Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Το 75% των Κυπρίων βλέπει επιδείνωση όρων εργασίας

Λευκωσία: Το ποσοστό των Ευρωπαίων εργαζομένων που θεωρεί ικανοποιητικούς τους όρους εργασίας στη χώρα του έχει μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα μετά βίας να υπερβαίνει κατά μέσο όρο το 50%, ενώ σε ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, περισσότεροι από 8 στους 10 εργαζόμενοι δεν είναι ικανοποιημένοι. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την έρευνα του ευρωβαρομέτρου, που πραγματοποιήθηκε στα κράτη μέλη μεταξύ 3 και 5 Απριλίου, και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η κρίση επηρέασε την ποιότητα των όρων εργασίας. Ειδικότερα, στην ερώτηση εάν είναι ικανοποιημένοι από τους όρους εργασίας στη χώρα τους, οι Κύπριοι σε ποσοστό 54% έδωσαν θετική απάντηση, ενώ αρνητικά απάντησε το 40%. Τα ποσοστά στην Ελλάδα ήταν 16% (Ναι) και 82% (Όχι) και στην ΕΕ 53% και 43%, αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι με τους δικούς τους όρους εργασίας (77% κατά μέσο όρο στην ΕΕ), υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των κρατών μελών, η οποία κυμαίνεται από 94% στη Δανία έως 38% στην Ελλάδα. Στην Κύπρο το 68% εμφανίζεται ικανοποιημένο με τους όρους εργασίας του, ενώ το 38% απάντησε αρνητικά. Στην ερώτηση σχετικά με το πώς εξελίχθηκαν οι συνθήκες εργασίας στη χώρα τους τα τελευταία 5 χρόνια, το 9% των Κυπρίων απάντησε ότι βελτιώθηκαν, το 15% ότι παρέμειναν αμετάβλητες, ενώ το 75% διαπίστωσε επιδείνωση. Στην Ελλάδα το 3% απάντησε ότι η κατάσταση βελτιώθηκε, το 17% ότι παρέμεινε αμετάβλητη και το 88% ότι επιδεινώθηκε. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ ήταν 12%, 27% και 57%. Στην ερώτηση για το ωράριο εργασίας το 79% θεωρεί ότι είναι ικανοποιητικό, ενώ το 21% δεν είναι ικανοποιημένο. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 63% και 36% και στην ΕΕ 80% και 19%. Σε άλλη ερώτηση σχετικά με την ενημέρωση που έχουν από τις επιχειρήσεις για το εργασιακό τους μέλλον αλλά και το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης, το 63% των Κυπρίων απάντησε ότι ενημερώνεται, ενώ το 36% έδωσε αρνητική απάντηση. Στην Ελλάδα τα ποσοστά ήταν αντίστοιχα 51% και 48% και στην ΕΕ 63% και 36%. Αναφορικά με την ιεράρχηση των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας το 51% των Κυπρίων (57% των Ελλήνων) χαρακτήρισε ως μεγαλύτερο κίνδυνο το άγχος, το 26% (27% των Ελλήνων) τις επαναλαμβανόμενες σωματικές κινήσεις και το 20% (17% των Ελλήνων) το ατύχημα. Στην ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 51%, 28% και 18%. Αυτή η απόκλιση στα επίπεδα ικανοποίησης οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο επηρεάζεται από την κρίση, αλλά υπάρχουν και περισσότερο διαρθρωτικά χαρακτηριστικά σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο, την κοινωνική πολιτική και το εργατικό δίκαιο, τα οποία μπορεί να είναι ισχυρότερα ή ασθενέστερα ανάλογα με τις εθνικές καταστάσεις στις διάφορες χώρες της ΕΕ. - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/196197#sthash.KdMiNUzv.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου