Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΣΕΚ για ανεργία και φτώχεια. Σχέδια εθελούσιας εξόδου στην Ελληνική Τράπεζα

ΣΕΚ: H πολιτεία να δράσει καταλυτικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας

Written by  24h.com.cy Feb 20, 2017 - 17:11
Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί βασική συνιστώσα για την κοινωνική αρμονία και την ισότητα των πολιτών ενός κράτους και έχει ως βασικό στόχο την εξασφάλιση μιας στοιχειώδους ποιότητας ζωής για όλους τους πολίτες του, αναφέρει ανακοίνωση της ΣΕΚ, σημειώνοντας πως είναι καιρός να εξαλειφθούν οι αδικίες του παρελθόντος που συνεργούν στις τρέχουσες αδικίες και καταδυναστεύουν την ισονομία και ισοπολιτεία..
'Οπως αναφέρεται, η ΣΕΚ, στο πλαίσιο της 20ης Φεβρουαρίου, Παγκόσμιας Μέρας Κοινωνικής Δικαιοσύνης, "που έχει καθιερωθεί το 2007 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αξιώνει από την πολιτεία να δράσει καταλυτικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας, φαινόμενα τα οποία έχουν οδηγήσει χιλιάδες συμπολίτες μας, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, στην οικονομική και εν γένει κοινωνική εξαθλίωση".
Διεκδικεί, επίσης, την υιοθέτηση δραστικότερων πολιτικών, αλλά και την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που αποτελεί ασπίδα προστασίας των εργαζομένων από την εργασιακή εκμετάλλευση, ενδυναμώνοντας, παράλληλα, τις προσπάθειες που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην εμπέδωση συνθηκών για αξιοπρεπή εργασία, στην ισότητα των φύλων, στην απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών στα πολύτιμα αγαθά της κοινωνικής ασφάλειας, υγείας και δικαιοσύνης, προστίθεται.
Προς το σκοπό αυτό, η ΣΕΚ υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, πως "η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής θα επιτευχθεί με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσα από την επέκταση και ισχυροποίηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας". Επίσης πως ο κοινωνικός διάλογος ως θεσμός θα πρέπει να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σε ένα μεγάλο εύρος αποφάσεων η μέγιστη δυνατή συναίνεση.
Ακόμη η ΣΕΚ αναφέρει πως το Κοινωνικό Κράτος Πρόνοιας οφείλει να διαθέτει σύγχρονο Γενικό Σχέδιο Υγείας, που να καλύπτει ποιοτικά όλους ανεξαίρετα τους πολίτες, αλλά και να παρακολουθεί με αυστηρότητα την εφαρμογή των νομοθεσιών που προάγουν την Ίση Μεταχείριση στην Εργασία, μέσα σε συνθήκες ισότητας.
Εξάλλου στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Εφαρμογή του νόμου για την ισομισθία μεταξύ των δυο φύλων αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ.
Η ΣΕΚ διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και σύνεση να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη λήψη μέτρων και αποφάσεων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Πηγή:ΚΥΠΕ


Αποτάθηκε ξανά στον Έφορο Φορολογίας
Σχέδια εθελούσιας εξόδου στην Ελληνική Τράπεζα
16-2-2017

Λευκωσία: Αρνητική απάντηση εισέπραξε η Ελληνική Τράπεζα από το γραφείο του Εφόρου Φορολογίας, Γιάννη Τσαγκάρη, στο αίτημα για υλοποίηση ενός ακόμη σχεδίου εθελοντικής αφυπηρέτησης προσωπικού, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι τραπεζοϋπάλληλοι θα επωφεληθούν αφορολόγητων χαριστικών αποζημιώσεων. 

Ο βασικός λόγος απόρριψης του αιτήματος της Ελληνικής, όπως πληροφορούμαστε, είναι γιατί κρίθηκε ότι υποβάλλεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την υλοποίηση του προηγούμενου σχεδίου (2015) και συνάμα καταγράφονται προσλήψεις προσωπικού. 

Βέβαια, η τράπεζα απαντά ότι οι όποιες προσλήψεις κρίθηκαν επιβεβλημένες καθώς ήταν πιεστική η ανάγκη εργοδότησης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέσεις που δημιουργήθηκαν λόγω των δραστικών αλλαγών που σημειώθηκαν στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό πεδίο, και για τις οποίες το υφιστάμενο προσωπικό δεν κατείχε τα προσόντα.
 
Παρά την αρνητική απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, εντούτοις η Ελληνική Τράπεζα δηλώνει την πρόθεσή της να επανέλθει επί του θέματος στο εγγύς μέλλον. Όπως πληροφορείται ο «Φ», η Ελληνική προτίθεται να κινήσει εκ νέου τα νήματα εντός των επόμενων μηνών, καθώς επιδίωξή της είναι πριν από το καλοκαίρι να έχει έτοιμο προς ανακοίνωση νέο σχέδιο.
 
Επίσης, σενάρια για ανακοίνωση σχεδίου εθελοντικής αφυπηρέτησης μελετούνται και στα δώματα άλλου χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ίδρυμα είναι πολύπλοκο το ζήτημα λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος λειτουργίας του και των ασαφών εξελίξεων που αφορούν στη μελλοντική ιδιοκτησιακή πορεία του.

Βεβαίως, τραπεζικά στελέχη με τα οποία επικοινωνήσαμε, δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο εντός της επόμενης διετίας και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επαναλάβουν σχέδια πρόωρης αφυπηρέτησης προσωπικού, λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στο χρηματοπιστωτικό πεδίο.  

Την τελευταία εξαετία, 2010-2015, σχεδόν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο εφάρμοσαν σχέδια πρόωρης αφυπηρέτησης και υπήρξε μαζική φυγή υπαλλήλων, οι οποίοι δελεάστηκαν από το ελκυστικό πακέτο που τους προσφέρθηκε, με τις χαριστικές αποζημιώσεις και άλλα ωφελήματα.

Η μαζικότερη αποχώρηση, περίπου 1.300 εργαζόμενοι, καταγράφηκε το 2013 με το σχέδιο που εφάρμοσε η Τράπεζα Κύπρου, μετά την απορρόφηση της Λαϊκής. 

Σχεδόν όλα τα σχέδια εφαρμόστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ή ανοχή της ΕΤΥΚ, που υπενθυμίζουμε ότι είχε επιχορηγήσει την επιτυχία ενός της Τράπεζας Κύπρου, ενισχύοντας το ύψος των χαριστικών αποζημιώσεων προς όφελος των μελών της. 

Μείωση κατά 1.200 τραπεζοϋπαλλήλους
 
Συρρικνώθηκε το μέγεθος της απασχόλησης στον τραπεζικό τομέα κατά τη μνημονιακή περίοδο. Υπολογίζεται ότι τέλος του 2010 στις τράπεζες μέλη του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών-ΚΕΣΤ, εργοδοτούνταν περίπου 9.000 υπάλληλοι (επίσημα ο Σύνδεσμος διαλύθηκε άνοιξη του 2016).

Τέλος του 2015 οι ίδιες τράπεζες, πλέον μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου εργοδοτούσαν περίπου 7.800 υπαλλήλους. Διαπιστώνεται ότι η απασχόληση συρρικνώθηκε περίπου κατά 1.200 εργαζόμενους στην τελευταία πενταετία.

Όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 κάποιες τράπεζες εφάρμοσαν σχέδια πρόωρης αφυπηρέτησης και επιμετρώντας και τις νέες προσλήψεις, που έγιναν από το 2013 και εντεύθεν, τότε το μέγεθος της συρρίκνωσης προφανώς είναι μεγαλύτερο, πιθανώς να υπερβαίνει τις 2.000 τραπεζοϋπαλλήλους. 

Καταληκτικά, ένας αδιευκρίνιστος αριθμός υπαλλήλων από τις νέες προσλήψεις είναι με συμβόλαια ορισμένου χρόνου εργασίας, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της ΕΤΥΚ.

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου