Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

Ριζική δημοσιονομική αναδιάρθρωση

Τάξη μέσω προϋπολογισμού

Fileleftheros 17/5/2014


Λευκωσία: Εκ βάθρων ανατροπή των όρων σχεδιασμού και άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και δημιουργία ενός νέου τύπου δημόσιας υπηρεσίας σηματοδοτούν οι αλλαγές στη δομή για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και η ετοιμασία στρατηγικών σχεδίων που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Οικονομικών. Ο «Φ» παρουσιάζει τον χάρτη για τη νέα διαδικασία ετοιμασίας του προϋπολογισμού και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την ανάπτυξη της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας. Όλο το πλαίσιο αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και η εφαρμογή του θα κρίνει την επόμενη αξιολόγηση από την Τρόικα. Ο εκσυγχρονισμός του Συστήματος Διαχείρισης των Δημόσιων Οικονομικών (ΔΔΟ) παρουσιάστηκε πρόσφατα σε όλα τα υπουργεία από τον κ. Σταύρο Μιχαήλ, διευθυντή της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, την κ. Εμμανουέλα Λαμπριανίδου, διευθύντρια Συντονισμού ΓΔΕΠΣΑ και τη Μελίνα Κατσουνωτού από τη Διεύθυνση Στρατηγικής, Συντονισμού και Επικοινωνίας. Με βάση τις παρουσιάσεις που έγιναν η Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών κινείται στους εξής άξονες: ► Η κατάρτιση και η εφαρμογή του προϋπολογισμών όλων των φορέων θα συνδέεται με κοστολόγηση των υπηρεσιών, διασύνδεση των οικονομικών πόρων με δομές, συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, στοχοθεσία και αποτελέσματα δράσης. Τα κυριότερα σημεία της μεταρρύθμισης που επιχειρείται είναι: ► Οι αλλαγές στη ΔΔΟ θα πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις με ορίζοντα τα πέντε χρόνια. Η διαδικασία προϋπολογισμού για το 2015 θα καταρτιστεί σύμφωνα με το ισχύον σύστημα- την υφιστάμενη κατανομή των πόρων ανάμεσα στις τρέχουσες δραστηριότητες  και τα γενικά έξοδα. Οι κυριότερες αλλαγές στον συνήθη παραδοσιακό προϋπολογισμό είναι: Ετοιμασία προϋπολογισμού σε επίπεδο υπο-ομάδας και όχι σε επίπεδο άρθρου (line item level). Το επεξηγηματικό μνημόνιο θα επεξηγεί ορισμένα μόνο άρθρα και θα είναι περισσότερο μνημόνιο εκροών παρά εισροών. Το σύστημα Διαχείρισης Δημόσιων Οικονομικών καλύπτει τους τομείς: Διαχείριση ημικρατικών οργανισμών, δημόσιες συμβάσεις, διαχείριση μισθοδοσίας, ετοιμασία χρηματοοικονομικών εκθέσεων (reporting) και εκ των υστέρων έλεγχο δαπανών, διαχείριση των φυσικών πόρων. Στην πρώτη φάση της μεταρρύθμισης της ΔΔΟ, θα υπάρχει εισαγωγή ανώτατων ορίων δαπανών κατά υπουργείο για την τριετία με τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2014 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2016. Ετοιμασία του Νόμου περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου ο οποίος ψηφίσθηκε από τη Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο. Τα πέντε πιλοτικά υπουργεία (Οικονομικών, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Εμπορίου, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Παιδείας και Πολιτισμού, Συγκοινωνιών και Έργων) θα ετοιμάσουν παράλληλα παραδοσιακό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δραστηριοτήτων. ► Τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού δραστηριοτήτων αφορούν: Τα πιλοτικά υπουργεία ετοιμάζουν στρατηγικό προγραμματισμό συμπεριλαμβανομένων στόχων και δραστηριοτήτων, ο νέος προϋπολογισμός βασίζεται σε δραστηριότητες που περιλήφθηκαν στον στρατηγικό προγραμματισμό, το στρατηγικό σχέδιο θα αντικαταστήσει το επεξηγηματικό μνημόνιο και θα υπάρχουν εισαγωγή δεικτών απόδοσης σε πιλοτική βάση. Ως προς το πρόγραμμα εκπαίδευσης για στρατηγική, ηγετική και διευθυντική ανάπτυξη της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας θα γίνει μέσω της εκπαίδευσης των στελεχών της και επιτόπου στήριξης για την εφαρμογή της μάθησης στην πράξη. Ο συνδυασμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων και καθοδήγησης θα αφορούν 400 ανώτερα διευθυντικά στελέχη, 500 συμμετέχοντες μεσο- διευθυντικά στελέχη και 1.600 συμμετέχοντες από τα κατώτερα διευθυντικά στελέχη. Στόχος είναι η αλλαγή της δημόσιας υπηρεσίας μέσω του εργαλείου στρατηγικού προγραμματισμού, να δοθεί ευκαιρία για κοινό προβληματισμό σε θέματα στρατηγικής και ρόλου της δημόσιας υπηρεσίας στο σημερινό περιβάλλον, δημιουργία κοινής γλώσσας σε θέματα στρατηγικής και προγραμματισμού. Επίσης κτίσιμο ικανοτήτων και εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων σε θέματα στρατηγικής και προγραμματισμού, ευκαιρία για μεταφορά μηνυμάτων από την πολιτική ηγεσία σε μεγάλο ακροατήριο ατόμων σε θέσεις κλειδιά στη δημόσια υπηρεσία.

 Γράφει: Θεανών Θειοπούλου - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/199784#sthash.tY18i5Tz.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου