Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Διάφορα Γενάρης

Οι στόχοι του εξαμήνου της ΑνΑΔ για ανέργους και εργαζομένους
Σχέδια για κατάρτιση 34 χιλ. ατόμων

Λευκωσία: Νέες ευκαιρίες προσφέρει η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), σε άνεργα άτομα και εργαζόμενους, στην κατεύθυνση της κατάρτισης και της βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων προκειμένου να διασφαλίσουν τη θέση εργασίας ή και για ένταξη στην αγορά απασχόλησης.

Το όφελος από τη συμμετοχή στα σχέδια της Αρχής είναι διπλό, στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του εργατικού δυναμικού και της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2017 η Αρχή έχει καταρτίσει σχέδια κατάρτισης μέσω των οποίων στοχεύει στη συμμετοχή 34.100 εργοδοτουμένων και ανέργων, με υπολογιζόμενη δαπάνη €9,7 εκατ.

Ο λόγος για τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Μεταξύ άλλων, τα προγράμματα θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: αποτελεσματική Διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα.

Πιο συγκεκριμένα, τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, που φέρουν τον χαρακτηρισμό «συνήθη», εφαρμόζονται από πιστοποιημένα ΚΕΚ και επιχορηγούνται από την Αρχή στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων προς εργοδότες με σκοπό τη συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι μακροχρόνια άνεργοι (6+ μήνες ανεργίας), εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εργασίας, για βελτίωση των δεξιοτήτων τους με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση. Συνολικά εγκρίθηκαν 1.088 προγράμματα για συμμετοχή 30.500 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €7,6 εκατ.

Επίσης, η Αρχή εφαρμόζει και τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, που φέρουν τον χαρακτηρισμό «ζωτικής σημασίας». Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων και οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως σε διευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό, σε εξειδικευμένα ή καινοτόμα θέματα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Η Αρχή ενέκρινε 39 προγράμματα για συμμετοχή 1.100 ατόμων με υπολογιζόμενη δαπάνη €1,7 εκατ.

Επιπλέον, η Αρχή θα εφαρμόσει και τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης συνδικαλιστικών στελεχών, στόχος των οποίων είναι η παροχή κινήτρων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Συνολικά εγκρίθηκαν 91 προγράμματα για συμμετοχή 2.500 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €0,4 εκατ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα της Αρχής, 
www.anad.org.cy.

Παράταση σε τρία σχέδια

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε τρία σχέδια του δίνει το Υπουργείο Εργασίας, καλώντας τον επιχειρηματικό κόσμο και τους εγγεγραμμένους ανέργους να ενδιαφερθούν. Πρόκειται για τρία από το πακέτο των 11 σχεδίων που είχε ανακοινώσει η υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, τον περασμένο Οκτώβρη, με στόχο την άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας.

Συγκεκριμένα, τα σχέδια είναι τα εξής:
● σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων του ΕΕΕ σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση, που παρατείνει μέχρι την 31η Μαρτίου 2017. Η ΑνΑΔ είναι φορέας υλοποίησης του σχεδίου. Σκοπός της κατάρτισης είναι η απόκτηση εργασιακής πείρας για βελτίωση της απασχολησιμότητας και εργοδότησης των ληπτών του ΕΕΕ οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Οι συμμετέχοντες θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις, μετά από συνταίριασμα των αναγκών της και των δεξιοτήτων του υποψηφίου. Αυτή η αξιολόγηση θα διενεργείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, αλλά η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται από τις επιχειρήσεις.
Οι λήπτες του ΕΕΕ δεν θα πρέπει να ανησυχούν καθώς κατά την τρίμηνη κατάρτιση θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το ΕΕΕ. Η επιχείρηση μετά τη λήξη της κατάρτισης θα έχει υποχρέωση να εργοδοτήσει τους συμμετέχοντες με πλήρη απασχόληση για 12 μήνες. Για την περίοδο αυτή ο επιχειρηματίας μπορεί να διεκδικήσει από το Τμήμα Εργασίας επιδότηση μέχρι και 60% του μισθολογικού κόστους του δικαιούχου ΕΕΕ, με ανώτατο όριο τις €6.000.
● το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων δικαιούχων ΕΕΕ στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Η κατάρτιση θα παρέχεται στις εξής ειδικότητες: τραπεζοκόμος, μπάρμαν και καμαριέρα και αφορά όλες τις επαρχίες, Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Επίσης θα παρέχεται κατάρτιση για τη θέση καθηκόντων υποδοχής που αφορά μόνο την επαρχία Πάφου.
● παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης, μέχρι τις 3 του Φεβρουαρίου, για το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας.

Μισθός αντί επιδόματος
Το άκουσα πολλές φορές ότι δικαιούχοι του ΕΕΕ επιλέγουν συνειδητά να κάθονται στην αδράνεια και να βολεύονται με το επίδομα της κρατικής πρόνοιας, αντί της εργασίας. Πάντα θα υπάρχουν τέτοια άτομα.
Συνεπώς, το στοίχημα που καλείται να κερδίσει το Υπουργείο Εργασίας είναι η ενεργοποίηση των ληπτών και η ένταξή τους στην παραγωγή, ώστε να γίνουν οικονομικά και άλλως πως ανεξάρτητοι πολίτες. 
Πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα καθώς υπεισέρχονται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δικαιούχου.
Καθοριστικής σημασίας προϋπόθεση είναι το ύψος του μηνιάτικου να είναι ελκυστικό και υψηλότερο του ΕΕΕ και, βεβαίως, οι συνθήκες εργασίας. Επί αυτών το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να δράσει.

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη


Προϋπόθεση προόδου η εργατική ειρήνη - Οι ξενοδόχοι να εφαρμόζουν με συνέπεια τις συλλογικές συμβάσεις


Sek 25-1-2017
Το 2016 υπήρξε μια εξαιρετική χρονιά για τον κυπριακό τουρισμό.  Με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.186.531 σε σύγκριση με 2.659.405 την αντίστοιχη περίοδο του 2015.  Οι περσινές αφίξεις ήταν αυξημένες 19.8% και ήταν οι περισσότερες που καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο στη διάρκεια ενός έτους.  Τα δε έσοδα φαίνεται πως θα ξεπεράσουν τα €2.4 δις.
Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Η δραστηριότητα και η κινητικότητα που παρουσίασε η τουριστική βιομηχανία είναι αυτή που σπρώχνει αυτή την ώρα την κυπριακή οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Έχουμε την άποψη πως, όλη αυτή η θετικότητα δεν πρέπει να δημιουργήσει κανένα εφησυχασμό.
Αντίθετα όλοι οι κοινωνικοί εταίροι του τομέα, (κράτος, εργοδότες, συντεχνίες και άλλες επαγγελματικές ομάδες), θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για να βελτιώσουν το τουριστικό προϊόν και να λύσουν, (πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου), υφιστάμενα προβλήματα ώστε το 2017 να είναι ακόμα πιο καλή χρονιά.
Το κυπριακό τουριστικό προϊόν χρήζει αναβάθμισης, ενώ η προώθηση του θα πρέπει να γίνεται από ντόπιο καλά καταρτισμένο προσωπικό, που μπορεί να προβάλει και να προωθήσει την κυπριακή φιλοξενία.
Ο κρακτισμός, η ηχορύπανση και οι οποιεσδήποτε πολεοδομικές άναρχες αναπτύξεις πρέπει να εκλείψουν, ενώ πρέπει να προσελκύσουμε και τουρίστες από νέες αγορές.
Κυρίαρχο σημείο αναφοράς πρέπει να αποτελέσει η εργατική ειρήνη στη ξενοδοχειακή βιομηχανία η οποία πρέπει να είναι μόνιμη και διαρκής.
Η ΣΕΚ απευθύνει έκκληση προς όλους τους εργοδότες – κυρίως προς τους ξενοδόχους – να τηρούν με υπευθυνότητα τους όρους των συλλογικών συμβάσεων και να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται εργαζόμενους μέσα από την προσφορά ατομικών συμβολαίων με όρους που είναι υποδεέστεροι των συμβάσεων.
Η εργατική ειρήνη χρειάζεται δύο για να είναι καλά εδραιωμένη.
Γι’  αυτό απαιτούμε από την εργοδοτική πλευρά σεβασμό στα συμφωνηθέντα και αυστηρή τήρηση των εργασιακών θεσμίων.
Τα πιο πάνω με αυστηρό θεματοφύλακα το υπουργείο Εργασίας αποτελούν σοβαρή προϋπόθεση για ακόμα καλύτερες επιδόσεις του κυπριακού τουρισμού

ATA - ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΞΕΠΕΜΨΑΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ


Sek 20-1-2017
·         Κατατέθηκαν θέσεις αρχών στην πρώτη συνάντηση Συντεχνιών- Εργοδοτών υπό την προεδρία της Ζέτας Αιμιλιανίδου
·         Οι Εργοδότες αποδέκτηκαν την πρότασητης υπουργού Εργασίας για μη μείωση των μισθών λόγω του αρνητικού προσήμου
·         Αισιοδοξία ότι θα εξευρεθεί η χρυσή φόρμουλα για ρύθμιση του θεσμού Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
Αισιοδοξία ότι  ο διάλογος για επαναρύθμισητης ΑΤΑ θα έχει αίσια κατάληξη προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας εξέπεμψε η προχθεσινή πρώτησυνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων υπό την προεδρία της υπουργού εργασίας  Ζέτας Αιμιλιανίδου.
Στη συνάντηση κατατέθηκαν θέσεις αρχών που αποσκοπούν στην εξεύρεσητης χρυσής τομής για κατάληξη σε συμφωνία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.Στον κοινωνικό διάλογο συμμετέχουν οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.
Συμφωνήθηκε όπως σε πρώτη φάση, η υπουργός Εργασίας συνεχίσει το διάλογο με την κάθε πλευρά χωριστά. Στη συνέχεια, με βάση της διαδικασία που θα ακολουθήσει η υπουργός και με γνώμονα τις εξελίξεις επί της ουσίας της διαφοράς,  θα καθορισθούν  κοινές συσκέψεις.
Σε ότι αφορά τις θέσεις αρχών, η εργοδοτική πλευρά έθεσε το θέμα της διαφοροποίησης της ΑΤΑ με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας σημειώνοντας ότι θα ήταν λάθος η επαναφορά της ΑΤΑ όπως αυτή παραχωρείτο πριν από την κρίση.
Οι συντεχνίες αντικρούοντας το επιχείρημα των εργοδοτών, υποστήριξαν ότι η επαναφορά της ΑΤΑ και η επαρύθμιση  θα εδραιώσει την εργατική ειρήνη προς όφελος της πραγματικής οικονομίας αλλά και των επιχειρήσεων.
Η συμφωνία που θα εξευρεθεί θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Τα σημεία τριβής
Τα σημεία τριβής που έχουν αναδειχθεί στο τραπέζι του διαλόγου ο οποίος με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, είναι: Αν θα παραχωρείται στο 50% της αξίας της, αν θα παραχωρείται μία ή δύο φορές το χρόνο και ποιό θα είναι το χρονικό σημείο επανεκκίνησης της καταβολής της.
O γενικός διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου σε δηλώσεις του στον Τύπο, τόνισε:  «Παρά το γεγονός ότι το εγχείρημα επίτευξης κοινά αποδεχτής ρύθμισης της ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα είναι δύσκολο, εντούτοις, αν επιδεχθεί υπευθυνότητα και σοβαρότητα που διακρίνει διαχρονικά τις δύο πλευρές, θα μπορεί να υπάρξει συμφωνία».
Σε δήλωση του στην Εργατική Φωνή ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας ξεκαθάρισε ότι η κατάργηση της ΑΤΑ είναι εκτός πλαισίου του διαλόγου διαμηνύοντας ότι μέσα από τη ρύθμιση που θα προκύψει δεν θα πρέπει να αλλοιώνεται η βασική φιλοσοφία, δηλαδή η διατήρηση της αγοραστικής αξίας των μισθών.Υπενθύμισε ότι υπήρξε ανατροπή στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα από το 2011 και επομένως η ΑΤΑ θα πρέπει να προσεγγιστεί κάτω από αυτό το φακό. Καταλήγοντας έστειλε το μήνυμα ότι η ΣΕΚ και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα συμμετέχει στον διάλογο με υπευθυνότητα για εξεύρεση της καλύτερης δυαντής λύσης που θα κατοχυρώνει τη διατήρηση  του θεσμού προς όφελος της  εργατικής  ειρήνης και κατεπέκταση της οικονομικής ανάπτυξης  και της κοινωνικής προόδου.
Υπουργείο Οικονομικών
Το υπουργείο οικονομικών με πρόσφατη ανακοίνωση του ξεκαθαρίζει ότι οι μισθοί στο δημόσιο δεν θα τύχουν προσαρμογής το 2017 και παραπέμπει σε υποσημείωση του προϋπολογισμού που αναφέρει ότι οι μισθοί και οι συντάξεις του δημοσίου θα αναπροσαρμόζονται με την καταβολή του 50% της ΑΤΑ, του έτους που προηγείται. Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία η συνολική μείωση της ΑΤΑ την τελευταία τετραετία ανήλθε στο 6,3%.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δηλώσεις μετά τη συνάντηση έκανε μόνο η υπουργός εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου.Ευχαρίστησε «τους εργοδότες, την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ αλλά και τις συντεχνίες για το ότι όλοι αποδέχτηκαν την πρόταση μου για μη μείωση των μισθών λόγω αρνητικού πρόσημου της ΑΤΑ.Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εργαζομένους, γιατί δεν θα υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων για μείωση των μισθών λόγω ΑΤΑ» συμπλήρωσε.
Συνεχίζοντας είπε ότι, «εκείνο που θα συνεχίσουμε με πιο εντατικό τρόπο κατά τις επόμενες ημέρες, είναι η τελική ρύθμιση της ΑΤΑ.Πιστεύουμε, ότι με την υπευθυνότητα που έχουν επιδείξει όλοι κατά την διάρκεια των δύσκολων χρόνων που έχουμε περάσει, θα καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο για να ρυθμιστεί κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο η ΑΤΑ» κατέληξε η κ. Αιμιλιανίδου.

Οι Εργοδότες απάντησαν θετικά στην υπουργό Εργασίας - Δεν μειώνονται οι μισθοί λόγω ΑΤΑ


Sek 15-1-2017
Μετά το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ αποδέχθηκε την έκκληση της υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου να μην εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του 2017 οποιαδήποτε μείωση στους μισθούς των εργαζομένων λόγω του αρνητικού προσήμου της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Σύμφωνα με επιστολή που έστειλε η ΟΕΒ προς την Υπουργό Εργασίας, ξεκαθαρίζει πως η Ομοσπονδία είναι στη διάθεση της για έναρξη εντατικού διαλόγου με στόχο τη συνολική ρύθμιση του ζητήματος το ταχύτερο δυνατό.

Αποδέχτηκε την πρόταση η ΣΕΚ

Η ΣΕΚ αποδέχθηκε την πρόταση της υπουργού Εργασίας για μη εφαρμογή καθόλη τη διάρκεια του 2017 οποιασδήποτε μείωσης στους μισθούς των εργαζομένων λόγω ΑΤΑ. Σε απαντητική του επιστολή ο γ.γ. Ανδρέας Φ. Μάτσας σημειώνει πως «παραμένουμε συνεπείς στην προσπάθεια για ρύθμιση της ΑΤΑ στο πλαίσιο ενός δομημένου και στοχευμένου διαλόγου έτσι ώστε να επέλθει τελική συμφωνία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.» Εξέφρασε, παράλληλα, την προσδοκία ότι οι Εργοδότες θα επειδείξουν εποικοδομητικό πνεύμα προκειμένου να επιτευχθεί συνολική διευθέτηση του ζητήματος μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

H υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου με επιστολή της ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ για την θετική αντιμετώπιση της πρότασης της  που αφορά τη μη εφαρμογή οποιασδήποτε μείωσης στους μισθούς των εργαζομένων λόγω Α.Τ.Α κατά την διάρκεια του 2017.

Η κυρία Αιμιλιανίδου διαβεβαιώνει παράλληλα ότι θα συνεχίσει εντατικά τον διάλογο για την τελική ρύθμιση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.


ΔΗΛΩΣΗ γ.γ. ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα

Είναι πολύ σημαντικό γεγονός το ότι δημιουργούνται συνθήκες εργατικής ειρήνης και δίνεται το χρονικό περιθώριο για να εμπλακούμε σε διάλογο σε καθορισμένο χρονικό περιθώριο και να καταλήξουμε σε συμφωνία η οποία να ρυθμίζει και να επανεκκινά το θεσμό της ΑΤΑ. Είμαστε σε στάδιο επεξεργασίας προτάσεων. Στόχος είναι να υπάρξει κατάληξη για το καλό των εργαζομένων αλλά και της περαιτέρω ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας. Η ΑΤΑ είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην ανάκαμψη της οικονομίας. Το εργατικό κόστος δεν αποτελεί το σημαντικότρο λειτουργικό έξοδο των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Συμφωνία – Πλαίσιο Μια νέα αρχή για επαναδιεκδίκηση μισθών και ωφελημάτων στο ευρύτερο Δημόσιο


Sek 13-1-2017
Συμφωνία – Πλαίσιο Μια νέα αρχή για επαναδιεκδίκηση μισθών και ωφελημάτων στο ευρύτερο Δημόσιο
Η συμφωνία που υπεγράφη στις 4 Ιανουαρίου 2017 από το υπουργείο Οικονομικών και τις συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, αποτελεί το πλαίσιο για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων για την περίοδο 2015-2018 στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Η συμφωνία-πλαίσιο, προέκυψε κατόπιν αντίδρασης του Συνδικαλιστικού Κινήματος στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για νομοθετική ρύθμιση των μισθών και της επιμονής του στη διατήρηση του συστήματος εργασιακών σχέσεων και του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων. Γι’ αυτό οι κλαδικές συντεχνίες ΟΗΟ-ΣΕΚ και  ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ χαιρετίζουν για ακόμα μια φορά την απόφαση της Βουλής να καταψηφίσει το σχετικό Νομοσχέδιο.
Βάσει της συμφωνίας, οι γενικές αυξήσεις στους μισθούς των υπαλλήλων και στις συντάξεις των συνταξιούχων για τα έτη 2015 και 2016 θα είναι μηδενικές. Για το δε μισθολόγιο των ετών 2017 και 2018, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην εισαγωγή μηχανισμού, με τη συμμετοχή των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέσα από τον οποίο η ποσοστιαία μεταβολή στο μισθολογικό κόστος δεν θα ξεπερνά το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Αιτήματα για παραχώρηση γενικής αύξησης θα αρχίσουν να συζητούνται αμέσως στα πλαίσια του θεσμοθετημένου διαλόγου και εφόσον το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ υπερκαλύπτει την παραχώρηση τιμαριθμικής αύξησης και προσαυξήσεων. Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ με κοινή ανακοίνωση τους, τονίζουν ότι με βάση τη Συμφωνία θα υποβάλουν άμεσα αιτήματα ώστε να διεκδικήσουν το ποσοστιαίο περιθώριο πέραν των προσαυξήσεων (για το 2017/2018 κατοχυρώθηκαν) που θα διαπιστώσει ο Μηχανισμός το οποίο προκαταρτικά με βάση τις πληροφορίες υπολογίζεται γύρω στο 3%. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους χαμηλόμισθους.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπως μέχρι το τέλος Μαΐου 2017, στο πλαίσιο  της ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα των Ταμείων Προνοίας συζητηθεί και συμφωνηθεί η εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για υπαλλήλους που προσελήφθησαν μετά τον Οκτώβριο του 2011, ρύθμιση η οποία θα αφορά και άλλους εργαζόμενους όπως οι αορίστου χρόνου εργαζόμενοι.
Οι δύο συντεχνίες καλούν τους εργαζόμενους να παραμείνουν στρατευμένοι στη σταδιακή αποκατάσταση μισθών και ωφελημάτων αλλά και να προστατεύσουν τους Οργανισμούς τους βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα τους, ενέργεια που θα αποτελέσει απάντηση και σε απαράδεκτες πολιτικές για ιδιωτικοποίηση.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτευχθείσα συμφωνία, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια καλή συμφωνία και για τους εργαζόμενους. «Καθιερώνεται ένα πλαίσιο, εντός του οποίου στο επόμενο διάστημα θα ανανεωθούν όλες οι επιμέρους συλλογικές συμβάσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό που από τη δική μου πλευρά θεωρώ ως σημαντικό, είναι πως το πλαίσιο διασφαλίζει ουσιαστικά τη βιωσιμότητα του μισθολογίου. Εντός αυτού του πλαισίου είναι γνωστό και έχει επιβεβαιωθεί πως προ- σαυξήσεις θα δοθούν και για τη φετινή χρονιά και για την επόμενη χρονιά. Δεν θα μπορεί το μισθολόγιο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα συνολικά να ξεπεράσει αυτό το πλαίσιο». Ο Υπουργός σημείωσε ότι η ουσιώδης διαφορά της συμφωνίας από τις παλαιότερες είναι ότι δεν προσδιορίζει το ποσοστό της αύξησης του μισθολογίου. «Δεν προσδιορίζεται εκ των προτέρων, αλλά για κάθε περίοδο μέσα από την εφαρμογή αυτού που έχουμε υπογράψει, θα προσδιορίζεται», είπε. Όπως εξήγησε, η συμφωνία περιλαμβάνει τον μηχανισμό που υπολογίζει όλες τις παραμέτρους που συναποτελούν το μισθολόγιο. «Σε κάθε περίπτωση, όλα όσα συναποτελούν το μισθολόγιο θα υπολογίζονται και θα καθορίζονται εντός αυτού του πλαισίου: Και οι προσλήψεις, και οι γενικές αυξήσεις, και οι προσαυξήσεις, και η ΑΤΑ και τα παρεμφερή επιδόματα».
Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι μετά και την απόρριψη από τη Βουλή της προταθείσας νομοθετικής ρύθμισης για τον δημόσιο τομέα, η Κυβέρνηση επανεξετάζει τα δεδομένα, καθώς εξακολουθεί να θεωρεί απολύτως αναγκαία τη ρύθμιση με έναν παρόμοιο τρόπο του μισθολογίου και στον ίδιο τον δημόσιο τομέα, και θα επανέλθει.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας σημείωσε ότι με τη συμφωνία κατοχυρώνεται ότι θα δοθούν προσαυξήσεις στο ευρύτερο Δημόσιο για το τρέχον έτος και για το 2018, ενώ την ίδια στιγμή «δημιουργείται το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα διαβουλευθούμε σε ό,τι αφορά μισθολογικές αυξήσεις και παρεμφερή ωφελήματα, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε άλλων αιτημάτων προκύψουν στην πορεία του χρόνου». «Μέσα από αυτή τη διαδικασία στέλνουμε ένα γενικότερο μήνυμα προς την υπόλοιπη οικονομία ότι η περίοδος της ύφεσης έχει παρέλθει, δημιουργούνται σταθερά οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για γενικότερη οικονομική ανάκαμψη, πράγμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα ως ΣΕΚ και ως συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα, να διεκδικήσουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας περαιτέρω βελτίωση των μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων και για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα», σημείωσε.
Από την πλευρά του, ο γ.γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης εξέφρασε ικανοποίηση για την υπογραφή της συμφωνίας, σημειώνοντας ότι ενισχύεται και εδραιώνεται ο θεσμός της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των συλλογικών συμβάσεων.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, επίσης, όπως μέχρι το τέλος Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα των Ταμείων Προνοίας συζητηθεί και συμφωνηθεί η εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2011, ρύθμιση η οποία θα αφορά και άλλους εργαζομένους, όπως οι αορίστου χρόνου εργαζόμενοι. Πετρίδης: «Είναι ο μηχανισμός που προτείναμε για τον δημόσιο τομέα».

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παρούσα Συμφωνία που υπογράφηκε στις 4 Ιανουαρίου, 2017 από τον Υπουργό Οικονομικών και τους Γενικούς Γραμματείς της ΣΕΚ και ΠΕΟ, εξουσιοδοτεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα Συμβούλια των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Μικτή Εργατική Επιτροπή για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, να προχωρήσουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τις οικείες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμφωνήσουν και να ανανεώσουν τις Συλλογικές τους Συμβάσεις στο πλαίσιο του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Οι συλλογικές συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι τετραετούς διάρκειας και θα αφορούν την περίοδο 1.1.2015 έως 31.12.2018.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ: Οι γενικές αυξήσεις στους μισθούς των υπαλλήλων και στις συντάξεις των συνταξιούχων, για τα έτη 2015 και 2016, θα είναι μηδενικές. Σημείωση: Ο όρος υπάλληλος καλύπτει και εκτάκτους, με σύμβαση, ορισμένου και αορίστου χρόνου εργαζομένους.
ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2017 και 2018: Για το μισθολόγιο των ετών 2017 και 2018, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην εισαγωγή μηχανισμού με τη συμμετοχή των συμβαλλομένων Συνδικαλιστικών Οργανώσεωνόπως φαίνεται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας. Μέσα από το μηχανισμό, και για το διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας συμφωνίας,  η ποσοστιαία μεταβολήστο μισθολογικό κόστος δεν θα ξεπερνά το ποσοστό αύξησης του Ονομαστικού ΑΕΠ.   Σε αυτά τα πλαίσια οι ετήσιες προσαυξήσεις για το 2017 και 2018 θα παραχωρηθούν με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς. Eφόσον το ποσοστό αύξησης του Ονομαστικού ΑΕΠ υπερκαλύπτει την παραχώρηση ΑΤΑ και Προσαυξήσεωνσυζητείταιη παραχώρηση Γενικής Αύξησης. Από πλευράς διαδικασίας, τυχόν αιτήματα θα συζητούνται στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου διαλόγου ο οποίος θα αρχίσει μετά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας. Για το θέμα της ΑΤΑ, οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις  δήλωσαν ότι υπάρχει διαδικασία διαλόγου για τελική ρύθμιση της. Για σκοπούς της παρούσας συμφωνίας η καταβαλλόμενη ΑΤΑ θα συνυπολογίζεται, κατά προτεραιότητα, στο μισθολογικό κόστος.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ: 1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα θέματα προκύπτουν θα επιλύονται στα πλαίσια του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεωνκαι της Μικτής Εργατικής Επιτροπής για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό. 2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν όπως στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα των Ταμείων Προνοίας, συζητηθεί και συμφωνηθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2017 η εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2011. Οι ρυθμίσεις αυτές θα καλύψουν και άλλους εργαζόμενους όπως οι αορίστου χρόνου εργαζόμενοι.
Ανδρέας Φ. Μάτσας γ.γ.ΣΕΚ Ώρα για διεκδίκηση αυξήσεων και στον ιδιωτικό τομέα Δημιουργούνται σταθερά οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για γενικότερη οικονομική ανάκαμψη, πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας περαιτέρω βελτίωση των μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων και για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα»
Συμφωνία Πλαίσιο: Μια νέα αρχή για επαναδιεκδίκηση μισθών και ωφελημάτων
Υπογράφηκε χθες, 4 Ιανουαρίου 2017, μεταξύ του κ. Χάρη Γεωργιάδη, Υπουργού Οικονομικών, εκ μέρους της Κυβέρνησης, και Γενικών Γραμματέων της ΣΕΚ και ΠΕΟ, κ. Α. Μάτσα και Π. Κυρίτση, αντίστοιχα, η συμφωνία πλαίσιο για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στα ΝΠΔΔ για τα έτη 2015-2018.
Η συμφωνία αυτή προέκυψε κατόπιν της αντίδρασης του Συνδικαλιστικού Κινήματος στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για νομοθετική ρύθμιση των μισθών και της επιμονής του στη διατήρηση του συστήματος εργασιακών σχέσεων και του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων γι’ αυτό η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ χαιρετίζουν για ακόμα μια φορά την απόφαση της Βουλής να καταψηφίσει το σχετικό Νομοσχέδιο.
Η συμφωνία αυτή θα αποτελεί το πλαίσιο για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων για την περίοδο 2015-2018 στο πλαίσιο του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.
Βάσει της συμφωνίας, οι γενικές αυξήσεις στους μισθούς των υπαλλήλων και στις συντάξεις των συνταξιούχων για τα έτη 2015 και 2016 θα είναι μηδενικές. Για το δε μισθολόγιο των ετών 2017 και 2018, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην εισαγωγή μηχανισμού, με τη συμμετοχή των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέσα από τον οποίο η ποσοστιαία μεταβολή στο μισθολογικό κόστος δεν θα ξεπερνά το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.
Αιτήματα για παραχώρηση γενικής αύξησης θα αρχίσουν να συζητούνται αμέσως στα πλαίσια του θεσμοθετημένου διαλόγου και εφόσον το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ υπερκαλύπτει την παραχώρηση τιμαριθμικής αύξησης και προσαυξήσεων.
Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ δήλωσαν ότι με βάση τη Συμφωνία θα υποβάλουν άμεσα αιτήματα ώστε να διεκδικήσουν το ποσοστιαίο περιθώριο πέραν των προσαυξήσεων (για το 2017/2018 κατοχυρώθηκαν) που θα διαπιστώσει ο Μηχανισμός το οποίο προκαταρτικά με βάση τις πληροφορίες υπολογίζεται γύρω στο 3%. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους χαμηλόμισθους.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπως μέχρι το τέλος Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα των Ταμείων Προνοίας συζητηθεί και συμφωνηθεί η εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για υπαλλήλους που προσελήφθησαν μετά τον Οκτώβριο του 2011, ρύθμιση η οποία θα αφορά και άλλους εργαζόμενους όπως οι αορίστου χρόνου εργαζόμενοι.
Τέλος, η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ καλούν τους εργαζόμενους να παραμείνουν στρατευμένοι στη σταδιακή αποκατάσταση μισθών και ωφελημάτων αλλά και να προστατεύσουν τους Οργανισμούς τους βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα τους, ενέργεια που θα αποτελέσει απάντηση και σε απαράδεκτες πολιτικές για ιδιωτικοποίηση.
peo

Peo 26-1-2017
Συνήλθε χθες Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 τον Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο της ΠΕΟ. Στην συνεδρία συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του οργανωτικού και οικονομικού πλάνου το 2016 και εγκρίθηκαν οι στόχοι του κινήματος το 2017.
Το ΚΟΓ, αποτίμησε θετικά τα αποτελέσματα της οργανωτικής δουλειάς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συνθήκες μέσα στις οποίες εργάστηκαν οι μηχανισμοί μας.
Διαπιστώθηκε ότι σαν αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειά που έγινε αυξήθηκαν τα συνδεδεμένα μέλη, βελτιώθηκε η οργανωτική μας κατάσταση, ενώ οργανώθηκε σημαντικός αριθμός νέων επιχειρήσεων.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι πέραν των 6,500 εργαζομένων εγγράφηκαν για πρώτη φορά σαν μέλη των Συντεχνιών της ΠΕΟ. 
Το ΚΟΓ, εκτιμά ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις έτσι ώστε το 2017 να είναι για το κίνημα της ΠΕΟ η συνέχιση και η εντατικοποίηση μιας συνολικής αντεπίθεσης για επαναφορά εργασιακών δικαιωμάτων, και για περαιτέρω οργανωτικό δυνάμωμα.
Εγκρίθηκε ομόφωνα το έγγραφο το οποίο θα αποτελέσει την βάση για την συζήτηση της εκτίμησης της οργανωτικής μας δουλειάς, η οποία θα γίνει στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδία στο προσεχές χρονικό διάστημα.
Τέλος, το ΚΟΓ συγχαίρει όλα τα οργανωτικά στελέχη και τα στελέχη στους τόπους δουλειάς, που μέσα σε δύσκολες συνθήκες εργάστηκαν σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας.
20-1-2017
ΠΕΟ: "Θα ήταν παράδοξο και προκλητικό σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες έχουν διευρυνθεί σε βάρος των μισθωτών και των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, να επιδιωχθεί από οποιονδήποτε ανατροπή σε βάρος των εργαζομένων της ήδη καθορισμένης αναλογίας εισφορών για το ΓΕΣΥ"
Δεν αποδέχεται η ΠΕΟ οποιαδήποτε αλλαγή στην αναλογία των εισφορών για το ΓΕΣΥ σε βάρος των εργαζομένων. Η ΠΕΟ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με αφορμή τη συζήτηση των Νομοσχεδίων που αφορούν το ΓΕΣΥ στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής στις 19 Ιανουαρίου όπου ο Υπουργός Υγείας και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών μετέφεραν θέση της κυβέρνησης για ίση συνεισφορά εργαζομένων και εργοδοτών καθώς και για αυξημένες και καθολικές συμπληρωμές, οι οποίες υπάρχει πιθανότητα να αυξάνονται στην πορεία.
Η ΠΕΟ υπογραμμίζει ότι οι αναλογίες των εισφορών στο Γενικό Σχέδιο Υγείας είναι αποφασισμένες από το 2001 και έχουν περιληφθεί στο Νόμο που ψηφίστηκε το 2001. Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής αυτής της αναλογίας σε βάρος των μισθωτών, θα αποτελέσει ανατροπή των συμφωνηθέντων. «Εξάλλου θα ήταν φοβερά παράδοξο και προκλητικό σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες έχουν διευρυνθεί σε βάρος των μισθωτών και των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, να επιδιωχθεί από οποιονδήποτε ανατροπή σε βάρος των εργαζομένων της ήδη καθορισμένης αναλογίας», τονίζει η ΠΕΟ.
Σε ότι αφορά στις συμπληρωμές η ΠΕΟ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αποδέχεται την αντιμετώπιση τους ως μηχανισμού πρόσθετης εισφοράς που θα επιβαρύνει μονομερώς τους ασθενείς, αλλά μόνο ως μηχανισμού αποτροπής κατάχρησης του συστήματος. «Οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, που έχουν περισσότερη και συχνότερη ανάγκη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι απαραίτητο να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης», ξεκαθαρίζει η Ομοσπονδία.
Από την πρώτη στιγμή η ΠΕΟ από θέση αρχής τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής ενός ΓΕΣΥ όπως ψηφίστηκε το 2001 και με το οποίο διασφαλίζεται καθολικότητα στην κάλυψη, εισφορές με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές δυνατότητες των εισφορέων και υπηρεσίες υγείας με βάση τις ανάγκες του καθενός σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Η ΠΕΟ αναμένει από τη Βουλή ότι αυτές οι αρχές θα γίνουν σεβαστές και θα εφαρμοστούν, ώστε το συντομότερο να γίνει κατορθωτή η υλοποίηση του ΓΕΣΥ, η οποία αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα και απαίτηση.


Κοινή διακήρυξη Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ Κύπου
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Κύπρου ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ,ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΕΣΚ, ΠΟΑΣ,ΔΕΟΚ,ΕΤΥΚ, TURK-SEN, DEV-IS, KTAMS, ΚTOS, KTOEOS, KOOPSEN, BES, BASIN SEN που αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα της εργατικής τάξης της Κύπρου, με την ολοκλήρωση της συνόδου του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2017 και ασχολήθηκε με το Κυπριακό σημειώνουν: 
Το ΠΦΚ είναι διαχρονικά δεσμευμένο στον αγώνα για την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης και την επανένωση της κοινής μας πατρίδας μέσα από την διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
Οι οργανώσεις μέλη του ΠΦΚ εκφράζουν την ενεργητική στήριξη τους στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη και καλούν τους δύο ηγέτες όπως εργαστούν με καλή θέληση και προσήλωση για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και επιτυχής κατάληξη. 
Η λύση θα πρέπει να περιέχει τις απαιτούμενες πρόνοιες έτσι ώστε η καθημερινότητα των Κυπρίων να διασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας, ισότητας και προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας. 
Με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα πρέπει να διασφαλίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη μιας ενιαίας οικονομίας και αγοράς εργασίας που θα έχει στο επίκεντρο της την ενίσχυση της ευημερίας όλων των Κυπρίων και την εγγύηση της κοινωνικά δίκαιης κατανομής του παραγόμενου πλούτου.
Οι οργανώσεις μέλη του ΠΦΚ τονίζουν πως η λύση θα πρέπει να εμπεριέχει τις πιο κάτω αρχές και προϋποθέσεις, κατοχυρώνοντας την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και να ρυθμίζει με επάρκεια την αγορά εργασίας:
-Εφαρμογή ενιαίου συστήματος εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης.
-Εφαρμογή ενιαίου σχεδίου κοινωνικής ασφάλισης.
-Εφαρμογή ενιαίου συστήματος καθορισμού μισθών και απολαβών.
-Πλήρης σεβασμός του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και της επιλογής απασχόλησης σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου.
-Πλήρης απαγόρευση των διακρίσεων αναφορικά με την απασχόληση ή/και τις απολαβές λόγω εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
-Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση περιβάλλοντος ανεκτικότητας, ειρηνικής συνύπαρξής και αλληλοσεβασμού. 
Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ και οι οργανώσεις μέλη του είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τους δύο ηγέτες και τις διαπραγματευτικές τους ομάδες για να βοηθήσουν και να συμβάλουν με όλους τους δυνατούς τρόπους ούτως ώστε να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια του κοινού στόχου για ειρηνική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος».

Οι εργαζόμενοι στον αγώνα για λύση και επανένωση
-Σύνοδος Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ Κύπρου
Με αφορμή τις κρίσιμες συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες στη Γενεύη για επίλυση του Κυπριακού, πραγματοποιήθηκε στο Λήδρα Πάλας, τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου η Σύνοδος του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, στέλνοντας θετικό μήνυμα στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων για ολοκλήρωση της διαδικασίας και θετική κατάληξη.
Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στο Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ,ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΕΣΚ, ΠΟΑΣ, ΔΕΟΚ, ΕΤΥΚ, TURK-SEN, DEV-IS, KTAMS, ΚTOS, KTOEOS, KOOPSEN, BES, BASIN SEN, επανέλαβαν τις θέσεις τους για ενιαίο σύστημα Εργασιακών Σχέσεων, ενιαίο ασφαλιστικό σύστημα, σύστημα υγείας, για ενιαία οικονομία και απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης σε μια επανενωμένη Κύπρο.
Στη διάρκεια της Συνόδου τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων που συμμετέχουν στο Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ και αναπτύχθηκε πλούσια συζήτηση. Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της η Σύνοδος υιοθέτησε κοινή διακήρυξη.
Λαμβάνοντας το λόγο εκ μέρους της ΠΕΟ ο Γ.Γ. Πάμπης Κυρίτσης, χαιρέτησε την πραγματοποίηση του Φόρουμ σε μια στιγμή που θεωρείται εξαιρετικής σημασίας. «Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες με οράματα που εκφράζουν την Εργατική Τάξη της χώρας μας και θα ήταν παράλογο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία στη Γενεύη που ελπίζουμε να φέρει σημαντικές εξελίξεις για τη λύση του Κυπριακού, να μένει αδρανές και να μην έδινε τη δική του αποφασιστική και ξεκάθαρη τοποθέτηση. Η Εργατική Τάξη είναι η δύναμη αντίποδας στον εθνικισμό και στη μισαλλοδοξία», είπε ο Γ.Γ. της ΠΕΟ τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι Ε/κ και Τ/κ στέλνουν μήνυμα ενότητας. 
«Οι εργαζόμενοι σαφώς δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν αλλά αντίθετα, έχουν να κερδίσουν. Τα κοινά ταξικά και κοινωνικά συμφέροντα των εργαζομένων θα υλοποιηθούν αν και εφόσον η χώρα μας επανενωθεί και δημιουργηθούν προϋποθέσεις Ε/κ και Τ/κ για νέους κοινούς αγώνες για μια καλύτερη ζωή. Βεβαίως, γνωρίζουμε τα προβλήματα και δεν επιδιώκουμε ούτε να αντικαταστήσουμε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων ούτε τους διαπραγματευτές. Εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να εργαζόμαστε σκληρά για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων μέσα στο λαό και τους εργαζόμενους ώστε να συμβάλουμε με τη δική μας στάση στην ενθάρρυνση και στη στήριξη των προσπαθειών για θετικό αποτέλεσμα στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Γ.Γ. της ΠΕΟ και επεσήμανε πως το Συνδικαλιστικό Κίνημα έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει στην κοινωνία διεκδικώντας ενιαίο σύστημα Εργασιακών Σχέσεων, ενιαίο ασφαλιστικό σύστημα, σύστημα υγείας, για ενιαία οικονομία και απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης σε μια επανενωμένη Κύπρο. «Διεκδικούμε ένα μέλλον που να ανοίγει δρόμους για τα γνήσια συμφέροντα των εργαζομένων, για τη χώρα μας, για το λαό μας, για εμάς αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Για αυτό θεωρούμε ότι η Σύνοδος του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ είναι μια σημαντική συμβολή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού», είπε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου