Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας για κωλυσιεργεία στην αναγνώριση συντεχνίας στο Μέγα

Οι συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια τους για την κωλυσιεργία που παρατηρείται από το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην έκδοση διατάγματος για την αναγνώριση της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του δικαιώματος παροχής συνδικαλιστικών διευκολύνσεων για σκοπούς αναγνώρισης για συλλογική διαπραγμάτευση, στον τηλεοπτικό σταθμό “ΜΕGA”.
Το Υπουργείο από τις αρχές Δεκεμβρίου είχε τις απαραίτητες δηλώσεις των  εργαζομένων  στον τηλεοπτικό σταθμό “ΜΕGA” που σύμφωνα με τη νομοθεσία πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις
 και το απαραίτητο ποσοστό για την άμεση αναγνώριση των συντεχνιών.
Δυστυχώς, παρά τις πρόνοιες του νόμου, το υπουργείο προχώρησε στη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας, που είναι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας νοουμένου ότι δεν θα τηρείτο το προηγούμενο. Αυτή η στάση του υπουργείου είναι απαράδεκτη καθώς επιτρέπει συνέχιση  της έντασης και της αθέμιτης πίεσης που ασκεί η εργοδοσία πάνω στους εργαζόμενους με στόχο να αποτρέψει τη συνδικαλιστική τους οργάνωση και την υποχρέωση του εργοδότη για συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης. Με τη διαιώνιση αυτής της εκκρεμότητας, οι μόνοι εκτεθειμένοι είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι το μόνο που αξιώνουν είναι η έμπρακτη κατοχύρωση του συνταγματικού τους δικαιώματος να οργανώνονται στις συντεχνίες.
Παρόλα αυτά, η διαδικασία της ψηφοφορίας καθ' όλη τη διάρκεια της ήταν απολύτως σεβαστή απ' όλες τις πλευρές. Μετά την καταμέτρηση του αποτελέσματος που επαναβεβαίωνε για ακόμη μια φορά το δικαίωμα της αναγνώρισης των συντεχνιών και που εξέφραζε τη θέληση των εργαζομένων, το υπουργείο όφειλε να εκδώσει άμεσα το σχετικό διάταγμα.
Δυστυχώς, η κωλυσιεργία του υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζεται μη εκδίδοντας ακόμη το σχετικό διάταγμα, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία.
Οι συντεχνίες καλούν το υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση του εν λόγω διατάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση σε πρώτο στάδιο θα υλοποιήσουν τις πιο κάτω αποφάσεις τους.
Α) Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 η ώρα 11.30π.μ. τα Κλαδικά Γενικά Συμβούλια των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ θα πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Της πορείας θα ηγηθούν οι Γενικοί Γραμματείς των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ .
Β)Μετά τη λήξη της πορείας θα ακολουθήσει δημοσιογραφική διάσκεψη των Γενικών Γραμματέων των συντεχνιών  ΣΕΚ, ΠΕΟ Πάμπη Κυρίτση και Νίκου Μωυσέως, σε χώρο και ώρα που θα ανακοινωθεί την  προσεχή Δευτέρα
Εκ των Συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ
7 Μαρτίου 2015


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου