μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι».
Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών ήδη έχουν καταβληθεί 301,9 εκατ. ευρώ και με το νέο σχέδιο προβλέπεται να δαπανηθούν άλλα 165,99 εκατ. ευρώ.
«Η πιο πάνω απόφαση αναμένεται να οδηγήσει και σε άλλες απαιτήσεις», επισημαίνει το Συμβούλιο και συνεχίζει: «Η κάλυψη ζημιών που έχουν υποστεί θεσμικοί επενδυτές θα δημιουργήσει αρκετές πιέσεις για τη διεκδίκηση άλλων αποζημιώσεων, οι οποίες υπό το φως της πιο πάνω απόφασης θα θεωρούνται δικαιολογημένες. Το εύρος, το ύψος και ο χρόνος διεκδίκησης τους, όπως και η πιθανότητα καταβολής τους είναι αδύνατον προς το παρόν να εκτιμηθούν».
Παράλληλα, το Συμβούλιο στην ανακοίνωσή του παραθέτει στοιχεία βάσει των οποίων τόσο το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο όσο και η ακαδημαϊκή έρευνα, «αιτιολογούν γιατί η παροχή της προστασίας των καταθέσεων, αφορά μόνο σε άτομα ή σε οργανισμούς που δεν θεωρούνται θεσμικοί επενδυτές».
Όπως αναφέρεται, οι θεσμικοί επενδυτές διαθέτουν περισσότερη πληροφόρηση και τεχνογνωσία και είναι σε καλύτερη θέση να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και ν’ αντιμετωπίζουν επενδυτικούς κινδύνους από τους απλούς καταθέτες και επιπρόσθετα, είναι υποχρεωμένοι από το θεσμικό πλαίσιο να λειτουργούν εντός αυτών των παραμέτρων.
Αυξάνεται ο συστημικός κίνδυνος
Το Συμβούλιο θεωρεί μάλιστα πως «η σημαντικότερη μέσο-μακροπρόθεσμη απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και κατ’ επέκταση για την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά από την πιο πάνω απόφαση είναι η αύξηση του συστημικού κινδύνου».

Εξηγεί πως οι θεσμικοί επενδυτές είναι αυτοί που παρακολουθούν τη συμπεριφορά των οργανισμών στους οποίους επενδύουν, στη συγκεκριμένη περίπτωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και αντιδρούν ανάλογα, λειτουργώντας ως «ένας σημαντικότατος και απαραίτητος μηχανισμός ελέγχου του χρηματοπιστωτικού συστήματος».
«Η πιο πάνω απόφαση ουσιαστικά αδρανοποιεί το μηχανισμό αυτό και θα ενθαρρύνει μελλοντικές κακές πρακτικές από το χρηματοπιστωτικό τομέα με ανυπολόγιστες συνέπειες», καταλήγει το Συμβούλιο.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται υπό τη μορφή υποσημείωσης πως ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Δημήτρης Γεωργιάδης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος διαχειριστικής επιτροπής ταμείου προνοίας κατά την περίοδο της διάσωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενδεχομένως να επωφεληθεί από την πιο πάνω απόφαση.
Πηγή: 
ΚΥΠΕ

Αντιδράσεις κομμάτων για την «καλή οικονομία»
Η πορεία των δημόσιων οικονομικών και οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, ότι είναι υπό έλεγχο και απολύτως εντός των στόχων που έχουν τεθεί μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2017 σε συνδυασμό με την υπερκάλυψη του στόχου για τον ρυθμό ανάπτυξης, βρήκαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Με ανακοινώσεις το Κίνημα Οικολόγων και η ΕΔΕΚ ασκούν κριτική στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης.

Ο υπουργός Οικονομικών να σταματήσει επιτέλους να επιχαίρει για την επιστροφή σε ένα αποτυχημένο μοντέλο, όπου οι αριθμοί ευημερούν σε βάρος της πραγματικής οικονομίας, αναφέρει με ανακοίνωση το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασίας Πολιτών. Οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για ρυθμό ανάπτυξης που θα αγγίξει το 3,5% στο τέλος του έτους μάλλον προεκλογικές σκοπιμότητες εξυπηρετούν, παρά αποτυπώνουν την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας, επισημαίνεται. Ο υπουργός Οικονομικών, πέραν του ότι προβάλλει επιλεκτικά ορισμένους δείκτες, ξεχνά να αναφερθεί στην κοινωνική κατανομή της ανάπτυξης που τόσο διαφημίζει, αναφέρουν οι Οικολόγοι.

«Το μοντέλο του υπερτροφικού τομέα των υπηρεσιών, τα έσοδα του οποίου ενισχύουν άκριτα την κατανάλωση και μάλιστα κυρίως εισαγόμενων προϊόντων, μπορεί να λειτουργεί θετικά για να "δείξει νούμερα" ο κάθε υπουργός Οικονομικών εν όψει εκλογών, με βεβαιότητα όμως θα οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες όπως αυτές που ζήσαμε ήδη τα τελευταία χρόνια. Τα παθήματα δεν έγιναν μαθήματα» καταλήγει η ανακοίνωση των Οικολόγων.
Η ΕΔΕΚ, σε ανακοίνωση, αναφέρει «εδώ και μέρες σημειώνουμε πως η ανάπτυξη της οικονομία είναι αποτέλεσμα μη σταθερών παραγόντων, όπως είναι η τουριστική κίνηση και η "πώληση" διαβατηρίων. Τομείς δηλαδή που επηρεάζονται σημαντικά από εξωγενείς παράγοντες που είναι ασταθείς και δεν μπορούν να προσφέρουν μακροοικονομική σταθερότητα. Την ίδια στιγμή τονίζουμε πως θα πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό οικονομικής ανάπτυξης, στηριζόμενοι κυρίως σε ποιοτικούς παράγοντες. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να συμβάλουμε και στη βελτίωση των μισθών κυρίως του ιδιωτικού τομέα, στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων που παραβιάζονται κατά κόρον» αναφέρει η ΕΔΕΚ.

«Εδώ και μέρες ζητάμε από τον ΔΗΣΥ και από το υπουργείο Οικονομικών να μας απαντήσουν σε ποιους τομείς της οικονομίας, πέρα από τον τουρισμό και την "πώληση" διαβατηρίων (τομείς μη σταθεροί), οφείλεται η οικονομική ανάκαμψη. Η απουσία απάντησης επιβεβαιώνει πως η ανάπτυξη οφείλεται στους πιο πάνω μη σταθερούς τομείς, γεγονός που πρέπει να προβληματίσει και να οδηγήσει σε ένα μακροπρόθεσμο προγραμματισμό σταθερής οικονομικής ανάπτυξης» καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος


1 σχόλιο: