Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

συνδικαλιστικές αντιδράσεις σε σχέση με την κινητικότητα υπαλλήλων σε δημόσιο και ημι-δημόσιο τομέα

04 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 15:30
Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) εκφράζει τις ανησυχίες της για τις αποφάσεις που λαμβάνονται και γι’ αυτήν χωρίς αυτήν και που αφορούν στη Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία. 

Η συντεχνία δηλώνει πως δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε συμφωνία γίνεται μεταξύ της ΠΑΣΥΔΥ και άλλων οργανώσεων ή Κλάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας και που αφορούν στις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και δηλώνει την ετοιμότητά της να αγωνιστεί ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των νοσηλευτών, ενός σημαντικού κλάδου στη δημόσια υπηρεσία. 

Εμείς, αναφέρει η Συντεχνία, εκπροσωπούμε μια σημαντικότατη και μεγάλη μερίδα των νοσηλευτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα και δεν έχουμε ενημερωθεί για τις αλλαγές που επισυμβαίνουν στη δημόσια υπηρεσία για μας αλλά χωρίς εμάς. 

Διαβάζουμε και πάλι από τα ΜΜΕ πως η Κυβέρνηση αποφάσισε να προωθήσει στη Βουλή μια σειρά από νομοσχέδια που αφορούν στις αξιολογήσεις, προσλήψεις και προαγωγές καθώς και τις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων, για τα οποία δεν έχουμε καμιά απολύτως ενημέρωση, προσθέτει. 

Όπως αναφέρεται, η ΠΑΣΥΝΟ έχει αποστείλει επιστολές προς τους αρμόδιους για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας φορείς από τους οποίους ζητά επίσημη ενημέρωση. Αντιλαμβανόμαστε, επισημαίνει, πως υπάρχει μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια να υποβαθμιστούν οι ανεξάρτητες συντεχνίες των δημοσίων υπαλλήλων και να υπάρξουν συμφωνίες μόνο με τις συντεχνίες του κατεστημένου. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να ενημερώσουμε πλήρως τα κόμματα και τη Βουλή για τις θέσεις μας προτού τα σχετικά νομοσχέδια ψηφιστούν από την Ολομέλεια, προσθέτει η ΠΑΣΥΝΟ. 

Το ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ καθόρισε συνεδρία την επόμενη εβδομάδα με σκοπό τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος καθώς και άλλων εξελίξεων που αφορούν το νοσηλευτικό Κλάδο. 

Nomisma.com.cy
Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2015 11:42 πμ
ΣΗΔΗΚΕΚ: Όχημα προώθησης της αποκρατικοποίησης
Συνδικαλιστικό βέτο για τις αποσπάσεις

Λευκωσία: Δύσκολο εγχείρημα ενδεχομένως να αποδειχθεί για την Κυβέρνηση η έγκριση από τη Βουλή του νομοσχεδίου περί της «Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου», που στοχεύει στην ενίσχυση της κινητικότητας και της ευελιξίας του προσωπικού. Το συνδικαλιστικό κίνημα εδώ και καιρό έχει διατυπώσει τις πολυεπίπεδες επιφυλάξεις του στην κυβέρνηση, επί σειρά ουσιαστικών προνοιών, που δεν περιορίζονται μόνο στην συνταγματικότητά του. 

Ειδικότερα, σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου, που κατατέθηκε στη Βουλή, είναι όπως αναφέρεται στην πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, «η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπικού του δημόσιου και των οργανισμών δημοσίου δικαίου, στο πλαίσιο της μείωσης των απασχολουμένων στους δύο τομείς, ενόψει και των συνεχώς μεταβαλλόμενων υπηρεσιακών αναγκών».

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται η δυνατότητα απόσπασης δημόσιου υπαλλήλου σε οργανισμό δημοσίου δικαίου και αντίστροφα ή και υπαλλήλου οργανισμού δημοσίου δικαίου σε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου, για σκοπούς κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών ή και για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων. Η εισήγηση για απόσπαση ενός υπαλλήλου θα υποβάλλεται στην ΕΔΥ, από τον υπουργό Οικονομικών και θα συνοδεύεται από τις απόψεις των εμπλεκόμενων οργανισμών.

Σημειώνεται ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση η συναίνεση των υπαλλήλων για τη διενέργεια της απόσπασης. Η διάρκεια της απόσπασης θα είναι μέχρι τρία χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης και ο αποσπασθείς θα εξακολουθεί να κατέχει την οργανική του θέση από την οποία αποσπάται και θα απολαμβάνει τα ωφελήματα και δικαιώματά του. Σημειώνεται, επίσης, ότι διαρκούσης της απόσπασης, ο υπάλληλος διατηρεί το δικαίωμα προαγωγής στον οργανισμό από τον οποίο προέρχεται.

Με επιφύλαξη και σκεπτικισμό προσεγγίζει το συνδικαλιστικό κίνημα το νομοσχέδιο, που διαβλέπει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εξυπηρετήσει σκοπιμότητες. Επιφυλάξεις που δεν έκαμψε ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω, αρμόδιος για τη μεταρρύθμιση, Κωνσταντίνος Πετρίδης, στο στάδιο της διαβούλευσης με τις ηγεσίες των συντεχνιών, ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΟΑΣ. 

Οι επιφυλάξεις, όπως καταγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, είναι πολυεπίπεδες. Αναφέρονται στις απόψεις της ΠΑΣΥΔΥ και της ΠΟΑΣ που επικεντρώνονται κυρίως την σκοπιμότητα του νομοσχεδίου, σε σχέση με το ενδεχόμενο αξιοποίησής του για απόσπαση προσωπικού λόγω ιδιωτικοποιήσεων ή και αυτονόμησης κρατικών υπηρεσιών (νοσηλευτήρια).

Σε δεύτερο πλάνο, ΠΟΑΣ και ΠΕΟ προβληματίζονται σχετικά με το ζήτημα της αξιολόγησης των υπό απόσπαση υπαλλήλων.

Επίσης, η ΣΕΚ και η ΠΟΑΣ διατύπωσαν τη θέση ότι οι ρυθμίσεις για αποσπάσεις προσωπικού πρέπει να εφαρμοστούν και στην περίπτωση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου και του ωρομίσθιου προσωπικού. Κοινή, εξάλλου, ήταν η θέση των τριών συντεχνιών στο ημιδημόσιο ότι για την απόσπαση πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του επηρεαζόμενου υπαλλήλου.

Η ΠΕΟ δε, διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς την αρμοδιότητα της ΕΔΥ να αποφασίζει για την απόσπαση ενός υπαλλήλου οργανισμού δημοσίου δικαίου.

Χθες, τις ενστάσεις της επί του νομοσχεδίου επανέλαβε η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ επικρίνοντας την κυβέρνηση ισχυριζόμενη ότι θα το χρησιμοποιήσει ως όχημα μεταφοράς υπαλλήλων από τη Cyta και την Αρχή Λιμένων στο δημόσιο, στο πλαίσιο της προωθούμενης ιδιωτικοποίησης. 

«Είναι φανερό ότι λόγω έλλειψης άλλων νόμιμων επιλογών, η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει το νομοσχέδιο για την απόσπαση υπαλλήλων, για τη μαζική μεταφορά εργαζομένων από τη Cyta και την ΑΛΚ για να εξυπηρετήσει τον στόχο των ιδιωτικοποιήσεων και την απαλλαγή των επίδοξων ιδιωτών, στους οποίους θα εκχωρηθεί η Cyta και οι εμπορικές δραστηριότητες της ΑΛΚ από το εργατικό κόστος», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ προειδοποιεί, επίσης, ότι η επιλογή της κυβέρνησης ενέχει κινδύνους για τους εργαζόμενους, καθώς η απασχόλησή τους θα εξαρτάται από τη συνεχή ανανέωση των αποσπάσεών τους. 

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη
Στόχος του ν/σ για κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων οι ιδιωτικοποιήσεις
Για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων κάνει λόγο η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
Newzup.com
Είναι φανερό ότι λόγω έλλειψης άλλων νόμιμων επιλογών, η Κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει το Νομοσχέδιο για την απόσπαση υπαλλήλων από και προς τη Δημόσια Υπηρεσία, το οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο για τη μαζική μεταφορά εργαζομένων από τη Cyta και την Α.Λ.Κ. στη Δημόσια Υπηρεσία για να εξυπηρετήσει το στόχο των ιδιωτικοποιήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ από τον Ιούνιο έχει εκφράσει τις ενστάσεις της ως προς τη σκοπιμότητα του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου και τις έντονες επιφυλάξεις της ως προς το περιεχόμενο, την αποτελεσματικότητα, και τη συνταγματικότητα του.
“Είναι φανερό ότι λόγω έλλειψης άλλων νόμιμων επιλογών η Κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει αυτό το Νομοσχέδιο, σε περίπτωση που ψηφισθεί από τη Βουλή, για τη μαζική μεταφορά εργαζομένων από τη Cyta και την Α.Λ.Κ. στη Δημόσια Υπηρεσία για να εξυπηρετήσει το στόχο των ιδιωτικοποιήσεων και την απαλλαγή των επίδοξων ιδιωτών, στους οποίους θα εκχωρηθεί η Cyta και οι εμπορικές δραστηριότητες της Α.Λ.Κ., από το εργατικό κόστος”, προστίθεται.
Αναφέρεται, επίσης, ότι “η επιλογή αυτή ενέχει πολλούς κινδύνους για τους εργαζόμενους αυτών των Οργανισμών των οποίων η απασχόληση θα εξαρτάται από τη συνεχή (κάθε 3 χρόνια) ανανέωση των αποσπάσεων τους στη Δημόσια Υπηρεσία”.
Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, καταλήγει η ανακοίνωση, “πιστεύει ότι εκείνο που χρειάζεται είναι μια πραγματική αναδιάρθρωση για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Ημικρατικών Οργανισμών και όχι η εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων”.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου